Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Mobiililaitteet ja kovamuovi kiertoon – opiskelijat kiertotalouden ratkaisuja kehittämässä

Korkeakoulut kehittävät uusia kiertotalouden opintojaksoja, joissa on tavoitteena kestävä tulevaisuus.

Kirjoittajat:

Satu Harkki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva Aarnio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.09.2021

Kiertotaloudessa ei synny enää jätettä, vaan kaikki biologiset ja tekniset raaka-aineet sekä materiaalit kiertävät. Keskeistä on myös se, että käytettävien raaka-aineiden määrää vähennetään. Siirtyminen kiertotalouteen on tärkeä osa ilmastotoimia. Samalla turvataan luonnon monimuotoisuus ja sitä kautta meidän ihmisten elinmahdollisuudet.

Jotta sekä kiertotalouteen että ilmastoon liittyviin tavoitteisiin päästään, tarvitaan aivan uudenlaista yhteistyötä, jossa luodaan uusia liiketoimintaekosysteemejä, yhteistyöverkostoja ja liiketoimintamalleja. Tämä synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Kehittämispotentiaali on valtava, ja sitä kannattaa yritysten hyödyntää.

Kaikki ekosysteemissä muuttuu

Ekosysteemimuutos muuttaa muun muuassa osaamistarpeita, työtehtäviä, digitaalisia alustoja, tuotteita ja palveluita, joita ostamme sekä tietysti raaka-aineiden kiertoa, kun käytämme neitseellistä raaka-ainetta yhä vähemmän. Muutos edellyttää aivan uuden tyyppistä työskentelyä, jossa muodostetaan tiimejä ihmisistä, jotka eivät ole aiemmin tehneet yhteistyötä.

Korkeakoulut kehittävät uusia kiertotalouden opintojaksoja, joissa on tavoitteena kestävä tulevaisuus. Teemme entistä enemmän yhteistyötä uusien yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa. Uutena yhteistyökuvioina on tullut muun muassa työskentely lukioiden, Helsingin kaupungin ja Ulysseus Eurooppa -verkoston kanssa. Pohdimme ja innovoimme yhdessä kollegoiden, yritysten ja korkeakoulujen kanssa, millainen uusi kestävä kestävä tulevaisuus voi olla, miten sinne päästään ja miten uuden kehittäminen rahoitetaan.

Haaga-Heliassa kiertotalouden opintojaksoilla painotus on yritysten kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Yritykset antavat tehtävän/haasteen opiskelijaryhmille, jotka tiiminä kehittävät uusia ratkaisuja.

Kolme esimerkkiä kiertotalouden haastetehtävistä lukuvuodelta 2020 – 2021

  1. Mobiililaitteet kiertoon – Aito Support Oy
    Tavoitteena oli kehittää kiertotalouden liiketoimintakonseptia siten, että kaikki käytetyt Samsungin mobiililaitteet kierrätettäisiin. Kohderyhmänä olivat etenkin nuoret, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan käytettyjä laitteita sen sijaan, että ostetaan uusi. Konseptissa tulee ottaa huomioon hiilijalanjälki.

Hyvin positiivinen yllätys, minkä tasoisia opiskelijatiimien tuotokset olivat ja kuinka paljon toteuttamiskelpoisia ratkaisuja useammassa tuotoksessa oli. Lähtökohtana oli saada uutta ja tuoretta näkemystä. Tässäkin yllätyimme, kun näimme innovoinnin ja palvelumuotoilun tulokset. Tämä lisäsi uskoa siihen, että olemme myös Aito Supportissa oikealla tiellä. Meillä vahvistui käsitys asiakkaasta ja asiakkaan tarve kirkastui. Koimme, että yhteistyö Haaga-Helian opettajien ja opiskelijoiden kanssa oli yrityksellemme todella arvokasta.

Anssi Kuoppala, toimitusjohtaja, Aito Support Oy

2. Miten kovamuovin kierrätystä voidaan edistää – Orthex Group
Opiskelijat saivat tehtäväkseen miettiä, kuinka järjestää kovamuovisten tuotteiden kierrätys. Kuinka saada kuluttajat kierrättämään kovamuovisia tuotteita muovipakkausten lisäksi? Miten ratkaista laatuongelmat kuten puhtaus ja eri muovilajit?

Olimme positiivisesti yllättyneitä opiskelijoiden paneutumisesta tehtävään, joka oli varsin laaja-alainen ja haastava. Jokainen tiimi lähestyi tehtävänantoa erilaisesta näkökulmasta, ja esitteli luovan ja toisista poikkeavan ratkaisuehdotuksen. Osa tiimeistä keskittyi enemmän kierrätyksen teknisiin toteutusmahdollisuuksiin ja toiset kuluttajaviestintään. Meillä oli tarkoituksena palkita parhaan ehdotuksen tehnyt tiimi, mutta päädyimme palkitsemaan koko ryhmän!

Hanna Karojärvi, Category Management, Orthex Group

3. Kiinnostava kiertotalouden tuote tai palvelu – Kesko Oyj
Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda K-raudan asiakkaille kiinnostava kiertotalouden tuote tai palvelu suljetun kierron periaatteiden mukaisesti. Kohdetuoteryhminä olivat vaihtoehtoisesti K-raudan omat tai suomalaiset brändituotteet. Näistä valikoituivat tarkasteltavaksi kylpyhuone- ja grillaustarvikkeet sekä maalit.

Oli mielenkiintoista nähdä opiskelijoiden valinta suljetun kierron tuotteiksi palvelumuotoilua käyttäen, ja heidän muodostamansa polku koko kierrolle. Ehdottomasti ajatuksia herättävää. Soveltuvin osin varmasti tullaan näitä toteuttamaankin. Samalla huomasin, että vaikka kaikenlaista Suomessakin kokeillaan, on meillä vielä matkaa tuotteiden kierrättämiseksi tehokkaasti. Pääosin kuitenkin puhutaan vielä pakkausten kierrättämisestä.

Leena Takaveräjä, vastuullisuuspäällikkö, Kesko Oyj – Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Kehittämistehtävät tehtiin näillä kiertotalouden opintojaksoilla:
Circular Economy Service Mill. Tavoitteena on kehittää yrityksen palveluja ja liitetoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen.
Hackathon – innovoi kiertotaloutta. Tavoitteena on kehittää yrityksen kiertotalouden haasteisiin liittyviä ekosysteemitason ratkaisuja.
Circular Economy for Sustainable Growth (yhteistyössä Laurean ja Metropolian kanssa). Tavoitteena suunnitella, toteuttaa sekä mitata kiertotalouden ratkaisuja yritykselle.