Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Verkostot urheilun voimavarana

Kirjoittajat:

Auli Pekkala

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martina Roos-Salmi

lehtori ja opinto-ohjaaja, psykologia & pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Petri Vainio

Perho Liiketalousopisto

Julkaistu : 14.03.2023

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tunnetaan laadukkaasta liikunta- ja valmennusalan osaamisesta. Koulutus ja opiskelijoiden sujuva työelämään siirtyminen ovat päätehtäviämme. Tutkimus- ja hanketoiminnankin tavoitteena on linkittyä opiskelijan arkeen. Tämä viitekehys luo erinomaisia yksilöllisiä mahdollisuuksia myös urheilijoiden opinto- ja urapoluille.

Yksi Haaga-Helian arvoista on yhdessä tekeminen ja joukkueena toimiminen. Meillä on pitkä kokemus aktiivisesta työskentelystä urheiluakatemiaverkostoissa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheassa olemme toimineet sen perustamisesta, vuodesta 2003 lähtien. Verkostotyöskentely kaksoisuran edistämiseksi käynnistyi urheiluorganisaatioiden, pääkaupunkiseudun koulutustoimijoiden ja kaupunkien yhteistyönä jo viime vuosituhannen lopulla. Akatemiaverkosto on myös ohjaajille tärkeä yhteistyökenttä.

Sports & Study -konsepti

Liikunta-alan koulutuksen ja urheiluakatemiatoiminnan lisäksi Haaga-Heliassa on kehitetty urheilijoille ja urheilijaryhmille suunnattuja avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Alun perin pelaaja- ja alumnitoiminnasta virinneeseen tarpeeseen vastasimme luomalla ratkaisuja urheilijoiden haasteisiin osallistua perinteiseen lähiopetukseen.

Monimuotoiset opintoratkaisut palvelivat erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia ammattiurheilijoita. Opintotarjonnan kehittämistyössä mallinsimme liiketalouden koulutusohjelmassa jo aikaisemmin toteutettuja toimialapolkuja, joita ovat olleet esimerkiksi pankki- ja vakuutuspolut.

Ensimmäinen Kiekkoilijan opintopolku käynnistyi vuonna 2014. Siinä käytettyä konseptia olemme kehittäneet kaikille lajeille Urheilijan opintopolkuna ja jalkapalloilijoille räätälöitynä kokonaisuutena. Lisäksi rakensimme Palloliiton ja Perho Liiketalousopiston kanssa yhteistyössä Seuratoiminnan kehittäjän tutkinnon. Sen tavoitteena oli syventää seuratoimijoiden osaamista esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, johtamisen ja taloushallinnon osa-alueilla.

Urheilijoihin keskittyvä toiminta Haaga-Heliassa koottiin Sports & Study -nimikkeen alle vuonna 2019. Tavoitteena oli yhdistää ja tuoda näkyväksi meillä toimivat monipuoliset ja laaja-alaiset urheiluun linkittyvät kokonaisuudet.

Koulutusyhteistyötä yrittäjyyden kehittämiseksi

Urheilija yrittäjänä -kouluttautumismahdollisuus käynnistyi vuonna 2013. Tätä toivoivat sekä useat urheilijat että yrittäjäjärjestöt. Urheilutaustaa hyödyntävälle yrittäjyyttä edistävälle korkeakouluväylälle oli ja on edelleen tarvetta. Moni urheilija perustaa jo aktiiviuransa aikana yrityksen.

Kouluttautuessa on mahdollisuus integroida opiskeluun niin yrittäjänä kasvua, yritystoiminnan aloittamista kuin sen kehittämistäkin. Näin urheilija voi hyödyntää ja kartuttaa yksilöllistä liiketoiminnan osaamistaan ja tehdä sen näkyväksi. Yrittäjyyttä voi kehittää myös erilaisissa urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointialaan liittyvissä hankkeissa.

Ilahduttava määrä urheilijapolun aloittaneita on sittemmin hakeutunut tutkintokoulutukseen joko meille tai oman asuinalueensa korkeakouluun. Jo useampi sata urheilijaa on kerryttänyt osaamistaan Haaga-Helian poluilla ja urhealaisina. Kaikkia opintokokonaisuuksia yhdistää kiinteä työelämäyhteistyö ja erilaisten verkostovoimavarojen hyödyntäminen.

Haaga-Helia on ensimmäisten korkeakoulujen joukossa hakeutunut Olympiakomitean organisoimaan Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiin. Laatumallin tavoitteena on kartoittaa toimintamme nykytilaa ja entisestään kehittää kaksoisuran edellytyksiä.

Sports & Study -toiminnan aikajana

Urheiluakatemiaverkosto 2003
Urheilujournalismin erikoistumisopinnot 2003
Urheilu Business -opinnot 2007
Urheilija yrittäjänä -opintoväylä 2013
Seuratoiminnan kehittäjätutkinto Palloliiton kanssa 2014–2019
Kiekkoilijan opintopolku 2015
Urheilijan opintopolut 2019
Jalkapalloilijan opintopolku 2022
Huippuvalmentajille räätälöityä täydennyskoulutusta, koulutuskumppanuus Suomen Urheiluopiston kanssa (HUIPPU22; HUIPPU23) 2022

Lue blogikirjoituksemme Yhteistyöllä huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulutusta