Siirry sisältöön
Mistä löytyy tulevaisuudenkestävä organisaatio?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 04.03.2019

Koulun penkillä nyt istuva nuori kohtaa erilaisen työelämän kuin mihin me jo työelämässä marinoituneet työntekijät olemme tottuneet. Mutta millaiseen organisaatioon tämän päivän koululaiset työllistyvät ja haluavat mennä? Millainen organisaatio pärjää nopeatempoisessa muutoksessa? Näitä kysymyksiä käsitellään maaliskuussa järjestettävässä Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa.

Tulevaisuudenkestävyyttä miettii tänään myös moni yritysjohtaja. Deloitten selvityksen mukaan 92 % yrityspäättäjistä pitää organisaation uudistamista tärkeimpänä tehtävänään. Huomisen organisaatio ei ehkä olekaan linjaorganisaatio, jossa esimies jakaa tehtäviä ”omistamilleen” resursseille. Tämän päivän nuoret voivatkin työllistyä ketteriin tiimien muodostamiin verkosto-organisaatioihin. Tulevaisuuden joustavissa organisaatiossa tulevat korostumaan seuraavat seikat:

Jatkuva oppiminen

Automatisaatio poistaa rutiinitehtäviä. Jäljelle jäävissä työtehtävissä tarvitaan jatkuvaa uudistumista, jotta ennakoimattomiin haasteisiin voidaan vastata. Uuden oppimisesta tulee organisaatioiden keskeinen tulevaisuuden menestystekijä. Lisäarvo asiakkaalle tuotetaan yhä enemmän asiantuntijoiden välisessä uutta luovassa vuorovaikutuksessa.

Matalammat organisaatiot

Työntekijät ovat johdon kanssa aikaisempaa enemmän samalla viivalla toteuttamassa organisaation strategiaa. Asiantuntijat itse määrittelevät ja käynnistävät lisäarvoa tuottavia projekteja. Toimeksiannot eivät tulekaan ”ylhäältä-alas”  -mallilla.

Itseohjautuvuus

Työ matalissa organisaatioissa ja jatkuvaa oppimista vaativissa tehtävissä vaatii kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjausta ja kontrollia. Se vaatii työntekijöiltä omaehtoista motivaatiota, uudistuvaa osaamista ja ymmärrystä siitä, mihin pyritään.

Työn merkityksellisyys

Nuoret tekijät arvostavat yhä enemmän työn sisällön merkityksellisyyttä. Yrityksen toiminnan eettisyys ja hyvä tarkoitus tarjoavat ponnahduslaudan ja motivaatiota itseohjautuville asiantuntijoille.

Mainitun kaltainen organisaatio tarkoittaa useimmille tämän päivän yrityksille merkittävää murrosta. Murros haastaa osaavimmankin johtajan siinä, miten tällaista muutosta voidaan johtaa. Strategian rooli, organisaation nykyiset rakenteet ja prosessit sekä sosiaaliset normit ja asenteet tulee ajatella uudelleen tulevaisuudenkestävyyttä vastaan. Korkeakoulujen ja yritysten tuleekin panostaa yhä enemmän koulutukseen ja tutkimukseen, joka auttaa yrityksiä näissä haasteissa selviämistä.

Sales Schoolin puheenjohtaja Timo Kaski julkistaa Tulevaisuusfoorumissa Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun tulokset, ja yliopettaja Johanna Vuori kertoo foorumissa, miten MODe-hanke lähestyy itseohjautuvuuden ja itseorganisoitumisen tutkimusta ja kehittämistä.