Siirry sisältöön
Uutta liiketoimintaa? Ota alustatalouden liiketoimintamallit haltuun yrityksessäsi!

Kirjoittajat:

Tiina Laiho

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.03.2019

TEM ja Business Finland julkistivat lokakuussa 2017 ”alustatalouden tiekartan” osana hallituksen kärkihankkeita. Tuolloin esiteltiin myös tekoälyohjelman väliraportti Pekka Ala-Pietilän johdolla, jossa esitettiin 8 keskeistä avainkysymystä liittyen suomalaisten yritysten tulevaisuuden menestykseen:

  1. Miten kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä?
  2. Miten hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla?
  3. Miten nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa?
  4. Miten varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme huippuosaajia?
  5. Miten teemme rohkeita valintoja ja investointeja?
  6. Miten rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut?
  7. Miten luomme uudenlaisia yhteistyömalleja?
  8. Miten nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi?

Nämä kysymykset ovat keskeisiä suomalaisten yritysten tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden näkökulmasta. Tekoälyä on mahdotonta hyödyntää, jos yrityksellä ei ole tarpeeksi dataa käytössä tai tarvittavia liiketoimintamalleja tukemassa tekoälyn hyödyntämistä. Alustatalouden mallit mahdollistavat uudenlaisten datavirtojen keräämisen ja hyödyntämisen tehokkaammin etenkin uusilla liiketoiminta-alueilla.

Vaaditaan rohkeita valintoja ja investointeja

Perinteisesti suomalaiset yritykset ovat tottuneet toimimaan omien liiketoiminta-alueittensa ja niiden kehittämisen parissa. Uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja uudenlaisia yhteistyö- sekä ansaintalogiikkamalleja, ovat johdon näkökulmasta selkeästi vaikeampia ja riskialttiimpia toteuttaa.  Uuden liiketoiminnan kehittäminen vaatiikin yritysjohdolta selkeää strategista näkemystä tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä ja sen mahdollisuuksista. Lean-kehittäminen, ekosysteemiyhteistyö ja kokeilut uusilla liiketoiminta-alueilla ovat vielä suhteellisen pienimuotoista suomalaisessa yrityskentässä etenkin suurissa yrityksissä. SME-yritykset ovat tässä selkeästi nopeampia toimijoita ja avoimempia uusille toimintamalleille.

Miten luomme uudenlaisia yhteistyömalleja?

Uudenlaisten ekosysteemien ja yhteistyömallien luominen ja testaaminen erilaisten haasteiden ympärille on yksi tapa edistää yritysten kyvykkyyttä luoda uutta liiketoimintaa. Business Finlandin rahoittama Cityzer– hanke on erinomainen esimerkki ekosysteemihankkeesta, jossa sää- ja ilmanlaatudatan ympärille on luotu mahdollisuus uudenlaisille alustatalouden malleille ja uudenlaisille ansaintalogiikoille ja toimijoille. Cityzer-ekosysteemissä on mukana laitevalmistajia, sovelluskehittäjiä, dataintegraattoreita, palveluntarjoajia sekä tutkimuslaitoksia luomassa uusia toimintamalleja, uutta dataa sekä kartoittamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikki nämä toimijat on vaadittu mukaan ekosysteemiin, jotta dataa on pystytty hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Uusien palvelujen lisäksi yhtenä tuloksena hankkeesta on myös syntynyt avoimen datan rajapinta, jota tulevaisuudessa pystyy hyödyntämään mikä tahansa yritys omassa liiketoiminnassaan. Yhtenä kulmakivenä yhteistyömallin luomiselle jo hakuvaiheesta lähtien on toiminut ekosysteemin fasilitoija CLIC Innovation Oy, joka toimii mm. energiatalouden, biotalouden ja kiertotalouden ekosysteemiorkestraattorina alan TKI-hankkeissa.

Haaga-Helia tutkimuskumppanina hankkeessa

Haaga-Helia toimi Cityzer-hankkeessa soveltavan tutkimuksen kumppanina. Teimme hankkeessa markkinatutkimusta, joka liittyi Brasilian, Kiinan, Suomen ja Etelä-Korean markkinoihin. Hankkeen aikana määriteltiin ja luotiin erilaisia liiketoiminta-aihioita, jotka liittyivät eri markkinoilla kartoitettuihin asiakastarpeisiin. Tutkimuksen kohteena olivat erityisesti B2B-kohderyhmät, liikenne, matkailu, viranomaispalvelut sekä energiasektori. Hanketoimijoiden kanssa käsittelimme uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä hahmottelimme niihin liittyviä ansaintalogiikoita. Myös Haaga-Helian opiskelijoita osallistui hankkeen teemojen käsittelyyn kurssien, työpajojen ja opinnäytetöiden kautta. Hankkeessa toimineiden yritysten ja tutkimuslaitosten erilaisuus toi yhteistyömalliin ja tuloksiin paljon lisäarvoa. Hankkeessa myös yhdistyy parhaalla tavalla sekä tieteellinen että soveltava tutkimus. Cityzer-hanketta voikin pitää yhtenä hyvänä esimerkkinä alustatalouden ja uusien liiketoimintamallien kehittämiselle suomalaisessa tutkimus- ja yrityskentässä.

Business Finlandin tarjoama ekosysteemirahoitusinstrumentti on hyvä mahdollisuus alustatalouden hankkeiden ja ekosysteemien rakentamiseen ja edistämiseen.

Lisätietoa Cityzer hankkeesta:

http://cityzer.fmi.fi

Pekka Lahti/Haaga-Helia, pekka.lahti@haaga-helia.fi

Tiina Laiho/CLIC Innovation Oy, tiina.laiho@clicinnovation.fi,