Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Elektroniikkateollisuus siirtyy kiertotalouteen: onko yrityksesi valmis?

Enää ei ole vaihtoehtoa, vaan yritysten on reagoitava kiertotalouden vaatimuksiin. EU-komission kunnianhimoiset tavoitteet koskevat myös suomalaisia yrityksiä. Haaga-Helian CEDIM Pilot A -hankkeessa pilotoidaan käytetyn elektroniikan markkinapaikkaa, jotta laitteita, varaosia ja elektroniikassa käytettyjä materiaaleja voitaisiin uusiokäyttää paremmin.

Kirjoittajat:

Sami Nykter

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2021

EU-komissio on tehnyt kunnianhimoisen kiertotalouden toimintasuunnitelman ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Vanhoja direktiivejä päivitetään ja uusia direktiivejä hyväksytään seuraavan parin vuoden aikana. Kiertotalous on keskeinen elementti EU:n Green Deal -ohjelmassa ja vaikuttaa siten merkittävästi liiketoimintaympäristöön EU:ssa.

EU:n suunta on kohti kiertotaloutta ja yritysten odotetaan muokkaavan liiketoimintamallinsa sen mukaan.

Elektroniikkatuotteiden tulevaisuus on kiertotaloudessa

Nyt jo työstetään ensimmäistä lainsäädäntömuutosta, joka käsittelee vastuullisesti tuotettuja nollapäästöisiä paristoja ja akkuja. Tavoite on, että käytetyt tuotteet kerätään tehokkaasti pois markkinoilta ja hyödynnetään uudelleen. Uusilla asetuksilla parannetaan teollisuuden läpinäkyvyyttä ja tuotteiden seurantaa.

Elektroniikkavalmistajat velvoitetaan ottamaan käyttöön ”digitaalinen tuotepassi”, jolla tehostetaan tuotteiden seurantaa markkinoilla. Uudet asetukset edellyttävät valmistajilta uusia innovaatioita tuotteissa ja palveluissa.

Tulevaisuudessa EU-lainsäädäntö edellyttää muun muassa tuotteiden käyttöiän pidentämistä antamalla kuluttajille korjausoikeuden heidän hankkimiinsa laitteisiin. Komissio suunnittelee myös mobiililaitteiden vastaanottojärjestelmän laajentamista koko EU:n alueelle.

Päivitetyt ja uudet direktiivit tulevat voimaan asteittain. Jo vuonna 2030 elektroniikkateollisuutta vaaditaan huolehtimaan merkittävästi paremmin valmistamiensa tuotteiden elinkaaren loppupäästä.

Liiketoimintamallien muokkaus edellyttää pitkäjänteistä strategista muutosta

Tulevaisuudessa lineaariset liiketoimintamallit jäävät paitsioon, kun kiertotalouden liiketoimintamallit saavat lainsäädännössä etulyöntiaseman EU:n alueella. Yritysten strateginen muutostyö onkin aloitettava jo nyt, jotta kehittyvät kiertotalousekosysteemit pystytään rakentamaan vastaamaan yritysten tarpeita 2030-luvulla.

Yritysten hankinta- ja toimitusketjujen muokkaaminen edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja lukuisia pilotteja toimintojen optimoimiseksi. Vanhan lineaarisen toimitusketjun rinnalle on kehitettävä paluulogistiikkaa ja tuotantoprosesseja, joilla käytetyt tuotteet kerätään takaisin ja hyödynnetään uudelleen. Kiertotalous edellyttää tuotehallinnan ulottamista koko tuotteen elinkaaren mittaiseksi. Tällöin valmistaja tai maahantuoja kantaa vastuun tuotteesta aina tuotteen raaka-aineiksi palauttavalle romuttamolle asti.

CEDIM Pilot A – Circular Economy Digital Marketplace

Haaga-Helia kehittää kiertotalousosaamista suomalaisten yritysten kanssa Uudenmaan liiton rahoittamassa CEDIM Pilot A -hankkeessa. Maaliskuussa 2020 käynnistyneessä hankkeessa kehitetään Metropolian ja uusimaalaisten yhteistyöyritysten kanssa elektroniikan kiertotalouteen uutta markkinapaikkaa. Näin pyritään tehostamaan uusiokäytettävien laitteiden, varaosien ja elektroniikassa käytettyjen materiaalien kiertoa.

Hankkeen tavoite on tunnistaa potentiaalisia markkinapaikkakonsepteja ja pilotoida niistä sopivinta. CEDIM-yhteistyökumppaneita ei ole rajattu ja uusia kumppaneita etsitään aktiivisesti mukaan vuoden 2022 helmikuulle asti. Haaga-Helian johtamassa pilottihankkeessa tavoite on kasvattaa uusimaalaista kiertotalousosaamista ja vahvistaa uusimaalaisten yritysten kilpailukykyä EU-markkinoilla. CEDIM Pilot A -hanke jatkuu kesäkuuhun 2022 asti.

Kiinnostuitko aiheesta? Vastaa tähän kyselyyn ja auta meitä luomaan yrityksiä parhaiten palveleva markkinapaikka käytetylle elektroniikalle!