Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T – tunnista, tunnusta, työllisty

Suomessa pakolaisten työllistyminen ilman suomen kielen taitoa on haasteellista. Etsimme ratkaisuja työllistymisen haasteisiin yhteistyössä työnantajien ja sidosryhmien kanssa. Yhteisenä tavoitteena meillä on kehittää tehokkaita tapoja arvioida pakolaisten osaamista ja edistää työllistymistä.

Kirjoittajat:

Petra Lindell

projektiasiantuntija, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.06.2023

Työllistyminen Suomessa on haastavaa maahanmuuttajille ja pakolaisille, jotka eivät osaa suomea. Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T-hankkeessa etsimme ratkaisuja työllistymisen haasteisiin yhdessä pääkaupunkiseudun työnantajien ja eri sidosryhmien kanssa.

Yritysten on tärkeää olla avoimia ja valmiita kehittämään uusia tapoja rekrytoida ja integroida monikielisiä työntekijöitä. Tämä voi vaatia innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja kielitaidon haasteiden ylittämiseksi.

Kielitaidon ylittävät metodit työllistymisen edistämisessä

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta pyrimme hankkeessamme mahdollistamaan työpaikan saannin Suomessa. Suunnittelemme menetelmiä, joilla pakolainen voi osoittaa kykynsä ja osaamisensa esimerkiksi työnäytteillä, joissa suomen tai englannin kielen taitotason vaatimukset ovat vähäiset.

Osaamisen arviointi voi perustua konkreettisiin tehtäviin, joissa korostetaan esimerkiksi käytännön taitoja, ongelmanratkaisua ja ammattitaitoa. Ratkaisevaa on osaaminen, ei se miten, missä tai millä tavalla tiedot ja taidot on hankittu.

Perehdytyksen uusien toimintatapojen avulla uudet työntekijät pääsevät nopeasti töihin kiinni. Perinteisten perehdytysmenetelmien lisäksi yrityksissä voidaan hyödyntää erilaisia kielitaitoa tukevia apuvälineitä, kuten videoita, kuvakortteja ja mobiilisovelluksia. Tärkeää on luoda kannustava ja motivoiva ympäristö, jossa kielitaito ei ole ainoa mittari onnistumiselle.

Yksi keino kielitaidon haasteiden ylittämiseksi voi olla työn uudelleensuunnittelu ja työtehtävien uudelleenmäärittely. Työtehtävien pilkkominen pienempiin osiin ja pienten työosuuksien yhdistely voi auttaa työntekijöitä ymmärtämään tehtäviä paremmin ja tekemään niitä sujuvammin. Esimerkiksi tiimipohjainen työskentely, jossa tiimiläiset tukevat toisiaan ja jakavat vastuita, voi olla hyödyllinen tapa varmistaa työn sujuvuus ja yhteistyön toimivuus.

Uudet näkökulmat ja ratkaisut rikastuttavat koko työyhteisöä

Kielimuurin ei tarvitse olla este tehokkaalle viestinnälle ja yhteistyölle, jos työyhteisössä on avoin ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri. Kulttuurien moninaisuuden hyödyntäminen voi tuoda uusia näkökulmia ja luovia ratkaisuja, jotka rikastuttavat koko työyhteisöä.

Työyhteisöissä on tärkeää tiedostaa, että pakolaisten kielitaidon haasteet voivat olla tilapäisiä, kun heillä on mahdollisuus harjoitella ja saada tukea. Ennen kuin uusi kieli vahvistuu, tarvitaan sekä kärsivällisyyttä että ymmärrystä työnantajalta ja koko työyhteisöltä.

Yhdessä työnantajien ja sidosryhmien kanssa etsimme ja kokeilemme hankkeessa keinoja ylittää kielitaidon esteitä ja varmistaa, että kaikki voivat osallistua täysipainoisesti työhön riippumatta kielitaidostaan. Kehitämme keinoja, joilla voidaan selvittää tehokkaasti maahan saapuvien pakolaisten osaamisen taso: työelämä- ja yrittäjävalmiudet, henkilökohtainen osaaminen sekä koulutus.

Nopea työllistyminen edistää pakolaisten yhteiskuntaan integroitumista sekä kotoutumista ja tuo samalla helpotusta vallitsevaan työvoimapulaan.

ESR+ -rahoitetun Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T – tunnista, tunnusta, työllisty -hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten työllistymistä Suomessa pääkaupunkiseudulla.

Kuvituskuva: www.shutterstock.com