Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Osaamiset kestävän kehityksen keskiössä

Lisääntyvä kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan näkyy myös Haaga-Helian toiminnassa ja opintotarjonnassa. Jatkossa toivomme ja painotamme osallistumista kestävän kehityksen talkoisiin laajassa rintamassa.

Kirjoittajat:

Olli Laintila

lehtori, yrittäjyys
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.02.2022

Maailman johtajat kokoontuivat vuonna 2015 New Yorkiin tekemään päätöstä YK:n seitsemästätoista uudesta kestävän kehityksen tavoitteesta (eng. SDGs), jotka koskettavat niin yksilöitä, järjestöjä kuin kokonaisia valtioitakin. Kyseessä on maailman kunnianhimoisin ohjelma kestävän kehityksen takaamiseksi. YK:n asettamat tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä eli tulevan kahdeksan vuoden aikana.

Luomme entistä vastuullisempaa liiketoimintaa

Viime vuosina olemme heränneet huomaamaan, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen johtuu ilmastonmuutoksen lisäksi meidän omista toimintatavoistamme. Etenkin nuoret sukupolvet ovat reagoineet näkyvästi ympäristönsuojelun ja tasa-arvon puolesta edellyttäen myös yrityksiltä entistä vastuullisempaa liiketoimintaa.

Myös Haaga-Helia panostaa kestävään kehitykseen. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja samalla olemme lisänneet kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan opintotarjontaamme.

Haaga-Heliassa on lisäksi käynnissä useita kestävän kehityksen hankkeita. Yhtenä esimerkkinä on viime keväänä käynnistynyt SDG4BIZ, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen, verkkopohjainen opinto-ohjelma. Sen osaamistavoitteet liittyvät sekä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen että konkreettisiin kehitystoimenpiteisiin.

Opinto-ohjelma kestävän kehityksen osaajille

SDG4BIZ-hankkeessa pyrimme kouluttamaan jopa satoja tuhansia uusia kestävän kehityksen osaajia eri puolille Eurooppaa. Hanke on suunnattu korkeakoulujen ja yritysten henkilöstölle aina työntekijöistä ylimpään johtoon asti. Haaga-Helian ensisijaisena tehtävänä hankkeessa on luoda opinto-ohjelman sisältö tiiviissä yhteistyössä kohderyhmien sekä online-oppimisalustasta vastaavan Itslearningin kanssa.

Opinto-ohjelman yhtenä potentiaalisena case-yrityksenä on Neste Oyj, joka listattiin noin vuosi sitten kanadalaisen Corporate Knights -talousjulkaisun The Global 100 -listan neljänneksi vastuullisimmaksi yritykseksi koko maailmassa. The Global 100 -lista perustuu asiantuntija-analyysiin kolmestatuhannesta pörssilistatusta yhtiöstä, jotka pitävät sijaa 22 eri maassa. Viime vuonna Nesteen ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihdosta 40 % ja liikevoitosta lähes 90 % muodostui uusiutuvista tuotteista.

Hiilinegatiivisuuteen vuoteen 2025 mennessä tähtäävän S-Ryhmän päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus palkittiin yhtenä kolmesta hankkeesta Vuoden Energianerokas 2021 -kilpailussa. Suomen suurimmassa pt-logistiikkakeskuksessa yhdistellyt energiatehokkaat ratkaisut toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kokonaisvaltaisen energiankäytön avulla saadaan aikaan kestävämpää kehitystä.

Kestävän kehityksen liiketoiminta edellyttää monipuolista osaamista

Neste Oyj:n ja S-Ryhmän esimerkit osoittavat, kuinka uudet lisäarvoa tuottavat ratkaisut syntyvät yhtä lailla systemaattisen yhteiseen visioon perustuvan jatkuvan kehityksen kuin patenttienkin avulla. Yksi työryhmämme keskeisistä havainnoista on, että kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan havaitseminen ja toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea monipuolista sidosryhmäosaamista, eli kyvykkyyttä toimia verkostoissa, sekä sisäisesti että oman organisaation ulkopuolella.

Sidosryhmäosaamisen lisäksi kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja toteuttaminen edellyttävät myös liiketoiminnan mallinnusosaamista, kokonaisuuksien hallintaa ja visuaalisten kehitystyökalujen soveltamista.

SDG4BIZ-hankkeen mottona on, että jokainen työyhteisön jäsen ansaitsee mahdollisuuden vaikuttaa omalla osaamisellansa siihen, miten omaa ja organisaation suoritusta voidaan parantaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Lisääntyvä kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan näkyy myös Haaga-Helian opiskelijoiden innovointi- ja kehitysprojekteissa, jotka yhä useammin liittyvät esimerkiksi kiertotalouteen. Jatkossa toivottavasti kaikki sukupolvet osallistuvat kestävän kehityksen talkoisiin. SDG4BIZ-hanke tarjoaa siihen mahdollisuuden online-pohjaisella opinto-ohjelmalla, joka perustuu itseohjautuvaan opiskeluun.

SDG4BIZ – Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SGDs -hanke on Erasmus+ Knowledge Alliance -ohjelman rahoittama hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, brainplussan, Slovak University of Technology in Bratislavan, Itslearningin, FENICE Green Energy Parkin, Tknikan ja Yasar Universityn kanssa.

Luettavaa aiheesta:

Kuva: www.shutterstock.com