Siirry sisältöön
Onko myyntiorganisaatiosi Suomen paras?

Osallistu Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailuun 14.2.2020 mennessä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 13.01.2020

Erinomainen myyntiorganisaatio ja toimiva myyntikulttuuri mahdollistavat yrityksen kasvun ja kestävän olemassaolon. Mutta miten voin tunnistaa yritykseni kipukohdat? Mitkä ovat heikkouksiamme ja vahvuuksiamme? Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu on tähän oivallinen työkalu. Osallistu vastaamalla kyselyyn 14.2.2020 mennessä.

Myynnissä onnistumista ajatellaan usein yksilön osaamisena. Sankarimyytti taitavasta ja puheliaasta myyjästä, joka saa aikaan kaupat kuin kaupat elää edelleen. Tosiasiassa myynti on paljolti joukkuepeliä sekä taitoa tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa.

Onnistuakseen myyntityössä ei tarvitse opetella tiettyjä myyntitekniikoita ja jippoja. Onnistuminen ei myöskään vaadi sujuvasanaista ja viihdyttävää ekstroverttimyyjää, joka puhuu asiakkaan ympäri. Sen sijaan onnistuminen vaatii vahvan asiaosaamisen lisäksi hyvää johtamista, koko organisaation kattavaa yhteistyötä sekä systemaattista tehtävien hoitamista.

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu on rakennettu palvelemaan yrityksen myyntiorganisaation kehittämistä. Kilpailun järjestämisestä vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten (MMA) kanssa.

Kilpailuun osallistutaan vastaamalla verkkokyselyyn, jossa myynnin osa-alueita arvioidaan väittämien avulla. Kyselyn täyttäminen palvelee yritystä ainakin kahdella tavalla:

1) Vastaamalla kyselyyn voi välittömästi reflektoida oman organisaation toimintaa.

2) Jokainen yritys saa itselleen vertailuraportin, jossa myynnin osa-alueita vertaillaan toisiin vastanneisiin yrityksiin. Mitä enemmän yrityksiä osallistuu kilpailuun, sitä laadukkaamman ja tarkemman raportin jokainen yritys saa.

Kolmivaiheinen prosessi parhaan seulomiseksi

Kyselyyn vastanneet yritykset ovat mukana kilpailussa. Ensimmäisessä vaiheessa arviointiraati valitsee jatkoon viisi parasta yritystä kyselyn tulosten perusteella. Toisessa vaiheessa myynnin asiantuntijoista koostuva raati tekee finalisteille arviointihaastattelut, joissa organisaation myyntiosaamista ja -kulttuuria arvioidaan syvällisemmin. Kolmannessa vaiheessa voittajakandidaattien välinen ero ratkaistaan asiakashaastatteluiden avulla.

Voittaja julkistetaan Haaga-Helian vuosittaisessa Tulevaisuusfoorumi-tapahtumassa. Muiden osallistujien kuin voittajan nimeä ei julkaista. Osallistujien ja vastausten tiedot käsitellään anonyymisti vertailuraporteissa sekä muussa mahdollisessa tutkimuskäytössä.

Myyntiosaamisen edistäminen kehittää koko yhteiskuntaa

Vertailuraportit voivat paljastaa organisaatioiden myyntiosaamisesta ja -kulttuurista piilossa olevia vahvuuksia ja myös mahdollisia kehityskohteita. Puolueeton ja neutraali arviointi auttaa yrityksiä näkemään myös sellaisia ongelmakohtia, jotka eivät pelkästään yrityksen sisäisissä selvityksissä välttämättä tulisi ilmi.

Laajemmassa kuvassa vuosittainen kilpailu lisää tietoisuutta myyntiosaamisesta ja -kulttuurista, ja auttaa täten kehittämään kaikkien suomalaisten yritysten myyntiä yhteiskuntamme hyvinvoinnin avittamiseksi.


Timo Kaski, TkT, Tutkimusjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja toimii Haaga-Helian Digitalous yksikössä tutkimusjohtajana. Timolla on taustaa sekä liike-elämästä että korkeakoulumaailmasta. Hän on toiminut monipuolisesti myynnin, liiketoiminnan johtamisen sekä tutkimuksen parissa. Timo toimii Suomen Paras Myyntiorganisaatio -kilpailussa raadin päätuomarina ja vastaa kilpailun toteuttamisesta.

Kiinnostuitko? Tässä vielä linkki Suomen paras myyntiorganisaatio -verkkokyselyyn!

Teksti on julkaistu alun perin Markkinoinnin ja Mainonnan Ammattilaiset -julkaisussa.