Siirry sisältöön
Nuoret työntekijät kaipaavat avoimuutta, luottamusta ja eettisyyttä

Kirjoittajat:

Kitte Marttinen

project director
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 17.05.2019

Nuoret työntekijät eli Z-sukupolven edustajat vaativat työnantajaltaan ennen kaikkea luottamusta. Heidän on voitava luottaa johtoon ja esimiehiin, ja he haluavat, että heihin luotetaan työntekijöinä. Tämä on asia, joka on huomioitava organisaatioissa, jotta nuoret voisivat työyhteisössä hyvin.

Johtamisella on merkitystä työyhteisön hyvinvoinnissa. Hyvään johtamiseen liittyy myös irtipäästämisen taito. Johtajien ja esimiesten tulee kyetä päästämään irti kontrollista ja määräysvallasta. Heidän on luotettava työntekijöiden osaamiseen, arvostelukykyyn ja omiin päätöksiin.

Luottamuksen lisäksi zetat vaativat johtamiselta avoimuutta ja eettisyyttä. Näin he sitoutuvat parhaiten työpaikkaan ja työtehtävään, mikä lisää omalta osaltaan tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Toive vapaasta ja avoimesta työyhteisöstä

Työyhteisössä zetat tarvitsevat vapautta ja autonomiaa. Jos esimies hengittää niskaan, se saa vuorenvarmasti zetan innostumisen laskemaan. Zetojen saapumista työvoimaksi voidaan ennakoida luomalla työyhteisöjä, jotka perustuvat luottamukseen ja joissa tietoa jaetaan avoimesti.

Nuoret työntekijät, kuten kaikki ihmiset, toivovat tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi työyhteisöissään. Käskyttämistä, määräilyä ja mikromanageerausta kammoksutaan. Zetat toivovat esimiehen olevan reilu, rehellinen, tasapuolinen, avoin ja eettinen. Näitä voi pitää kovina vaatimuksia, mutta vain silloin, kun esimies kuvittelee johtavansa yksin sen sijaan, että johtaminen olisi yhteisöllistä. Nykypäivän johtaminen on tilanteessa syntyvää, prosessinomaista toimintaa, mikä näkyy etenkin hyvässä vuorovaikutuksessa. Tämän zeta alitajuisesti tietääkin ja osaa sitä vaatia.

Zetojen hyvinvointia lisää vapaus ja mahdollisuus tehdä asiat omalla tavalla. He odottavat ennen kaikkea sitä, että johtaja tai esimies tarjoaa työympäristön, jossa työntekijän on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Esimiehen tulee luottaa ja arvostaa häntä sekä antaa työstä rakentavaa palautetta.

Nuoret vaativat eettisyyttä niin johtamiselta kuin työpaikan strategialtakin. Yritysvastuu, kierrätys, hiilijalanjälki ja jakaminen kuuluvat ja näkyvät nuorten puheessa sekä myös teoissa. Tästä ovat esimerkkinä muun muassa maailmanlaajuiset mielenosoitukset ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi. Tulevaisuudesta ollaan tosissaan huolissaan, ja nuoret toivovat työpaikoilla konkreettisia tekoja maailman tilan parantamiseksi.

Luottamus lisää innostusta ja hyvinvointia

Z-sukupolven työntekijöiden innostuksen sammuttaa arvostuksen ja luottamuksen puute. Zetoille on tärkeää, että heidän osaamistaan arvostetaan, ja esimerkiksi käänteinen mentorointi on yksi mahdollisuus osoittaa tämä arvostus ja oppia zetoilta. Vanhemmat työntekijät voivat oppia zetoilta esimerkiksi teknologian käyttöä, informaation hakua tai vaikkapa sisältöjen luomista verkkoon nopealla aikataululla. Samalla Zeta voi oppia hiljaista tietoa vanhemmalta kollegaltaan.

Luonnollinen osa hyvää työyhteisöä on myös hyvä työilmapiiri, ja siitä on jokainen työntekijä omalta osaltaan vastuussa. Johtaja tai esimies ei sitä voi yksin luoda. Yritykset, joissa ymmärretään eri ikäisten työntekijöiden tarpeita ja vahvuuksia ja joissa jokainen ottaa vastuun hyvästä ilmapiiristä, menestyvät tulevaisuudessa kilpailijoitaan paremmin.

Zetojen kokemuksia kannattaa siis kuunnella ja heidän osaamistaan hyödyntää – muuten parhaimmat heistä vaihtavat nopeasti työpaikkaa ja vievät osaamisensa mennessään.