Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kuunnellen ja kohdaten opintojen ja uralla etenemisen tukena

Haaga-Heliassa otetaan tammikuussa 2022 käyttöön uusi ohjausmalli. Keskeisin ajatus siinä on, että kaikki haagahelialaiset ohjaavat opiskelijoita omassa roolissaan. Me kaikki tuemme ohjauksellisella työotteella opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä uralla ja opinnoissa etenemistä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 26.10.2021

Haaga-Heliassa otetaan tammikuussa 2022 käyttöön uusi ohjausmalli, jossa kuvataan opiskelijoiden ohjauksen keskeisimmät käytänteet ja prosessit. Ohjausmalli on pitkällisen kehittämistyön tulos. Sen ovat luoneet, opiskelijoiden tarpeita kuunnellen, opetus- ja ohjaushenkilöstömme Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen tukemana. Haluan tässä kohdassa kiittää jokaista kortensa kekoon kantanutta haagahelialaista!

Ohjausmalli pähkinänkuoressa

Uuden ohjausmallin perusperiaate on, että kaikki haagahelialaiset ohjaavat opiskelijoita omassa roolissaan. Kaikkien yhteinen tavoite on ohjauksellisella työotteella tukea opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä uralla ja opinnoissa etenemistä. Ohjauksessa tunnuslauseemme on ”kuunnellen ja kohdaten opintojen ja uralla etenemisen tukena”.

Tällä hetkellä malli koostuu seuraavista kolmesta pääosiosta.

Orientointipäivien malli kuvaa uusien opiskelijoiden orientointipäivien rakenteen sekä sisällöt. Merkittävä uudistus ovat ennen orientointipäiviä opiskelijoille tarjottavat osaamisen tunnistamisen pikaohjaukset sekä orientointipäivien aikana tapahtuvat osaamisen tunnistamisen työpajat. Näillä toimilla halutaan tukea opiskelijoiden valmiuksia tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan sekä hyödyntää aiemmin hankkimaansa osaamista osana opintojaan.

Avaimet opiskeluun- ja työelämään -opintokokonaisuus koostuu kymmenestä yhden opintopisteen opintojaksosta, joista Haaga-Helian opiskelijat suorittavat oman valintansa mukaisesti vähintään viisi. Opintojaksojen tavoitteena on tukea opiskelijoita hieman eri näkökulmista oppimisessa, opiskelussa, urasuunnittelussa ja työllistymisessä. Opiskelijoille nämä opintojaksot ovat erinomainen mahdollisuus hyödyntää Haaga-Helian asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen teemoihin liittyen.

Ohjauksen roolitus kuvaa kaikista voimakkaimmin ohjaukseen kytkeytyvät toimijat ja heidän erityiset vastuunsa Haaga-Helian ohjauksen kokonaisuudessa. Roolituksen keskiössä ovat opiskelijat oman elämänsä ja uransa asiantuntijoina. Ohjauksen tavoitteena on ennen kaikkea edistää opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja toimijuutta opintojen ja uran suhteen.

Ohjausta tehdään laajalla rintamalla

Opintojaksojen opettajat toimivat opiskelijoiden lähikontakteina ohjauksen roolituksen sisäkehällä yhdessä opinto-ohjaajien ja opintoneuvojien kanssa. He tukevat opiskelijoita erityisesti opintojen etenemisessä ja opiskeluun liittyvissä haasteissa omilla opintojaksoillaan yhteistyössä muiden ohjauksen toimijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijoiden tukena toimii useita muita ohjauksen toimijoita, joiden osaamista opiskelijat voivat hyödyntää omien tarpeidensa mukaan läpi opintojen.

Uusi ohjausmalli tuo Haaga-Heliaan kaksi opiskelijan näkökulmasta merkittävää uutta ohjauksellista roolia.

  1. Osaamista ohjaavat opettajat tulevat toimimaan opiskelijoiden ja ohjauksen toimijoiden apuna osaamiskokonaisuuteensa liittyvissä kysymyksissä. Heillä on osaamiskokonaisuudessaan merkittävä rooli työharjoitteluiden ohjauksessa, osaamisen tunnistamisessa ja työelämäkontaktien voimistamisessa.
  2. Opintoneuvojat, entiseltä nimikkeeltään opintosihteerit, toimivat opinto-ohjaajien rinnalla opiskelijoille nimettyinä matalan kynnyksen lähikontakteina. Uudistuneessa roolissaan he neuvovat opiskelijoita opintoihin liittyvissä käytännön asioissa ja tarjoavat teknistä tukea henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen. Lisäksi he käsittelevät opiskelijoiden hyväksilukuhakemuksia.

Opiskelijoiden ohjauksen tulevaisuus

Haaga-Heliassa pyrkimme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella opintojaan yhä vapaammin ja yli tutkintorajojen. Tuemme opiskelijoita yhtenäistämällä ohjauksen käytänteitä samalla huomioiden vapaamman valinnan mahdollisuudet.

Haaga-Helia on panostanut voimakkaasti ohjaukseen ja sen kehittämiseen eikä kehittäminen lopu tähän. Ohjausmallia tulemme jatkossa laajentamaan ja tarkentamaan suhteessa opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Näin pyrimme varmistamaan, että opiskelijamme saavat kaiken tarvitsemansa tuen sekä opinnoissa että uralla edetäkseen.