Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Sivutoiminen yrittäjyys on hyvä harrastus ja työssä oppimista vapaa-ajalla

Korkeakoulusektorilla useat tekevät sivutoimista työtä elämäntilanteen ja motivaation sen salliessa.

Kirjoittajat:

Tiina Brandt

yliopettaja / principal lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.02.2022

Monilla ihmisillä elämäntilanne on sellainen, että normaalin 38 tunnin työviikon jälkeen jää paljon aikaa ja energiaa käytettäväksi muuhunkin. Ei välttämättä ole perhettä, pieniä lapsia, työllistävää tai vapaaehtoistyötä vaativaa harrastusta.

Uralla eteneminen voi olla nykyisessä työssä hankalaa, työ voi olla helppoa tai liian rutiininomaista. Silloin sivutoimisuus voi virkistää ja tuoda uutta jännitystä elämään.

Sivutoiminen yrittäjyys voi olla intohimoinen harrastus, jolloin sitä ei edes koeta työksi. Muutaman tunnin laittaminen viikossa omaan sivutoimiseen yrittäjyyteen ei kuormita vaan voi vaan tuoda kokonaisvaltaisesti lisäenergiaa.

Yksilölliset tarpeet, elämäntilanteet ja energiat

Työorientoituneelle ihmiselle sivutoiminen yrittäjyys voi tuoda myös varsinaiseen työhön motivaatiota ja työhyvinvointia. Jotkut ihmiset haluavat tehdä enemmän töitä kuin on yleisesti Suomessa määritelty. Tämäkin pitäisi olla sallittua.

Elämäntilanteet ovat erilaisia, ja ihmisillä on myös erilaisia energiatasoja, motivaatioita tai työorientaatioita. Suuren työmäärän tekemistä ei pitäisi automaattisesti nähdä työhyvinvointia rajoittavana tekijänä. Joillakin ihmisillä paineensietokyky on korkea, yöunet eivät koskaan jää väliin ja energiaa sekä aikaa on paljon.

Energisoiva tekeminen voi olla toisille hyvinvointia lisäävämpää kuin Netflixin katselu.

Sivutoiminen yrittäjyys tuo virtaa myös varsinaiseen työhön

Sivutoiminen yrittäjyys voi tuoda paljon hyötyä myös varsinaiseen työhön. Työssä oppimista tapahtuu myös vapaa-ajalla, joka edistää hyvin myös varsinaista työtä. Silloin oppii käytännössä ja on myös motivoitunut oppimaan.

Työhyvinvoinnin kannalta esimerkiksi päätoimisen työn pettymykset, konfliktit tai turhautumiset eivät tunnu niin suurilta, kun kunnianhimoja on suunnattu myös muualle. Verkostot, joita sivutoimisessa yrittäjyydessä luodaan, saattavat edistää myös varsinaista työtä. Sivutoimisuus voi myös paikata heikkoa palkkatasoa päätoimesta.

Korkeakoulusektorilla yrittäjyys pitää ajan hermolla

Korkeakoulusektorilla useat tekevät sivutoimista työtä elämäntilanteen ja motivaation sen salliessa. Laajat vapaa-ajalla hankitut verkostot edistävät hanketyötä, vierailijaluennoitsijoiden hankkimista ja opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen edistämistä.

Opetuksessa ja luennoilla käytännön esimerkit konkretisoivat opetuksen, pitävät ajan hermolla ja opetuksen uskottavana. Oppiessa yrittäjyydestä voi kertoa alan vallitsevista käytännöistä ja opastaa opiskelijoita yrittäjyyden maailmaan kiinnostuneille. Tutkimuksen näkökulmasta avautuu uusia kiinnostavia datan keräämismahdollisuuksia ja perspektiiviä käytännön soveltamiseen.

Sivutoimiseen yrittäjyyteen voisi kannustaa enemmänkin ja tukea ihmisiä näissä intohimoissa. Erilaiset työpaikkojen keskusteluryhmät voisivat kartoittaa parhaita oppeja yrittäjyydestä, kehittää uusia väyliä tähän ja sitä, miten päätoiminen työpaikka voisi näitä tietoja, oppeja ja verkostoja parhaiten hyödyntää.