Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Ammattikorkeakouluopettaja jatkuvan oppimisen polulla

Kirjoittajat:

Marketta Keisu

lehtori, ruotsin kieli
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2024

Ammattikorkeakouluopettajan työn sisältö on muuttunut ja monipuolistunut viime vuosina. Opetustyö tuntuu nykyään jatkuvasti uudella tavalla tekemiseltä. Perinteisen opetustyön lisäksi tehdään myös asioita, joita ei ole aiemmin tehty. Opettajan työssä jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut.

Oppeja opetustyössä

Opettaminen on monen ammattikorkeakouluopettajan päätyötä. Onnistunut opettaminen edellyttää vahvaa pedagogista osaamista, koska ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat entistä heterogeenisempi joukko erilaisine taustoineen ja tarpeineen. Opiskelijoiden heterogeenisuus haastaa opettajaa.

Karvin tuoreen korkeakoulupedagogiikan tilaa ja uudistamista koskevan arviointiraportin mukaan opiskelijoiden moninaistuminen koettiin tulevaisuuden pedagogisena haasteena (Toom ym. 2023). Opetusmenetelmät, jotka aikaisemmin toimivat, eivät välttämättä enää toimi. Heterogeenisen ja ison opiskelijajoukon palveleminen vaatii kokeneeltakin opettajalta ponnisteluja.

Opintojaksopalautekyselyt antavat tärkeää tietoa opintojakson onnistumisesta. On hyödyllistä kuunnella opiskelijoiden ajatuksia. Palautteen avulla materiaalia voi uudistaa ja selkeyttää, ja opettaja voi löytää jopa uusia tapoja motivoida opiskelijoita.

Opettajan työssä on sellainen hyvä puoli, että opintojaksot alkavat ja loppuvat monta kertaa yhden lukuvuoden aikana. Jos edellisessä toteutuksessa jokin asia epäonnistuu, heti seuraavassa on mahdollisuus tehdä asia paremmalla tavalla.

Julkaiseminen – uusia taitoja vaativaa oman työn reflektointia

Yhä useampi ammattikorkeakouluopettaja on alkanut tuottaa julkaisuja: ammattiartikkeleita, blogitekstejä, podcasteja ja videoita. Erilaisten julkaisujen tekeminen vaatii uusien taitojen oppimista. Julkaiseminen tuo vaihtelua opettajan työhön ja ylläpitää samalla opettajan asiantuntijuutta, kirjoitus- ja ilmaisutaitoa. Pääviestin kirkastaminen ja punaisen langan ylläpitäminen hioutuvat hyödyksi muuhunkin toimintaan.

Julkaisun tekeminen auttaa opettajaa reflektoimaan omaa opetustaan ja asiantuntijuuttaan. Opettajatoveri voi julkaisua lukiessaan tai kuunnellessaan pohtia omaa opetustaan ja saada uusia ideoita opetukseensa. Julkaisut voivat edesauttaa opettajien keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Julkaisuja tehdään myös yhdessä kollegan kanssa sparraten ja kehittäen.

Opettaja opiskelijana

Ammattikorkeakouluopettajan työ edellyttää jatkuvaa itsensä kehittämistä ja ajantasaisen tiedon hallintaa. Opettajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita uuden oppimisesta, ja monet opettajat opiskelevat uutta työnsä ohella. Ammatillisessa opettajakoulutuksessa opettaja voi edetä erityisopettajaksi ja vielä opinto-ohjaajaksi. Opiskelu mahdollistaa ammatillisen osaamisen ja pedagogisten taitojen syventämisen.

Olen itse aloittanut ammatillisen erityisopettajan opinnot Haaga-Heliassa. Toivon opintojen antavan minulle lisää pätevyyttä ja syvällisempää ymmärrystä oppimisesta ja erilaisista oppijoista. Viime aikoina olen sisäistänyt, kuinka syvällä itsekin olen jatkuvan oppimisen polulla. Kaiken lisäksi tunnen koko ajan olevani mukavuusalueellani.

Lähteet

Toom, A., Heide, T., Jäppinen, V., Karjalainen, A., Mäki, K.,
Tynjälä, P., Huusko, M., Nurkka, N., Vahtivuori-Hänninen, S. & Karvonen, A. 2023. Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi. Tiivistelmät 17:2023. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi.

Kuva: Shutterstock