Siirry sisältöön
Haaga-Helia ja partneriyritykset kehittävät palveluja ja markkinointia

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.04.2019

Haaga-Helia tekee jatkuvasti yhteistyötä partneriyritystensä kanssa liiketalouden eri alueilla. Yhteistyössä korostuu out-of-the-box-tyyppisten ratkaisujen löytäminen – unohtamatta ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta sekä innokasta tekemisen meininkiä! Tarvittaessa hyödynnämme myös suurta kansainvälistä yhteistyökorkeakoulujemme verkostoa. Seuraavassa esittelen kaksi tapausta, joissa partneriyritysten tarpeet, opiskelijoiden oppiminen ja Haaga-Helian ohjaus tuottivat kaikkia hyödyttäviä tuloksia.

Tapahtumamarkkinointia älypuhelinvalmistajalle

One Plus on kiinalainen älypuhelinvalmistaja, joka on julkaissut seitsemän puhelinta. Suomessa se on saavuttanut vahvan markkina-aseman, tuote on brändinä vahva, ja sillä on sitoutunut ydinkäyttäjäsegmentti.

Tapahtumamarkkinointi on merkittävä markkinointikeino One Plussalle, ja yritys on tehnyt useita onnistuneita tapahtumamarkkinointiprojekteja. Opiskelijaprojektin tarkoitus oli kehittää luovasti yrityksen tapahtumamarkkinointikonseptia.

Ryhmän tehtävä oli laatia kehityssuunnitelma One Plussan tapahtumamarkkinoinnille. Tehtävä oli luonteeltaan sekä luova että analyyttinen. Prosessi alkoi luovasta workshopista, jossa tuotettiin elementtejä ja aihioita tapahtumamarkkinoinnin toimenpiteiksi eri segmenteille. Aihiot konkretisoitiin toimenpidekuvauksiksi tapahtumamarkkinoinnin aikana. Erityistä huomiota kiinnitettiin halutun asiakaskokemuksen aikaansaamiseen.

Pasi Minkkinen, Head of Retail One Plussalta, arvioi tehtyä tuotosta seuraavasti: ”Tuotokset ylittivät selvästi odotukset, suunnitelman vahvuus oli sen toteuttamiskelpoisuus. Mielenkiintoista oli nähdä opiskelijoiden työtavat, joita ei tarvitse paljoa viilailla, kun he menevät työelämään. Yhteinen sävel yrityksen tarpeiden ja opiskelijaprojektin välillä löytyi nopeasti. Opiskelijoiden työpanos jäi mieleen erittäin positiivisesti”.

Vaikka tapahtumamarkkinoinnin tilaisuus oli vasta opiskelijoiden kurssin loppumisen jälkeen, osa opiskelijoista osallistui tilaisuuteen ja edesauttoi näin tapahtuman onnistumista konkreettisella tavalla.

Palvelukehitystä kuljetusyritykselle

Niemi Palvelut on Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys. Koti-, yritys- ja ulkomaanmuuttojen ohella Niemi Palvelut on erikoistunut tapahtuma- ja logistiikkapalveluihin ja huolehtii vuosittain noin 29 000 muuttoa ja noin 53 000 muuta palveluprojektia.

Projektitehtävän tavoite oli Digitaalisten palveluratkaisujen kehittäminen case-yritykselle. Suunnittelun kohteena olivat kuluttajapalvelut ja niissä kotimuutot. Tavoitteena oli muuttoihin liittyvien palveluprosessien kehittäminen sekä uusien lisäpalveluiden määrittäminen ydinpalvelujen ympärille. Projektia varten muodostettiin kolme suunnitteluryhmää, jotka tekivät kilpailevat ehdotukset Niemen palvelujen kehittämiseksi.

Projekti lähti liikkeelle tarkasta Niemi Palvelut Oy:n ja kilpailijoiden palvelutuotteiden sekä digitaalisten palveluratkaisujen palvelupolkujen analyysistä. Näin saatiin toimialaa haltuun ja hyvä perusta kehitystyölle. Työ jatkui uusien palvelukonseptien määrittämisenä, evaluointina, protojen rakentamisena, ostopolkujen ideoimisena ja ansaintamalleihin liittyvinä suunnitelmina. Seitsemän viikon päästä toimeksiannosta ryhmät pitchasivat tuotokset yritykselle. Tuotetut projektit loivat uusia palveluja ja uudentyyppisiä palvelupolkuja potentiaalisille asiakkaille. Ratkaisuissa korostuivat sekä luova että analyyttinen ote.

Niemen liiketoimintapäällikkö Juha Tuominen kommentoi tuotoksia seuraavasti: ”Yhteistyö oli positiivinen kokemus. Alkubriiffin jälkeen työt edistyivät itsenäisesti ja olin positiivisesti yllättynyt lopputuotoksista. Mukana oli sellaisia konkreettisia digitaalisia kehitysideoita, joiden käyttöönottoa pohdimme tosissamme”.

Ketterää kehittämistä yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa

Ammattikorkeakoulut ovat positioituneet pragmaattisen kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen osaajina Suomen korkeakoulukentässä. Haaga-Helian partneriyritystoiminta tuo yhteen yritysten tarpeet, opiskelijoiden tuoreet kehitysideat sekä vahvan projektiohjauksen. Projektit voivat olla ketteriä ja nopeita kehitysprojekteja, joissa on selkeät ja rajatut tavoitteet. Myös laajat, pitkäkestoiset hankkeet, joissa on mukana ulkopuolista rahoitusta, tulevat yhteistyömuotona kysymykseen. Uusimpina kehittämisen ja oppimisen ympäristöinä ovat Haaga-Helian Lab-tyyppiset ratkaisut. EComLab on verkkokaupan kehittämiseen rakennettu oppimisympäristö, ja SalesLab toimii myynnin tutkimuksen ja kehittämisen ympäristönä. Löydämme varmasti sopivan tavan tehdä yhteistyötä, tervetuloa mukaan!


Marko Mäki, yliopettaja, KTL