Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Olemme totisessa muuttumisleikissä – halusimme tai emme

Koronakriisi on pakottanut meidät muuttamaan toimintatapojamme. Samalla tämä on otollista aikaa saada uudet toimintatavat juurtumaan.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.04.2020

Muuttuja, tule mukaan muuttumaan. Näin eräässä aikakausilehdessä kannustetaan henkilöitä tulemaan muuttumisleikkiin. Uusi tyyli lupaa uutta vireyttä.

Mekin olemme joutuneet mukaan ”muuttumisleikkiin”. Muutos on tullut meille kuitenkin pakotetusti; laukaisijana on toiminut kriisitilanne ja muutokselle on vahvat perustelut.

Muutos voi olla uuden mahdollisuus, mutta se voi olla myös todella raadollinen. Monella yrityksellä on nyt muutoksen paikka niin asiakkaiden kiinnipitämiseksi kuin organisaation toimintatapojen muuttamiseksi.

Muutosjohtamisen asiantuntija John P. Kotterin (1996) mukaan muutoksen käynnistämiseksi ja sen etenemisen turvaamiseksi tarvitaan ymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä. Kotter on määritellyt kahdeksan muutosvaihetta, joista esitän omia pohdintojani.

Ymmärrä muutoksen välttämättömyys ja tuo tuotteillesi ja palveluillesi lisää näkyvyyttä. Vahvista verkkokauppatoimintaa. Hyödynnä sosiaalista mediaa markkinoidessasi ja lisänäkyvyydessäsi. Koronavirus pitää ihmiset kotona, ja nyt heillä on hyvä hetki tehdä verkko-ostoksia. Selkeä visio ja strategia vahvistavat onnistumisen edellytyksiä selviytyä ylimenokaudesta.

Viesti asiakkaille. Se on asiakassuhteen hoitamista. Pidä siis kiinni asiakkaistasi: he eivät häviä mihinkään vaan saattavat jopa tehdä nyt ostoksia enemmän kuin ennen tai ostaa vaikkapa lahjakortteja myöhemmin hyödynnettäväksi.

Huolehdi henkilöstöstäsi. Johtamisen kyvykkyyttä mitataan toden teolla, sillä työn merkityksellisyys ja oman vaikuttamisen mahdollisuus korostuvat muutoksessa. Yhteistöllisyys tapahtuu virtuaalisesti verkkoympäristössä, joten on tärkeää vahvistaa yhteisöllisyyttä ja huolehtia yksilöiden innostumisesta, myös jaksamisesta. Jos joudut lomauttamaan, vala uskoa tulevaisuuteen. Pyri ideoimaan henkilöstösi kanssa, miten voisitte turvata työt jatkossakin. Iloitse onnistumista, mutta älä tuudittaudu onnistumiseen äläkä jää paikoillesi.

Nyt on otollinen aika myös jakaa hyviä käytänteitä ja juurruttaa uusia toimintamalleja ja -tapoja jatkuviksi käytänteiksi.

Lähde: Kotter, J.P. 1996. Muutos vaatii johtajuutta. Oy Rastor ab

Kuva: Grisha Bruev / Shutterstock.com