Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Circular Electronics: käytettyjen IT-laitteiden markkinapaikka

Circular Economy Digital Marketplace -hanke syntyi tarpeesta. Suljetun piirin hankintaketjut ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden kestävimmissä tuotantoketjuissa, ja EU:n kiertotalousstrategiassa ne ovat tunnistettu yhdeksi välttämättömäksi keinoksi hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Kirjoittajat:

Martti Asikainen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
communications specialist, entrepreneurship and business development
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sami Nykter

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.03.2023

Kiertotalous tarvitsee uudenlaisia alustoja ja digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla yhdistää toimijoita, kuten ostajia, myyjiä, käyttäjiä ja välittäjiä. Circular Economy Digital Marketplace -hankkeessa (CEDIM) pilotoitiin kiertotalouteen nojaavaa digitaalista markkina-alustaa IT-laitteille.

Käytettyjen IT-laitteiden markkinapaikka

Circular Electronics -markkina-alustaa pilotoitiin Fiare Solutions Oy:n kanssa vuoden 2022 toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Markkina-alusta rakennettiin toimivien käytettyjen IT-laitteiden välittämiseksi yritykseltä toiselle, eikä sitä koskaan avattu yksityishenkilöille tai suurelle yleisölle. Tämän uskottiin lisäävät alustan luotettavuutta yritysten silmissä.

Markkinapaikassa huomioitiin tarkoin erilaiset käyttäjätyypit ja toiminta tehtiin helpoksi. IT-laitteita myyvän yrityksen kannalta riitti, että se jättäisi ilmoituksen tarpeettomiksi käyneistä laitteistaan markkinapaikalle, joka hoitaisi kaupat yrityksen puolesta välittämällä tiedot laitteista alustalla toimiville huoltoyrityksille.

Huoltoyritykset puolestaan lähettävät laitteet luovuttaneelle yritykselle tarjouksen käytetyistä laitteista, jonka jälkeen yritys voi päättää, myykö se käytetyt laitteensa. Huoltoyrityksen tehtäviin kuuluu myös laitteiden nouto, tietoturvallinen tyhjennys, käyttöjärjestelmän uudelleen asentaminen sekä huoltaminen.

Kun kaupat ovat syntyneet ja tarvittavat toimenpiteet tehty, niin huoltoyritykset voivat jälleenmyydä markkinapaikalla huollettuja laitteita alustan ostajayrityksille oman palvelukonseptinsa mukaisesti ja takuun kanssa. Nopeaan toimitukseen perustuva kierrätetty ja huollettu laite maksaa vain kolmanneksen laitteen alkuperäisestä markkinahinnasta.

Markkina-alustaan liittyvät haasteet

Circular Electronics toimi moitteettomasti ja pilotointivaiheen jälkeen se jäi osaksi Fiare Solutions Oy:n omaa portfoliota. Suurin osa alustan käyttöönoton haasteista liittyivät kohtaanto-ongelmaan, jossa IT-laitteita myyvät ja ostavat yritykset eivät huomattavasta kiinnostuksesta huolimatta löytäneet tietään alustalle. Huoltoyrityksiä sen sijaan kertyi useita.

Myyjien ja ostajien kohdalla ongelmaksi muodostuivat sopimukset. Yritykset ovat jo solmineet alihankintasopimukset uusien IT-laitteiden hankinnoista sekä vanhojen kierrättämisestä kolmansien osapuolien kautta. Uudenlaisen pilottialustan kokeileminen olisi tarkoittanut yritysten tapauksessa sopimusrikkoa tai vanhojen sopimusten irtisanomista.

Myös käytettyjä laitteita koskevaan dataan liittyy omat haasteensa. Yhtenäistä luokittelujärjestelmää käytetyille laitteille ei ole saatavilla. Eri tahot määrittelevät laitteen kuntoa erilaisilla kriteereillä, mikä tekee laitteen arvon määrityksestä haastavaa. Lisäksi yritysten tietojärjestelmät eivät keskustele kovin sujuvasti keskenenään, mikä hankaloittaa monikanavamyyntiä.

Hankkeen aikana myös selväksi, että markkinointi vastaavanlaisella toimialalla voi olla vaikeaa. Tämä kävi ilmi esiselvityksessä tehdyistä haastatteluista, joiden mukaan puskaradio eli epävirallisia kanavia pitkin kulkevat huhut ja kuulopuheet ovat edelleen vahva myyntikanava ammattielektroniikassa. Pilotoitu alusta asetti myös sillä toimineet huoltoyritykset uudenlaiseen kilpailutilanteeseen, joka ei ollut jokaisen toimijan mieleen.

Uuden alustan lanseeraaminen vakiintuneelle toimialalle vaatii huomattavan markkinointibudjetin, joka ei kuitenkaan olisi voitu perustella hankkeen lyhyen keston vuoksi. Tästä huolimatta hanke tuotti paljon uutta ja tärkeää tietoa muun muassa asiakastarpeista, alustan hyödyistä sekä haasteista, jotka liittyvät ensisijaisesti lakiin, sopimuksiin, viestintään ja markkinointiin.

Circular Economy Digital Marketplace -hanke
Rahoitus: Uudenmaan liitto
Kesto: 2020–2022
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Fiora Solutions Oy:n kanssa. Hankkeen pilottivaiheessa mukana olivat myös Inrego, LapTech, mcare sekä Teraset Finland.

Julkaisuja

Alhonen M. & Harmaala M-M. 2022. Torilla tavataan – ja muita mietteitä elektroniikan kiertotaloudesta. Uusiouutiset.

Ruohonen A., Nykter S. & Saaranen P. 2022. Reuse of electronic devices in enterprises: The case of closed-loop supply chain in circular economy. 3UAS-konferenssi – Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä. Haaga-Helia Julkaisut.

Stenberg M. 2022. Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoiminnan ydin. Tekniikka ja Talous.

Kuva: www.shutterstock.com

vaikuttavuusblogi