Siirry sisältöön
Matkailu
Ruokamatkailun tulevaisuutta: Vastuullinen liiketoiminta keskiössä

Kolmessa Hungry for Finland- blogissaan Kristiina Adamsson kertoo ruokamatkailusta ja sen vastuullisuudesta peilaten yleiseenkin vastuullisuuskeskusteluun.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 31.08.2021

Gastrojunasta, ruokaseikkailuista laajennettussa todellisuudessa, vastuullisesta metsäravintolasta, Taste of Salpausselästä ja villiruokamobiilisovelluksesta – niistäkin on tulevaisuuden ruokamatkailu tehty.

Suomelle on laadittu Haaga-Helian koordinoinnissa, laajassa yhteistyössä, toinen ruokamatkailustrategia 2020-2028, myös Suomen matkailustrategia huomioiden. Ruokamatkailustrategian yksi pääviesti ja tuoteteema on vastuullinen liiketoiminta. Se tarkoittaa kiteytetysti seuraavaa:

  1. Ruokamatkailutoimijat toimivat vastuullisten periaatteiden mukaisesti.
  2. Suomalaisessa ruokamatkailussa hyödynnetään paikallisuutta niin raaka-aineiden hankinnassa, työvoimassa, alihankinnoissa, kulttuuriperinteissä kuin tarinoissakin.
  3. Vastuullisuus tuodaan harkitusti esille markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lisäksi Visit Finlandin kanssa yhdessä laadittuihin ruokamatkailun tuotesuosituksiin on nostettu ruokamatkailun vastuullisuuden käytännön tekoja, ne ovat hyvä työkalu vastuullisuustekojen tsekkaukseen.

Mitä ovat todelliset kestävyyden teot ruokamatkailussa?

Mirjami Baaroub tutki opinnäytteessään vuonna 2020 Suomalaisten ruokamatkailuyritysten vastuullisia toimintatapoja, Hungry for Finland ruokamatkailuhankkeelle.

Tulokseksi Baaroub löysi hyviä vastuullisia käytänteitä, joita matkailuyritykset voivat nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää toiminnassaan. Näitä ovat oman toimintaympäristön huomioiminen pitämällä huolta ympäröivästä luonnosta, paikallisten työntekijöiden työllistäminen, työntekijöihin sitoutuminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen, paikallisten alihankkijoiden käyttäminen, paikallisuuden esille tuominen ruoka-tuotteissa sekä muussa yritystoiminnassa ja siitä asiakkaille kertominen. Myös pitkäjänteinen yritystoiminta, hiljaisen ajan toiminta ja ympärivuotisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö paikallisten oppilaitosten, kunnan ja matkailuorganisaatioiden kanssa, työntekijöille ja asiakkaille kertominen vastuullisista toimintatavoista ovat tällaisia käytänteitä. Ympäristövastuulliset valinnat tuotteissa, vihreä sähkö, kierrätys, veden ja energian kulutuksen seuranta, lähi- ja villiruoan hyödyntäminen, oma tuotanto sekä hävikkiruoan minimointi ja sen jatkojalostus ovat myös vastuullisia käytänteitä.

Kuva: Helsinki Marketing, Aleksi Poutanen

Sustainable Travel Finland -ohjelma – ja Suomen ruokamatkailukilpailu 2021

Visit Finland on luonut kestävän matkailun ohjelmapolun matkailuyrityksille ja -toimijoille. Jos tarkastellaan osaavia ruokamatkailuryityksiä Suomessa, usealla yrityksellä ympäristövastuuasiat alkavat olla hallussa. Vastuullisuus ulottuu kuitenkin pidemmälle- näkökulmia ovat myös taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Näissä ulottuvuuksissa on vielä tekemistä laajemmin.

Kuva: Visit Finland, Elina Manninen

Haaga-Helia amk:n koordinoimaan, järjestyksessään 4. valtakunnalliseen, Ruokamatkailukilpailuun 2021 osallistui 77 tuotetta ympäri Suomen maan. Kilpailun yksi painotus oli nimenomaan vastuullisuus. Kilpailulomakkeessa osallistuvat tahot merkitsivät viisi tärkeintä vastuullisuustekoansa (taulukko 1 ).

Tärkeimmiksi vastuullisuusulottuvuuksiksi kilpailuun osallistuneet ruokamatkailuyritykset nostivat 1) raaka-aineiden alkuperän tuntemisen, 2) suomalaisen ja paikallisen elämäntavan sekä ruokakulttuurin esille tuomisen, 3) villiruoan ja luonnosta saatavien raaka-aineiden tarjoamisen, 4) omavalvonnan, hygienian ja turvallisuuden toteuttamisen ja 5) ruokahävikin minimoimisen (taulukko 1).

Työntekijäkokemus, -tyytyväisyys ja -hyvinvointi jäivät harmillisen kauas viidessä tärkeimmässä ulottuvuudessa. Se on asia, johon matkailualan tulee kiinnittää erityistä huomiota nyt edelleen kasvavassa työvoimapulassa ja osana sosiaalista vastuuta. Anders Löfman Carelia-ravintoloista on ansiokkaasti pidempään jo puhunut työntekijäkokemuksesta ja sen edistämisestä erityisesti hospitality-bisneksessä.

Lisää aiheesta:

  • From, J. 2021. How Sustainability & Innovation Are Driving Growth in Food & Beverage Tourism. Partner at @BarkleyUS. Sustainability in Food & Beverage Tourism, Global FoodTrex Summit. 15.4.2021. Webinar.
  • Laeis, G. 2021. Is Local Food Taking a Back Seat for Visitors? Professor of Hospitality & Tourism Management, IUBH International University. Sustainability in Food & Beverage Tourism, Global FoodTrex Summit. 15.4.2021. Webinar
  • Parasecoli, F. & Halawa M. 2021. Global Brooklyn. Designing Food Experiences in World Cities. Bloomsbury Publishing Plc. New York.
  • Visit Finland. Sustainable Travel Finland -ohjelma.
  • World Food Travel Association 2021. Sustainability in Food & Beverage Tourism”. Global FoodTrex Summit 15-16.4.2021. Webinar.

Pääkuva: Helsinki Marketing, Julia Kivelä