Siirry sisältöön
Z-sukupolvi odottaa paljon esimiehiltä ja arvostaa ihmistaitoja
Julkaistu : 21.03.2019

Haaga-Helian Luova toimisto Krean markkinoinnin opiskelijat ovat yhdessä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa tutkineet Z-sukupolven työelämäodotuksia osana Alma Median kanssa toteutettavaa tapahtumaprojektia. Tuloksissa korostuivat hyvä esimiestyö, kannustava palaute ja positiivinen työilmapiiri.

Alma Media järjestää yhteistyössä LähiTapiolan ja KPMG:n kanssa nuorille työnhakijoille suunnatun Future Forerunners – Tulevaisuuden työelämän ammattilaiset -tapahtuman 9.4.2019 Amos Rexissä. Osana tapahtuman suunnittelua opiskelijat selvittivät nuorten korkeakouluopiskelijoiden työelämäodotuksia kyselyjen, haastattelujen, tilastojen ja tutkimusten avulla.

Z-sukupolvi kaipaa hyvää esimiestyötä

Selvitysten tuloksista ilmeni, että esimiehen kannustava palaute, positiivinen työilmapiiri sekä työpaikan yhteisöllisyys ovat z-sukupolvelle tärkeitä. Nuoret haluavat viihtyä työpaikalla ja tuntea itsensä arvostetuiksi. He toivovat tasa-arvoista kohtelua ja odottavat läpinäkyvyyttä palkitsemisessa.

Kannustavan työyhteisö ja hyvä esimiestyö korostuvat myös S-ryhmän, Elon ja Työterveyslaitoksen vuonna 2018 tekemässä kyselyssä S-ryhmän nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja -kokemuksia. Vastaajista 89,3 % koki kannustavan työyhteisön erittäin tärkeäksi ja 86,2 % piti hyvää esimiestyötä erittäin tärkeänä. 61,1 % koki, että palautteen saaminen työstä on erittäin tärkeää. Vastaajien keski-ikä oli 22 vuotta.

Kansainvälinen Deloitte Millennial Survey 2018, joka tutki milleniaalien lisäksi korkeakoulutettujen Z-sukupolven edustajien mielipiteitä työelämästä, nosti esiin työilmapiirin vahvan merkityksen juuri Z-sukupolvelle: heistä 57 % piti positiivista työkulttuuria erittäin tärkeänä. Palkka oli tärkeysjärjestyksessä vasta toisena: sitä piti erittäin tärkeänä 51 % z-sukupolven vastaajista. Vastaajat myös kokivat, etteivät yritykset panosta riittävästi ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja pehmeiden taitojen kehittämiseen.

Nuoret odottavat, että yhteispeli työpaikoilla on reilua ja eettisesti kestävää. Heille ei riitä, että puhutaan, kuinka asioiden pitäisi olla. He edellyttävät, että tasa-arvoinen kohtelu myös toteutuu arjessa. He haluavat esimiesten ymmärtävän kannustavan palautteen voiman, mutta arvostavat yhtä lailla taitoa antaa korjaavaa palautetta. Z-sukupolvea edustavat opiskelijamme Alex Hartikainen ja Anshelm Laine kiteyttävät omat odotuksensa näin:

– Hyvä esimies on aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja helposti lähestyttävä. Haluaisimme hänen tietävän sekä välittävän siitä, mitä alaiset oikeasti työssään tekevät. Jatkuvan palautteen saaminen on tärkeää, jotta pystyy kehittymään.

Future Forerunners: Miten työelämän pitää muuttua?

Future Forerunners -tapahtuman tavoite on paitsi tukea nuoria työnhaussa, myös herättää keskustelua siitä, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja miten työelämän pitää muuttua, jotta työyhteisön ja nuorten työnhakijoiden arvot saadaan kohtaamaan.

Sukupolvi Z:n edustajat eivät diginatiiveina ole niinkään huolissaan kyvystään kehittää digitaitojaan, joiden kokevat olevan opittavissa. Sen sijaan heitä askarruttavat ihmistaidot. Kun nuoret toivovat positiivista työkulttuuria ja kannustavaa palautetta, taustalla tuntuu kummittelevan pelko epätasa-arvoisesta kohtelusta ja avoimen vuorovaikutuksen puutteesta työelämässä.

Mitä yritykset ja korkeakoulut voivat tehdä kehittääkseen työntekijöiden ja opiskelijoiden ihmistaitoja? Ainakin kohtaamisia ja palautteenantoa kannattaa ahkerasti harjoitella: rohkeus keskustella avoimesti kehittämiskohteista, perustella päätöksiä läpinäkyvästi sekä antaa kannustavaa palautetta on tärkeää osaamista kaikille työyhteisön jäsenille.

Avointa keskustelua on luvassa Amos Rexissä 9.4., kun nuoret työnhakijat ja yritykset kohtaavat. Opiskelijamme osallistuvat tapahtuman paneelikeskusteluun sekä järjestävät workshopin, jossa vaihdetaan näkemyksiä motivoivasta palkitsemisesta. Lisäksi he esittelevät nuorten työelämäodotuksia näyttävillä postereilla, joihin on upotettu yllättävää AR-sisältöä. Tervetuloa mukaan!