Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Yhteistyöllä huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulutusta

Haaga-Helia ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea hakeutuivat syksyllä 2022 Olympiakomitean johtamaan Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiprosessiin.

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martina Roos-Salmi

lehtori ja opinto-ohjaaja, psykologia & pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Juha Dahlström

huippu-urheilukoordinaattori
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Julkaistu : 30.05.2023

Olympiakomitean johtamaan Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu auditoinnin laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä opiskella korkeakoulussa tinkimättä urheilulle asettamistaan tavoitteista. Laatutunnukseen vaaditaan korkeakoulun ja urheiluakatemian tiiviistä yhteistyötä. Auditointimallia pääsimme testaamaan historian ensimmäisellä auditointikierroksella toukokuussa 2023.

Laatutyötä kaikkien eduksi

Laatutunnuksella todennettu huippu-urheilijamyönteisyys takaa urheilijalle mahdollisuuden kaksoisuraan myös korkea-asteella. Voimme parhaimmillaan saavuttaa eri kouluasteiden läpileikkaavan yhtenäisen kaksoisurapolun yläkouluvaiheesta alkaen. Tämä onnistuu lisäämällä mahdollisimman laajasti tietoisuutta urheiluväen keskuudessa.

Huippu-urheilijamyönteisyys toimii myös erottautumistekijänä, sillä urheilijat hakeutuvat oppilaitoksiin, joiden joustavuus on auditoinnissa tunnustettu. Urheilijoiden parissa tekemämme työ kehittää joustavia opintoja, jotka toimivat jatkuvan opiskelun vaihtoehtoina aivan jokaiselle.

Kehittämistä on tapahtunut auditointiprosessin kaikissa vaiheissa. On ollut palkitsevaa kirjata näkyviin sujuvia prosesseja, mutta samalla tarkastella kriittisesti sitä, mitä voisimme tehdä vielä paremmin. Näin auditointi on antanut merkittävän käytännön hyödyn: uusia oivalluksia ja vahvistunutta vuorovaikutusta eri verkostojen kanssa.

Yksi huippu-urheilijamyönteisyyden julkisuuskuvaan vaikuttavista ydinalueista on viestintä, jota ei voi suunnitella liian tarkasti. Yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma opastaa toimimaan tietoisuuden lisäämiseksi eri sidosryhmillemme – ja erityisesti urheiluväelle. Varsinaisen auditointipäivänkin dokumentoinnissa viestinnällä on tärkeä rooli: tapahtumat kannattaa taltioida kuvin ja tarinoin paitsi uutisointia myös tulevia auditointeja varten.

Yhdessä onnistuen

Auditointitiimin nimeämisessä vahvuutena on ollut toimijoiden riittävä moninaisuus ja erilaisuus. Näin varmistimme kattavasti tietoa ja erilaisia näkökulmia. Tiimimäinen tapa työskennellä on vahvistanut yhteishenkeä, mikä varmimmin vie onnistuneesti kohti tavoitetta.

Olemme edelleen vaikuttuneita opiskelevien urheilijoiden, valmentajien ja yhteistyöverkoston halusta osallistua auditoinnin eri vaiheisiin. Myös henkilökunnan osallistaminen jo itsearviointivaiheessa sujui mallikkaasti. Johdon tuki on ollut merkittävä tekijä siinä, että prosessin aikana syntyi yhteinen tahto edistää toimintatapoja hyvässä ilmapiirissä. Monissa keskusteluissa prosessin aikana välittyi ilo pitkäjänteisestä työstämme monimuotoisen opiskelun edistämiseksi.

Toivomme ennen kaikkea, että laatutyön myötä urheilutoimijoiden tietämys korkea-asteen kaksoisuraa tukevista vaihtoehdoista laajenee. Auditointipäiväämme osallistuneen urheilijan sanoja lainaten

Voi kunpa kaikki tietäisivät, miten joustavasti korkea-asteella on mahdollista opiskella