Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Menestyksekästä yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi

Hanketyön ja opetuksen yhdistäminen tarjoaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden soveltaa opittua käytännön projektissa.

Kirjoittajat:

Sari Haavisto

opettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mia-Maria Salmi

lehtori, markkinointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.06.2023

Hanketyön ja opetuksen yhdistäminen tarjoaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden soveltaa opittua käytännön projektissa. Näin tapahtui myös Haaga-Helian koordinoimassa Climate & Circular Economy Factory-hankkeen ja markkinointiviestinnän suunnittelu -opintojaksojen yhteistyössä.

Hankkeessa luotiin korkeakoulujen yhteinen kiertotalouden osaamiskeskus (kiertotalousakatemia.fi), joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien muokkauksessa kohti kiertotaloutta.

Yhteistyömalli jossa kaikki voittavat

Markkinointiviestinnän suunnittelun opintojaksoilla opiskelijat tuottivat markkinointiviestinnän suunnitelmia portaalin lanseerausta varten. Opiskelijatiimit tuottivat kattavia markkinointiviestintäsuunnitelmia eri kohderyhmille.

Vaikka työtä leimasi abstraktisuus (portaali ei ollut vielä valmis), opiskelijat tarttuivat toimeksiantoon innolla. Yhteisen suunnittelutyön aikana opiskelijat oppivat samalla sekä markkinointiviestinnästä että kiertotaloudesta.

Suhtautuminen kiertotalouteen muuttui. Kurssi avasi käsitettä sekä sen vaikutuksia eri toimialoihin.

Kurssin myötä aloin ymmärtämään enemmän kiertotaloudesta ja sen tärkeydestä. Suhtaudun siihen nyt hyvällä asenteella.

Opintojaksoilla vierailijana ja sparraajana toimi Creative Lead Janne Vahvaselkä markkinointitoimisto Avidlyltä. Hän piti asiantuntijaluennon ja sparrasi opiskelijatiimejä mm. lanseeraussuunnitelmien ydinviestien muotoilussa. Opiskelijat saivat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia suoraan ammattilaiselta sisältöjen suunnittelua. Vierailija myös innosti ja inspiroi opiskelijoita.

Janne Vahvaselän vierailu oli todella kiva lisä, ja häneltä sai hieman rohkaisua siihen boxin ulkopuoliseen ajatteluun sekä kohderyhmän huomioimiseen nimenomaan tietyillä sanavalinnoilla. Meidän ryhmä ainakin sai häneltä lisää buustia!

Janne Vahvaselän vierailu auttoi edistämään projektia, saimme häneltä hyviä ideoita.

Tässä yhteistyömallissa kaikki voittivat – niin opiskelijat, opintojakson ohjaajat, asiantuntijavierailija kuin hanke. Yhteistyö osoitti kaikille osapuolille, miten merkittävää ja vaikuttavaa opiskelijoiden oppiminen voi olla käytännön projektissa.

Vastuullisuuden ja kiertotalouden ajankohtaisuus keskiössä

Yhteistyöprojekti tarjosi hienon mahdollisuuden kehittyä ohjaajana. Kiertotalous käsitteenä ja sen ajankohtaisuus kirkastui meidänkin päässä. Se, miten paljon kiertotalous avaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille, innovaatioille ja resurssien tehokkaalle hyödyntämiselle kävi käytännön kautta yhä selvemmäksi.

Opettajana oli arvokasta seurata sitä, miten Janne ohjasi opiskelijatiimejä. Hän jakoi omia kokemuksiaan luovan suunnittelun alalta ja korosti sitä, miten kohderyhmälle pitää puhua sen omaa kieltä ja korosti ns. insightin, eli asiakastiedon merkitystä. Vierailijan kanssa pystyimme tarjoamaan opiskelijoille erityisen rikkaan oppimiskokemuksen.

Janne Vahvaselkä sai tilaisuuden jakaa omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan opiskelijoille. Vierailu tarjosi mahdollisuuden verkostoitua tulevien alan ammattilaisten kanssa ja rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa. Samalla opiskelijoille avautui uusia ovia työelämään.

Vastuullisuus on yksi Avidlyn tärkeimmistä kantavista teemoista. Tällainen mahdollisuus sen edistämiseksi Avidlylle hyvin tutulla B2B-markkinoinnin saralla oli erittäin mieluisa.

Hankkeen ja opetuksen yhdistämisen hedelmät

Hankkeen markkinoinnin edistämiseksi opiskelijat tuottivat usealta eri toimialalta kokonaisvaltaisia ja käyttökelpoisia markkinointiviestintäsuunnitelmia.

Suunnittelutyössa hyödynsimme mm. Maslowin tarvehierarkiaan pohjautuvaa Bain & Companyn arvoelementtien viitekehystä, jossa sosiaalinen vaikutus ja vastuunkanto ovat hierarkian ylimpiä ja tärkeimpiä elementtejä (Almquist ym. 2018). Ne ovat myös Kiertotalousakatemian markkinointiviestinnän ja kiertotalouden edistämisen näkökulmasta erittäin tehokkaita motivaattoreita siirtyä kohti vastuullisempaa toimintaa.

Opiskelijoiden suunnitelmista saaimme ideoita ja ajatuksia kesäkuussa 2023 pidettyyn Kiertotaloustapahtumaan. Suunnitelmia jatkojalostetaan ja hyödynnetään edelleen, jotta saamme kiertotalouskeskusteluun lisää osallistujia ja portaaliin kävijöitä.

Yhteistyön lopputulos ylitti odotukset. Opiskelijat saivat olla mukana suunnittelemassa viestintää, jolla on merkitystä. Meillä asiantuntijoilla oli mahdollisuus olla edistämässä innostavan teeman asiaa, ja saimme sekä uutta energiaa että uusia näkökulmia luovaan ajatteluumme. Hanke kokonaisuudessaan sai erinomaisia tuotoksia, joita voi hyödyntää portaalin markkinoinnissa eri kohderyhmille.

Kirjoitus on tuotettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Climate & Circular Economy Factory -hanketta. Hankkeessa on julkaistu korkeakoulujen yhteinen kiertotalousosaamisakatemia.fi -portaali, joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien uudistamisessa lineaarisista malleista kiertotalousmalleihin.

Lähteet

Almquist, E., Cleghorn, J. & Sherer, L. 2018. The B2B Elements of Value. Harvard Business Review, March-April, s.72-81.