Siirry sisältöön
Liikunta
Liikunnan edistämistä asiakkaita aidosti kuunnellen

Sataa vettä. Ajan töihin kellon ollessa vähän vaille kahdeksan. Näen, kuinka kolme naista kävelee yhdessä. Yksi naisista pitää kaksin käsin kiinni sateenvarjosta, tuulee.

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.12.2022

Näen nämä naiset lähes joka kerta, kun ajan aamulla töihin. Tiedän, että kohta he kääntyvät ja kävelevät takaisin Vierumäen keskustaan, jonne on matkaa lähes neljä kilometriä.

Liikunta-alan ammattilaisena mietin, kuinka hienoa, että nämä naiset liikkuvat yhdessä ja säännöllisesti. Oletan, että naiset ovat eläkkeellä ja mietin, kuinka hieno rutiini heillä on. Lähes joka aamu he näkevät toisensa, kävelevät ja juttelevat toistensa kanssa.

Kun tätä asiaa tarkastelee liikunnan merkityksien kautta, niin tämä yhteinen kävely voi merkitä heille monia asioita. Se voi merkitä ensisijaisesti sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta, mahdollisuutta tavata ja keskustella toisten kanssa. Kävelyhetki voi merkitä fyysisen kunnon ylläpitämistä, ja sitä kautta oman toimintakyvyn ylläpitämistä tai sairauksien ennaltaehkäisemistä tai hoitamista.

Ehkä heillä yhdistyvät tässä kävelyssä nämä molemmat merkitykset tai kävelyllä voi olla joitakin muitakin merkityksiä heille, joita en tiedä.

Liikunta tarjoaa erilaisia merkityksiä

Ihmiset liikkuvat monista eri syistä, ja liikunta tarjoaa erilaisia merkityksellisiä kokemuksia osallistujilleen. Kun puhutaan liikunnasta, usein korostuu fyysinen kunto, niin kestävyys- kuin lihaskunto, sekä terveyshyödyt ja jaksaminen.

Monet kuitenkin liikkuvat aivan muista syistä, ja liikunta merkitsee heille muita asioita. Liikunta voi tarjota elämyksiä, heittäytymistä johonkin, mitä normaali arki ei tarjoa. Liikunta voi olla itsensä toteuttamista, arjesta irrottautumista tai se tarjoaa mahdollisuuden omaan aikaan.

Monesti käytämme liikuntaa muiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Liikunnalla voikin olla välinearvo, jossa itse liikunnalla ei ole merkitystä eikä asiaa ajatella liikunnan näkökulmasta. Näin liikunta voi mahdollistaa luonnossa olemisen, marjastamisen, liikkumisen paikasta toiseen, ihmisten tapaamisen ja ajan viettämisen hyvässä seurassa.

Liikunnan edistäminen sen eri merkityksiin perustaen

Fyysinen kunto, terveyshyödyt ja jaksaminen ovat merkitykset, joiden pohjalta liikunnasta useimmiten viestitään ja joiden pohjalle liikuntapalveluita ensisijaisesi rakennetaan. Liikuntapalvelun kuvauksessa kerrotaan esimerkiksi, että tunnilla kehitetään monipuolisesti lihaskuntoa tai viestitään, että liikunta edistää terveyttä.

Tärkeää olisi tunnistaa aidosti liikunnan erilaiset merkitykset ja rakentaa puhetta, joka hyväksyy nämä kaikki merkitykset arvottamatta niitä. Tärkeää on myös tuntea oma kohderyhmä, jolle puhuu tai viestii liikunnasta.

Hyvä liikunta-alan ammattilainen, tiedätkö, minkä asiakkaan tavoitteen palvelusi täyttää ja miksi juuri tätä palvelua käytetään? Tiedätkö, millainen merkitys liikunnalla on sille ryhmälle, jonka liikkumista olet kehittämissä? Tuntemalla paremmin, mitä liikunta merkitsee sinun asiakkaille, voit edistää ja vahvistaa liikkumisen toteutumista.

Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeessa on kehitetty senioreille liikunta- ja hyvinvointipalveluita ja pohdittu, miten rakentaa esim. palvelu, joka huomioi liikunnan sosiaalisen merkityksen senioreille.
Hankken rahoittaa REACT EU / ESR osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.