Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Kiikarissa kasvu – ideoinnin menetelmät palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilun parhaat työkalut -videosarjan osa 5

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Pöyhönen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sini Garam

projektipäällikkö, opettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2022

LAB8 – palvelukokemusten laboratorio

Videon litteraatti

Hei

Tällä videolla kerron sinulle ideoinnin menetelmistä palvelumuotoilussa. Tällä videolla saat hyvän ymmärryksen siitä, mikä merkitys ideoinnilla on palveluiden kehittämisessä. Osaat myös valita sopivantyyppisen menetelmän eri vaiheisiin.

On tärkeää ymmärtää, laajennetaanko näkökulmaa vai kiteytetäänkö kohti ratkaisua. Eri menetelmiin pääset tutustumaan seuraavilla videoilla.

Ideoinnin tavoitteena on se, että löydetään paljon erilaisia ideoita, joista sitten kuoriutuu ja päästään kiteyttämään ne parhaimmat ja toteutuskelpoisimmat ratkaisut, joita sitten voidaan testata asiakkailla ennen sitä varsinaista jalkautusta käytäntöön.

Ideoinnissa on tärkeää, että osallistetaan mahdollisimman paljon asiantuntijoita mukaan. Mikseipä myös asiakkaita? Näin yhdessä saadaan paljon erilaisia ideoita ja pystytään myöskin hyödyntämään toisen ideaa oman idean, uuden idean löytämiseksi.

Eli inspiroidutaan toisen ajattelusta uusia ideoita. Luodaan sitä yhteisymmärrystä ja näin ollen myös sitoutetaan sitten siihen uuteen ratkaisuun. Ideointi on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, luovaa toimintaa.

Ja haluan muistuttaa myös siitä, että kaikki me ollaan luovia ihmisiä. Annetaan vain sille luovuudelle mahdollisuus.

Ideoinnin prosessi on se, että määrä on laadun tae, eli haetaan mahdollisimman paljon ideoita. Luodaan erilaisia vaihtoehtoja. Laajennetaan näkökulmaa mahdollisimman paljon. Ja kun niitä ideoita on sitten 50 tai 100, haetaan mahdollisimman paljon erilaisia ja mitä hassumpiakin ideoita, koska niistä saattaa kuoriutua parhaimmat ratkaisut.

Kun ideoita on tarpeeksi paljon, niin sen jälkeen otetaan sellainen analyyttisempi ote ja tarkastellaan ratkaisuvaihtoehtoja, niitä ideoita, hyvinkin analyyttisesti ja asiantuntijuudella ja kuoritaan sieltä ne parhaat ideat ja ratkaisut, jota voidaan lähteä sitten testaamaan käytäntöön.

Näihin molempiin on olemassa erilaisia työkaluja, joita kerromme toisilla videoilla.

Ideoinnissa kannattaa tunnistaa se, että mikä on ongelma, johon etsitään ratkaisua. Myös on tunnistettava kohderyhmä, kenelle ratkaisua ollaan hakemassa.

”Varioi” tarkoittaa sitä, että inspiroidu muiden ideoista. Älä hio äläkä arvioi vielä tässä vaiheessa. Vaan etsitään mahdollisimman paljon ideoita ja erilaisia ratkaisuja. Siispä täytyykin erottaa ideointi ja arviointi toisistaan. Eli: laajennetaan näkökulma, kiteytetään näkökulma.

Rohkaistaan myös ihan villimpien ideoiden keksimiseen. Mitä hassumpi idea, mitä hullumpi idea, mitä ei voisi millään kuvitella toimivaksi, voi olla, että se nimenomaan onkin siellä inspiraation lähteenä, josta sitten kuoriutuukin tai keksitäänkin jotakin aivan uutta.

Näin on parhaita ideoita myöskin ajan saatossa keksitty, ja tuotu erilaisia ratkaisuja meidän ihmisten arkeen, helpottamaan sitä.

”Määrä tuottaa laatua” tarkoittaa sitä, että mitä enemmän niitä ideoita on, sen helpompi niistä on lähteä rakentamaan ja kiteyttämään niitä parhaita ja totetuttamiskelpoisimpia ratkaisuja.

Millä tavalla aloittaa ideointi?

Hyvä tapa on ensin vaikka että jokainen miettii hetken yksin ja sen jälkeen jaetaan niitä ideoita, ratkaisuja, ratkaisumalleja ja sitten inspiroidutaan niistä kaverin tuottamista ideoista lisää.

Läpinäkyvyys on ideoinnissa A ja O. Eli kirjataan kaikki ideat näkyville. Näin ollen pystytään taas niistä tuottamaan lisäideoita, ehkä jalostamaan jotakin, että ”Hei, tässä olisi hyvä idea – mutta entäpä, jos se olisikin vielä jotain muuta?” Kannustetaan varastamaan ja parastamaan kaverin ideoita.

Tosiaan seuraavilla videoilla keskitytään näihin ideoinnin työkaluihin, joista aivoriihi ja lotus blossom ovat tällaisia laajentavia.

Aivoriihessä laajennetaan näkökulmaa tosi paljon, Lotus blossomissa laajennetaan vielä enemmän ja samalla syvennetään ajattelua.

Ja sen jälkeen lähdetään kiteyttämään niistä ratkaisuista arviointimatriisilla, suosikin valinnalla ja ideasuppilolla.

Ideointi on tosi hauskaa yhdessä tekemistä.