Siirry sisältöön
Liiketoiminta
MODe – Yhteismatkaa itseohjautuvuuteen

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe) yhdisti tutkijat ja yritykset kahden vuoden ajaksi itseohjautuvuuden kysymysten ääreen. Vaikka hanke loppuu, pyrimme tulevaisuudessakin nostamaan Suomen ihmislähtöisemmän organisaatioajattelun mallimaaksi.

Kirjoittajat:

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Vuori

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.04.2021

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe) yhdisti tutkijat ja yritykset kahden vuoden ajaksi itseohjautuvuuden kysymysten ääreen. Halusimme vastata sekä akateemisen tutkimustiedon puutteeseen että yritysten haasteeseen tuottamalla uutta tutkimusta itseorganisoitumisesta. Lisäksi loimme ja toteutimme yritysten itseohjautuvuutta koskevan yhteisoppimisprosessin, jonka loppumittaukset todistavat konseptin toimivuuden.

Master Class -ohjelma

Kun Minimalist Organizational Design -hanketta (MODea) rakennettiin, haimme siihen mukaan sekä jo itseohjautuvasti toimivia yrityksiä että yrityksiä, jotka ovat matkalla itseohjautuvuutta kohden.

Itseohjautuvuutta kohden suuntaaville yrityksille järjestimme kahden vuoden ajan säännöllisiä yhteisiä tapaamisia, joita kutsuttiin MODe Master Classeiksi. Master Class -ohjelman pääroolissa oli yritysten omat kehittämisprojektit ja vertaisoppiminen.

Kehittämisprojektien etenemistä työstimme yhdessä teemoitetuissa tapaamisissa. Työpajamaisissa tapaamisissa osallistujat saivat katsauksen teemaan liittyvään tutkimustietoon ja niihin kutsuttiin myös vierailijoita itseohjautuvuudessa pitkällä olevista yrityksistä.

Tutkittua tietoa itseohjautuvuuden edistymisestä

Master Class -yritysten henkilöstölle teimme ennen ohjelman alkua ja ohjelman päätyttyä mittaukset siitä, miten he näkevät itseohjautuvuuden tilan omassa organisaatiossaan. Loppumittauksessa kysyimme myös, ovatko erilaiset itseohjautuvuuteen liittyvät asiat huonontuneet vai parantuneet heidän organisaatiossaan hankkeen aikana.

Tulokset olivat ilahduttavat: 60 % vastaajista sanoi, että heidän halunsa olla itseohjautuva oli parantunut. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että heidän esimiehensä kyky tukea itseohjautuvuutta oli noussut. Vastaajista 41 % katsoi, että nykyinen organisaatiorakenne tuki paremmin itseohjautuvuutta kuin aiempi.

Oma itseohjautuvuuden halu oli lisääntynyt erityisesti niillä, joilla on hyvä sisäinen työmotivaatio, oma-aloitteellisuutta ja uskallusta olla asioista myös eri mieltä.

Esimiehen kyky tukea itseohjautuvuutta koettiin parantuneen etenkin, jos esimies antoi valinnanvapautta ja vaihtoehtoja eikä valmiita vastauksia tai päätöksiä. Etenkin mitä enemmän organisaatiossa kehitettiin järkeviä työntekemisen tapoja ja tiedonsaantia, sitä paremmin vastaajat kokivat organisaatiorakenteen mahdollistavan itseohjautuvuuden.

Olemme kuin pieni perhe, minkä sisällä homma toimii erittäin hyvin.

Itseohjautuvuus on parin viime vuoden aikana mielestäni juurtunut paremmin firmaan ja sen siivellä tapahtunut sooloilu vähentynyt.

Oppaana kohti yhteisöohjautuvuutta

Hanketta ohjaavana visiona meillä hanketoimijoilla oli, että sen ansiosta yhä useampi suomalainen yritys tunnistettaisiin edistyksellisinä Minimalist Organizational Design -organisaatioina.

Tuottamamme uusi teoreettinen ja käytännön tieto itseohjautuvista organisaatiosta on hankkeen aikana saanut kiitettävästi näkyvyyttä. Olemme matkan varrella lisänneet sekä tietoisuutta että käytännön ymmärrystä, siitä miten jaettu johtaminen, läpinäkyvä tieto ja työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen, aloitteellisuus sekä luovuus vahvistavat yrityksen ketteryyttä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.

Julkaisimme keväällä 2021 hankkeen loppuseminaarissa käytännön neuvoja ja yrityskokemuksia sisältävän Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen -kirjan, jotta Master Class -yritysten kokemukset itseohjautuvuuteen siirtymisen onnistumisista ja haasteista leviäisivät laajemmin.

Vaikka hanke loppuu, tutkimusmatkamme jatkuu. Tulevaisuudessakin pyrimme nostamaan Suomen ihmislähtöisemmän organisaatioajattelun mallimaaksi.

Hanke: Minimalist Organizational Design MODe
Kesto: 1.2.2019 – 30.4.2021
Päärahoittaja: Business Finland
Konsortio: Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa.
TK-hankkeet: Futurice, Reaktor.
Master Class -ohjelmaan osallistuneet yritykset: Debora, JCDecaux, Metso Outotec, Telia Consumer Services ja Vastuu Group.
Hankkeen nettisivut
Hankkeen kaikki julkaisut

Vaikuttavuusblogi
Kuva: www.shutterstock.com