Siirry sisältöön
Opiskelu
Osaamisen näyttö tehostaa ja motivoi opinnoissa etenemistä

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katriina Kolu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.03.2023

Haaga-Heliassa kannustetaan opiskelijoita aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen. Jo orientointipäiviin on sisällytetty työpaja, jossa aktivoidaan pohtimaan omia osaamisia ja vahvuuksia mahdollisimman laajasti. Lisäksi jokaisen opintojakson alkaessa opettajan tulisi esitellä näyttömahdollisuus vaihtoehtoisena suoritustapana. Näyttötoiminnan edistäminen on kirjattu myös Haaga-Helian toimintasuunnitelmaan.

Osaaminen opintopisteiksi

Moninaisessa opiskelijajoukossamme on laaja ikähaarukka ja ihmisiä erilaisista taustoista. Osalla saattaa olla aiempia opintoja jostakin toisesta oppilaitoksesta ja osaamisensa pohjana samansisältöisiä opintojaksoja, joita mekin tarjoamme. Osalla taas on kertynyt työkokemusta hyvinkin pitkältä ajalta.

Vaikka nuorelta opiskelijalta vielä puuttuisi niin sanottu perinteinen työkokemus, hänellä saattaa olla vuosien kokemus vaikkapa partiotoiminnasta tai tavoitteellisesta urheilusta kilpaurheilijana, valmentajana tai joukkueenjohtajana. Osaamisen tunnistamisessa onkin tärkeää laajentaa tarkastelua myös niin kutsuttuihin piileviin taitoihin.

Opiskelija säästää aikaansa ja voimavarojaan, kun aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyödyntää näyttöjen kautta alkuvaiheen opintosuorituksiin. Näin hän pääsee halutessaan etenemään hyvinkin ripeästi ja keskittymään itselleen uusiin ja inspiroiviin sisältöihin. Näyttöjen ansiosta toteutuksille jäävät siis sellaiset opiskelijat, jotka oppia tarvitsevat. Kenenkään ei tarvitse istua opintojaksoilla pelkästä osallistumisen ilosta.

Näytön suunnittelu ja arviointi

Näytön perusidea on osaamisen osoittamisessa ja tunnistamisessa. Näyttöjä suunnittelevien ja niitä vastaanottavien pitääkin pohtia, mikä on mielekkäin tapa osaamisen osoittamiseen. Tarkoitus ei suinkaan ole teettää identtisiä tehtäviä tai projekteja, joita vastaavaan opintojaksoon sisältyy.

Näytöissä ei lasketa opiskelijan työtunteja, koska hän on jo uurastanut hankkiessaan osaamisen jossain muualla. Siksi näyttö suoritustapana tulee suunnitella sellaiseksi, että arviointiin saadaan kohtuullisella tavalla mukaan opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet.

Toisinaan opettajan mieleen saattaa hiipiä ajatus, että näyttäjä pyrkii vain etenemään sieltä, mistä aita on matalin. Tällainen on kuitenkin perin harvinaista. Yleensä opiskelija peilaa erittäin realistisesti näyttöesitystään osaamistavoitteisiin ja arvioi suorituksensa miltei aina samalla tavalla kuin näytön vastaanottajatkin. Heikko suoriutuminen näytössä on harvinaista.

Usein arviointikeskusteluissa opiskelijan kanssa löytyy lisäksi muitakin osaamisia, joita voi ja kannattaa opintojen aikana hyödyntää. Tämän vuoksi kannustamme näyttöjä vastaanottavia varaamaan aikaa edes lyhyeen palautekeskusteluun.

Opintojen sujuva eteneminen ylläpitää opiskelumotivaatiota. Osaamisen tunnistaminen hyödyttää niin opiskelijaa kuin korkeakoulua – onhan tavoiteaikainen valmistuminen kaikkien etu.