Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Korkeakouluille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia profiloitua ja kehittää jatkuvaa oppimista

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.04.2024

Ammattikorkeakouluilla tarve profiloitumiseen kasvaa, samalla kun mahdollisuuksia siihen avaavat alati kehittyvät ristiinopiskelupalvelut. Tarjontaa tullaan kohdistamaan entistä enemmän myös jatkuvan oppijan tarpeisiin.

Ristiinopiskelu tarkoittaa, että korkeakoulun opiskelija voi suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa, jos korkeakoulut ovat sopineet yhteistyöstä. Tätä on kehitetty korkeakoulujen välillä jo pitkään, ja tavoitteena on laajentaa ristiinopiskelu koskemaan kaikkien ammattikorkeakoulujen ristiinopintoja ja lopulta muitakin korkeakouluja.

Opintojaksojen tarjoajat eli korkeakoulut saavat suoritetuista opintopisteitä rahaa. Miksei myös mainetta, jos tarjonta on kohdannut opiskelijan odotukset.

Ristiinopiskelutarjonnan avulla korkeakoulut voivat tuoda tarjolle omia erityisyyksiään sekä toisaalta karsia tarjontaansa, jos se on päällekkäistä olemassa olevan tarjonnan kanssa. Ristiinopiskelutarjonnan kautta korkeakoulut voisivat siis parhaimmillaan tehostaa omaa opintojaksotarjontaansa ja toisaalta profiloitua haluttuun suuntaan omanlaisen tarjonnan kautta.

Oppimisen mahdollisuus kaikkien ulottuville

Ristiinopiskelu edellyttää, että opiskelija on kirjoilla jossain korkeakoulussa. Paikka korkeakoulussa ei saa kuitenkaan olla edellytys sille, että kuka tahansa voisi täydentää osaamistaan korkeakouluissa. Puhutaan jatkuvasta oppimisesta, jolle korkeakoulujen tulee luoda mahdollisimman hyvät edellytykset.

Suomalaiset korkeakoulut rakentavat oppimiselle tulevaisuutta Opin.fi-palvelussa, joka on osa Digivisio 2030 -hanketta. Opin.fi perustuu ajatukselle, että myös jatkuva oppija löytäisi korkeakoulutasoista tarjontaa yhdestä paikasta. Mukana olisi 38:n eri korkeakoulun (ml. ammattikorkeakoulut ja yliopistot) tarjontaa. Opin.fi-palveluun tulee myös informaaleja opintotarjonnan muotoja, kuten podcasteja, tapahtumia ja webinaareja eli opintopisteettömiä sekä matalan kynnyksen palvelumuotoja, joihin voi päästä käsiksi heti.

Palvelu lupaa korkeakouluille entistä laajemman ja monipuolisemman oppijakunnan saavuttamisen, oman toiminnan tehostamisen hyödyntämällä palvelun kerryttämää dataa sekä mahdollisuuden kehittää entistä monipuolisempaa tarjontaa, joka vastaa jatkuvien oppijoiden erilaisiin motivaatioihin ja mielenkiinnonkohteisiin.

Korkeakouluilla on yhdessä mahdollisuus vahvistaa koko yhteiskunnan asiantuntijuuden kehittämistä eri elämäntilanteisiin tarjoamalla uudenlaista koulutustarjontaa – työelämän koulutustarpeita ennakoiden.

Tänä vuonna alkaneessa VaKe-hankkeessa kehitämme toimivia ristiinopiskelun käytäntöjä ammattikorkeakoulujen Master-opetuksessa. VaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke kehittää Master-koulutusta niin, että koulutus- ja työmarkkinoilla toimivilla on entistä paremmat edellytykset edetä koulutus- ja työurallaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.