Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Osui ja upposi – innovaatioista ja innovoinnista

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.11.2019

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hallintoneuvoston puheenjohtaja Dirk Jan van den Berg totesi Tekniikka&Talous-lehden haastattelussa (11.10.2019), ettei Euroopalla ole mitenkään ruhtinaallisesti aikaa kilpailukykynsä varmistamiseen. Hän pohti, miksi Euroopan mantereelta ei löydy kunnollista digiteollisuutta vaan maailman internetjätit, kuten Facebook, Google, Amazon, tulevat USA:sta ja Kiinasta. Van den Bergin mielestä Suomella on paljon tarjottavaa innovaatioiden saralla, ja samalla hän peräänkuuluttaa itsevarmuutta innovointiin.

Mitä on innovaatio ja innovointi?

Innovaatio on uusi idea, joka on viety toteutukseen asti. Monesti tämä vaatii useita kokeiluja. Innovaatio voi liittyä jonkin hyvin arkisen ongelman ratkaisemiseen. Se voi liittyä kotiaskareisiin, asiakaskokemuksen parantamiseen, ruokakaupassa käymiseen tai yksinkertaisisesti sujuvampaan palveluun. Innovaatio voi olla kokonaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli tai sitten olemassa olevan tuotteen, palvelun tai toimintamallin parannettu versio.

Innovointi puolestaan on toimintaa, jolla edistetään ideoita. Tarvitaan toimenpiteitä, erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla uudet ideat syntyvät. Lisäksi tarvitaan ideoille kokeilukierroksia ennen kuin ideat päätyvät toteutukseen ja muuttuvat innovaatioksi.

Opetuksessa panostetaan innovointiin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskelijat pääsevät mukaan erilaisiin työelämälähtöisiin projekteihin, joissa toimeksiantajana ovat eri kokoiset, eri toimialojen yritykset. Projekteissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään myös erilaisia innovoinnin työkaluja ja menetelmiä.

Uuden kehittäjä-opetusmoduulin yhteydessä toteutimme toimeksiannon, jossa tavoitteena oli ideoida uusia digitaalisia innovaatioita yrityksen olemassa olevaan applikaatioon. Seitsemän viikon aikana opiskelijat paneutuivat innovointiin ja hyödynsivät erilaisia innovoinnin työkaluja ja menetelmiä.

Innovoinnin prosessin opiskelijat aloittivat kartoittamalla lähtötilanteen; he paneutuivat yritykseen, kohteena olevaan palveluun, kilpailijoiden ratkaisuihin sekä asiakaskohderyhmään. Ideoinnissa hyödynnettiin mm. aivoriihimenetelmiä, kuten brainstorming ja brainwriting 6-3-5. Aivoriihimenetelmän perusajatuksena on, että määrä tuottaa laatua. Muilla menetelmillä syvennettiin ja täsmennettiin, visualisoitiin ja testattiin syntyneitä ideoita.

Opintojakson ja innovointiprosessin päätteeksi opiskelijaryhmät esittivät tiivisti ja ytimekkäästi ratkaisunsa toimeksiantajan edustajille. Toimeksiantajan edustajat saivat kuulla seitsemältä eri opiskelijaryhmältä seitsemän täysin erilaista ideaa innovaatioksi. Parhaasta ideasta toimeksiantajan edustaja totesikin, että nyt osui ja upposi. ”Nyt osui ja upposi kuin kuuma veitsi voihin.”