Siirry sisältöön
Opiskelu
Miten ohjata opinnoissaan menestyviä ammattikorkeakouluopiskelijoita?

Opiskelijoita on hyvin monenlaisia. Kirjoituksessa pohditaan millä tavalla voisi paremmin huomioida opinto-ohjauksessa opinnoissaan menestyvät amk-opiskelijat ja minkälainen ohjaus heille sopisi.

Kirjoittajat:

Johanna Oljemark

lehtori, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.05.2024

Opinto-ohjaus kuuluu kaikille opiskelijoille. Haaga-Heliassa on käytössä ohjausmalli, jonka mukaisesti jokaisella amk-opiskelijalla on nimetty opinto-ohjaaja koko opintojen ajan. Ohjausmallin perusperiaatteena on se, että kaikki haagahelialaiset ohjaavat opiskelijoita omassa roolissaan (Pakarinen 26.10.2021). Yhteinen ohjausmalli on hyvä kehikko ohjaustyölle, mutta käytännön arjen ohjaustilanteissa opinto-ohjaaja tekee itse jatkuvasti valintoja siitä, millä tavalla hän tiedottaa, neuvoo ja ohjaa omia opiskelijoitaan.

Jokainen opiskelija ansaitsee kannustusta ja ohjausta

Opinto-ohjaajana on ilahduttavaa kohdata eri tilanteissa olevia opiskelijoita ja auttaa heitä tekemään henkilökohtaisia opintosuunnitelmia. Välillä pääpaino opinto-ohjauksessa saattaa olla viipyilevien opiskelijoiden ohjauksessa, jotta he etenisivät kohti tutkinnon suorittamista. Elämäntilanteet vaihtelevat ja ohjauksen tarve korostuu haastavissa tilanteissa. Opiskelijoita on kuitenkin hyvin monenlaisia ja heidän polkunsa ammattikorkeakoulussa voivat olla erilaisia ja eripituisia.

Olen pohtinut, millä tavalla voisimme paremmin huomata ja huomioida opinto-ohjauksessa opinnoissaan menestyvät amk-opiskelijat ja minkälainen ohjaus heille sopisi. Opinnoissaan menestyvällä opiskelijalla tarkoitan opiskelijaa, joka etenee tavoitevauhdissa tai nopeammin, saa hyviä arvosanoja, on itseohjautuva ja päämäärätietoinen. Onko niin, että tällainen opiskelija ei välttämättä tarvitse ohjausta? Näinkin voi välillä olla, mutta opinto-ohjaajan tulisi tiedostaa, että jokainen opiskelija ansaitsee kannustusta ja ohjausta riippumatta siitä, miten hän opinnoissaan menestyy.

Opinto-ohjaaja opiskelijan kanssakulkijana

Opinto-ohjauksen muodot ja periaatteet ovat samat opiskelijasta riippumatta, mutta opinnoissaan menestyvän opiskelijan ohjauksessa voi eri tavalla kannustaa ja tuoda eri vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. Ohjauksessa tulee huomioida opiskelijan oma aiempi työkokemus ja tulevaisuuden urasuunnitelmat – opinto-ohjaaja voi auttaa sanoittamaan osaamista ja näkemään työkokemuksen kautta hankitun osaamisen suhteessa ammattikorkeakoulun opintojaksojen tavoitteisiin. Opinto-ohjaaja voi johdattaa eri tietolähteiden äärelle, joiden avulla opiskelija pääsee suunnittelemaan omia opintojaan esimerkiksi nopeammassa tahdissa tai valitsemaan opintokokonaisuuksia eri tutkintojen tarjonnasta.

Osaamisen tunnistaminen ja osaamisen näyttömahdollisuus on yksi tärkeä ohjauksen työkalu. Näytöt myös nopeuttavat opiskelutahtia ja tuovat onnistumisen kokemuksia (Kolu & Selvenius 2023). Opinnoissaan menestyvällä opiskelijalla haasteena voi olla välillä runsauden pula – moni asia kiinnostaa ja valintoja pitää tehdä opintojen suhteen. Opiskelija voi myös turhautua, jos opinnot eivät tuo tarpeeksi haastetta. Silloin ohjauksessa pohditaan tilannetta yhdessä ja mahdollisesti vaihtoehtoja opintojen suorittamiselle. Nykyisissä Haaga-Helian opetussuunnitelmissa opiskelija voi valita paljon täydentäviä asiantuntijaopintoja verrattuna aiempiin opetussuunnitelmiin.

Parhaimmillaan opinnoissaan menestyvän opiskelijan ohjaus on uraohjausta, jossa yhdistyvät opintojen ja urataitojen ohjaus. Tämä pätee toki kaikkien opiskelijoiden kanssa tehtävään ohjaustyöhön. Opinto-ohjaaja voi auttaa opiskelijaa vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnitelmissa sekä henkilökohtaisen opiskelupolun rakentamisessa. Opinto-ohjaaja tukee opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa.

Keinoja opiskelijoiden erilaisien ohjaustarpeiden tunnistamiseen

Paras tapa tunnistaa eri opiskelijoiden ohjaustarve on henkilökohtainen opiskelijan tuntemus ja kohtaamiseen käytettävä aika. Haaga-Helian opinto-ohjaajat ovat myös ottaneet käyttöön tänä vuonna PowerBI:hin perustuvan opinto-ohjausnäkymän, josta voi tarkastella numeerisesti opiskelijoiden etenemistä. Tuon näkymän kautta voi poimia opiskelijoita, jotka esimerkiksi etenevät hitaammin tai nopeammin ja tarjota heille ohjausta eri tilanteisiin.

Tulevaisuudessa voisi myös pohtia, voisiko käytössämme olla opintojen alkuvaiheessa osaamiskartoitus tai ohjaustarpeen arvioinnin työkalu. Sellaisen avulla niin opiskelija kuin opinto-ohjaajakin tunnistaisi selkeämmin, millainen opiskelupolku kullekin sopisi. Näin opinnoissaan menestyvät opiskelijat voisivat itse sanoittaa sitä, millaisesta ohjauksesta he hyötyisivät.

Lähteet

Kolu, K. ja Selvenius, K. 2023. Osaamisen näyttö tehostaa ja motivoi opinnoissa etenemistä. ESignals, Haaga-Helia.

Pakarinen, J. 2021. Kuunnellen ja kohdaten opintojen ja uralla etenemisen tukea. ESignals, Haaga-Helia.

Kuva: Haaga-Helia