Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Mistä osaamisen näyttämisessä olikaan kyse?

Moni AMK-opiskelija on tilanteessa, jossa hänen tulisi tutkinnon tai opintokokonaisuuden suorittaakseen osallistua opintojaksolle, jonka osaamistavoitteet hänellä on jo hallussa.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.10.2021

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoista puolella on jo aiempi tutkinto tai työkokemusta opintojensa pohjalla. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja tekevillä aiempaa osaamista on vielä tutkinto-opiskelijoitakin todennäköisemmin.

Esimerkiksi Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille kesäkuussa teettämämme kyselyn mukaan vastaajista yli 80 prosentilla oli työkokemusta 5 vuotta tai enemmän.

Perinteisen sijaan osaamista voi hyväksilukea tai näyttää

Perinteinen tapa suorittaa opintoja on ilmoittautua opintojaksojen toteutuksille ja käydä tutkinnon vaatimat tai muutoin itseä kiinnostavat opintojaksot yksitellen esimerkiksi lähi- tai virtuaaliopetuksessa. Perinteisessä mallissa opiskelija tulee opintojaksolle oppimaan uutta ja opintojakson käytyään hän on saavuttanut opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet opettajan ohjauksessa. Mutta mitä jos osaamista on jo?

Mikäli opiskelijalla on jo oleva osaaminen aiemmista korkeakouluopinnoista, ongelma ratkaistaan tarkastelemalla opintojen vastaavuuksia ja hyväksilukemalla tavoiteltavaan tutkintoon sopivat opintojaksot aiempien opintojen opintosuoritusotteen perusteella.

Mutta mikäli opiskelijan osaaminen on kertynyt jostain muualta, kuten esimerkiksi työstä, ammattiopinnoista, harrastustoiminnasta tai vaikka omasta kiinnostuksesta aiheeseen perehtyessä, jää se usein huomioimatta. 

Kaikki eivät tiedä, että myös muualla kuin korkeakoulussa kertynyttä osaamista voi hyödyntää ja osaaminen on mahdollista muuttaa opintopisteiksi. Tällöin puhutaan osaamisen näyttämisestä. Jotkut kutsuvat sitä myös ahotoinniksi eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen näyttämisessä opiskelija osoittaa osaamisensa sovituilla menetelmillä ja opettaja arvioi osaamisen opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perustuen.

Näyttämällä osaamisensa opiskelija voi keskittyä olennaiseen

Käytännössä näyttö voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla. Näyttömenetelmän suunnittelee yleensä opintojakson vastuuopettaja tai erikseen nimetty näytöistä vastaava opettaja. Menetelmänä voi olla esimerkiksi esityksen pitäminen, haastattelu, portfolion koostaminen, tentti, video, ryhmätehtävä tai joidenkin näiden yhdistelmä. Menetelmä voi olla mikä tahansa tapa, jolla saadaan esille se osaaminen, mikä opintojaksolla on tavoitteena.

Näyttö arvioidaan opintojakson arviointikriteereihin perustuen ja yleensä näyttöön kuuluu arviointikeskustelu tai vähintäänkin palaute, josta opiskelija saa nykyisen osaamisen tason lisäksi vinkkejä mihin suuntaan hänen kannattaisi omaa osaamistaan kehittää.

Hyväksytty näyttösuoritus kirjataan opintopisteinä opiskelijan opintosuoritusotteelle tai osaksi tutkinnon opintoja. Näin opiskelija saa opintonsa etenemään nopeammin ja voi keskittää energiansa niihin opintojaksoihin, joita hän ei vielä osaa. 

Kiinnostuitko osaamisen näyttämisestä?

Lue lisää Haaga-Helian verkkosivulta