Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Haaga-Helian opiskelijat kehittävät Kokonniemeä

Haaga-Heliassa toteutetaan paljon projekteja, joissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään oppejaan käytännössä. Hyvä esimerkki tällaisesta projektista on Porvoon Kokonniemen kehitystyö.

Kirjoittajat:

Tiina Jokinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kai Pietilä

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.09.2023

Opiskelijaprojekteissa opiskelijat integroivat teorian ja käytännön toteuttamalla oikeita työelämän toimeksiantoja. Projekteissa opiskelijat joutuvat miettimään ja analysoimaan erilaisia haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja. Projektit tehdään yleensä ryhmässä, joten samalla opitaan tiimityötaitoja ja itseohjautuvuutta.

Jotta projektit olisivat mahdollisimman kattavia, niihin integroidaan erilaisia opintokokonaisuuksia. Hieno esimerkki tällaisesta monia opintokokonaisuuksia integroineesta projektiluontoisesta kehitystyöstä on Haaga-Helian opiskelijoiden yhteistyö Kokonniemen laskettelukeskuksen kanssa.

Opiskelijat ideoivat ympärivuotista toimintakeskusta

Kokonniemi on upea alue keskellä Porvoota, ja sen urheiluhallit ja ulkoilumetsät ovat suosittuja liikunta- ja ulkoilupaikkoja. Alueella sijaitsee jo tällä hetkellä paljon liikuntatiloja ja -mahdollisuuksia, kuten kaksi jäähallia, monitoimihalli, salibandyhalli, tekonurmi- ja nurmikenttiä, maauimala, ulkoliikuntapaikka, skeittipuisto ja beachvolleykentät.

Kokonniemessä meno voi äityä hurjaksi. Kuva: Oy Kokon-Sport Ab.

Kokonniemi on jo useamman vuoden ollut Haaga-Helian Porvoon yksikön liiketalouden opiskelijoiden kehittämiskohteena. Kehittämiskohteena on erityisesti ollut Kokoniemen laskettelukeskus, jonka toiminta on aikaisemmin keskittynyt talvikauteen. Opiskelijoiden projektien tavoitteena on ollut keskuksen toiminnan ideointi ympärivuotiseksi.

Projekteihin on integroitu useampi opintokokonaisuus, jolloin projektien kesto on ollut koko lukuvuoden ja niihin on saatu erilaisia näkökulmia sekä monenlaista osaamista. Integroitavia opintokokonaisuuksia ovat olleet esimerkiksi Service Design eli palvelumuotoilun opintojaksot ja menetelmäopinnot. Näiden integroitavien opintokokonaisuuksien avulla projekteista on tullut luonnollisen tuntuisia prosesseja.

Kokonniemen projektiin on osallistunut satoja opiskelijoita viimeisen kolmen vuoden aikana.

Palvelumuotoilu kehitystyön lähtökohtana

Monet Kokonniemen kehittämiseen liittyneet opintokokonaisuudet ovat käsitelleet palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu keskittyy palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen käyttäjäkeskeisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on luoda palveluita, jotka ovat tarpeellisia ja käyttäjäystävällisiä ja tarjoavat asiakkaille positiivisen kokemuksen.

Palvelumuotoilua voidaan käyttää uusien palvelukonseptien innovointiin, olemassa olevien palvelujen kehittämiseen, palvelustrategian määrittelyyn sekä asiakasymmärryksen hankkimiseen. Palvelumuotoilun opein voidaan parantaa organisaation viestintää, myyntiä ja markkinointia – siis koko toimintaa. (Alhonen & Iloranta 2021.)

Tärkeimmät palvelumuotoiluprosessin vaiheet ovat:

  1. Asiakasymmärryksen kerääminen.
  2. Ideointi- ja valintavaihe, jossa tiimi kehittää ideoita ja ratkaisuja käyttäjätarpeiden perusteella. Näistä valitaan idea tai ideat jatkokehittelyyn.
  3. Prototypointi eli suunnitelman tai mallin rakentaminen palvelusta.
  4. Prototyypin testaus ja käyttöönotto. Kun suunnittelu on viety loppuun ja palvelu on testattu ja hyväksytty, se voidaan ottaa käyttöön ja tuoda markkinoille.
Palvelumuotoilun prosessi. Kuva: LAB8, Haaga-Helia. Lähde: Alhonen & Iloranta 2021.

Erilaiset opintokokonaisuudet tukevat kehitystyötä hyvin

Kokonniemeä kehittäessään opiskelijat turvautuivat moniin palvelumuotoilun oppeihin. Asiakasymmärryksen keräämisessä opiskelijat hyödynsivät menetelmäkurssia tekemällä suuren kyselytutkimuksen, haastattelemalla Kokonniemen laskettelukeskuksen asiakkaita sekä havainnoimalla itse ympäristöä. Kyselytutkimuksessa suurimmaksi toiveeksi nousivat kuntoportaat, patikointi- ja kuntopolut, seikkailu- ja kiipeilypuisto sekä ulkokuntosali.

Ideointia ja prototypointia opiskelijat toteuttivat palvelumuotoilun opintojaksoilla hyödyntäen samalla menetelmäopintojaksoilla kerättyä materiaalia. Erilaisia ideoita syntyi kymmeniä, jotka toimitettiin Kokonsportin yrittäjälle arvioitavaksi.

Opiskelijaprojektien myötä Kokonniemen laskettelukeskus on saanut tänä vuonna uuden nimen, Kokon. Paikka on tämän vuoden aikana muuttunut ympärivuotiseksi toimintakeskukseksi, joka tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille useiden erilaisten aktiviteettien parissa. Keskuksessa voi esimerkiksi harrastaa alamäkipyöräilyä, liikkua kuntoportaissa, rehkiä kiipeilypuistossa tai hikoilla ulkokuntosalissa. Lisäksi keskuksesta voi vuokrata kajakkeja ja SUP-lautoja.

Lähteet

Alhonen, M. & Iloranta, R. 2021. Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen. Haaga-Helia julkaisut 5/2021. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Helsinki.