Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Osaamisen näyttäminen kiinnostaa avoimen opiskelijoita

Aiemmin työssä tai vapaa-ajalla kertynyttä osaamista voi hyödyntää avoimessa korkeakoulussa osana opintoja ja saada tästä opintopisteitä. Kirjoituksessaan Minna-Kaarina Forssén avaa kesällä 2021 tehdyn kyselyn tuloksia siitä, mitä opiskelijat itse ajattelevat osaamisen näyttämisestä.

Julkaistu : 08.11.2021

Avoimen korkeakoulun opiskelijat voivat jatkossa suorittaa opintojaksoja näyttämällä osaaminensa. Aiemmin työssä tai vapaa-ajalla kertynyttä osaamista voi siis hyödyntää osana opintoja ja saada tästä opintopisteitä. Näyttömenettely voi olla esimerkiksi haastattelu, ryhmätyö, esitys tai tentti riippuen opintojaksosta. Uutta toimintatapaa käyttöönotettaessa opiskelija on keskiössä. Kysymys kuuluukin: mitä tiedämme opiskelijoista ja heidän ajatuksistaan liittyen osaamisen näyttämistä?

Tämä kirjoitus pohjautuu Haaga-Helian avoin korkeakoulun kesäkuussa teettämään 2021 kyselyn, johon vastasi 121 opiskelijaa.

Yli puolet opiskelijoista valmiita näyttämään osaamisena

Kyselyn mukaan kuusi avoimen opiskelijaa kymmenestä haluaa suorittaa opintoja näyttämällä olemassa olevaa osaamistaan. Ainoastaan 14 % opiskelijoista totesi, ettei halua käyttää näyttämistä nykyisissä opinnoissaan.

Vastauksissa pohdittiin sitä, miksi osaamisen näyttäminen kiinnostaa ja motivoi. Se nopeuttaa opintojen etenemistä sekä vähentää turhautumista ja ajanhukkaa. Opiskelijan ei tarvitse osallistua kurssille, joka käsittelee jo opittuja asioita. Lisäksi osaamisen näyttämisessä korostuu työelämälähtöisyys ja samalla tulee oma osaaminen näkyväksi.

Jo hankittu osaaminen on hyvä saada tunnistettavaksi, jotta ei tarvitse käydä turhaan kursseja, joiden aihealueet ovat jo ennestään tuttuja.

Hyvä tapaa jäsentää myös itselle oma osaaminen työvuosista.

Näytöt kiinnostavat tutkintoon tähtääviä

Kyselyn mukaan osaamisen osoittamisesta kiinnostunut avoimen korkeakoulun opiskelija voi olla yhtä hyvin 25 vuotias kuin 55 vuotias. Ikäryhmien välillä ei ole isoja eroja. Hän on ollut töissä erittäin todennäköisesti yli 5 vuotta. Hyvällä todennäköisyydellä hänellä (37 % vastaajista) on yli 20 vuoden työkokemus, jota hän kokee voivansa hyödyntää osaamisen näyttämisessä. Hän on yhtä hyvin lukion tai ammatillisen koulutuksen saanut kuin korkeakoulun tai yliopiston käynyt opiskelija. Tärkeimmät asiat opinnoissa hänelle on ammatillinen kehittyminen sekä pätevöityminen ja osaamisen dokumentointi.

Suurin osa (83 %) näytöistä kiinnostuneista opiskelijoista haluaa hakeutua avoimen väylän kautta AMK tai YAMK tutkintoon. Lähemmin tarkasteltuna, kiinnostus näyttöön on suurempi AMK-tutkintoon tähtääjissä. Heistä lähes seitsemän kymmenestä on kiinnostunut asiasta, mutta myös lähes puolet YAMK-tutkintoon tähtäävistä on kiinnostunut osaamisen näyttämistä.

Tarkempaa tietoa kaivataan

Osaamisen osoittaminen on usealle kyselyyn osallistuneelle opiskelijalle vieras toimintatapa. Vain yksi viidestä opiskelijasta on aiemmin suorittanut opintojaksoja näytöillä. Opiskelijat kaipaavat tietoa siitä, mistä on kyse.

En ihan saa ajatuksesta kiinni, mutta jos valmennusosaamistani arvioitaisi näytön kautta, niin sopii hyvin.

En ole varma mitä näyttöön vaaditaan ja mikä sen konkreettinen arvo olisi tutkintoa varten.

Joka toinen opiskelija totesi tarvitsevansa apua oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Jo osaamisen tunnistaminen on arvokasta, sillä monikaan ei tiedosta sitä, kuinka paljon osaamista heille on kertynyt elämän aikana.

Lisätietoa osaamisen näyttämisestä löytyy Elina Ilorannan eSignals-blogikirjoituksesta ja Haaga-Helian verkkosivuilta.