Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Yllättävät ja haastavat tilanteet tarjoavat oppimisen paikkoja

Reflektoinnilla ja omia vahvuuksia tunnistamalla saa käyttöönsä supervoimia, joiden avulla voi kohdata uusia yllättäviä ja haastavia tilanteita entistä paremmin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 01.11.2022

Hyvä johtajuus lähtee yksilöstä itsestään, omasta ajattelusta, ihmiskäsityksestä ja itsetuntemuksesta. Yllättävät ja haastavat tilanteet tarjoavat erinomaisia kehittymisen ja oppimisen tilanteita, kun niitä alkaa itsessään tunnistamaan, tunnustamaan ja reflektoimaan.

Yllättävä tilanne ei varoita

Yllättävä tilanne tulee puskista, siihen ei ole osannut varautua. Yllättävä tilanne voi liittyä vuorovaikutuksessa vastapuolen hyvin erilaiseen käsitykseen asiasta tai se voi olla pahimmillaan kriisitilanne.

Tällaisissa hetkissä toimimme autenttisen aidon itsemme kautta eli ilmennämme silloin persoonasta kumpuavaa temperamenttia, omia ajattelutaipumuksia ja arvoja sekä ihmiskäsitystä. Toimimme tilanteessa luontaisesti joko aktiivisesti tai passiivisesti, tarkkaillen tai toimien, ilmaisten voimakkaasti tunteita tai pitämällä tunteet sisällään.

Yllättävän tilanteen jälkeen tunnetila voi olla iloinen, ahdistunut, harmistunut, pettynyt tai innostunut riippuen siitä, miten tilanne päättyi ja mitä siitä seurasi.

Haastava tilanne voi tulla myös ennakoiden. Toisinaan voimme käyttää luontaisia kyvykkyyksiämme esim. sensitiivisyyttä ja aistia tunnetilaa ja ilmapiiriä, joiden avulla voimme ennakoida työntekijöiden tai yhteisöjen suhtautumista esimerkiksi uuteen työskentelytapaan tai opittavaan asiaan.

Voimme myös ennakoida asioita pohtimalla erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta. Haastavien tilanteiden käsittely antaa varmuutta ja kokemusta käsitellä vastaavia haastavia tilanteita uudella tavalla.

Reflektoinnin avulla löydät supervoimasi

Haastavat ja yllättävät tilanteet tarjoavat oppimisen mahdollisuuksia. Näiden tilanteiden jälkeen kannattaa pysähtyä reflektoimaan omaa suhtautumistaan, ihmiskäsitystään, arvojaan tai pedagogista käyttöteoriaansa.

Vaikka toimimmekin näissä tilanteissa useimmiten luontaisesti, on meillä mahdollista tulla tietoiseksi omasta toimintatavasta. Tarvitsemme tietoiseksi tulemiseen keinoja tunnistaa toimintatapojamme. Tämän jälkeen meidän tulee tunnustaa ne itsessämme. Vasta sitten on mahdollista tutkia toimintaamme vaikkapa menneissä onnistumisissa, ihmissuhteissa ja vastoinkäymisissä.

Lisäksi tarvitsemme selkeää suunnitelmaa siitä, miten ottaa käyttöön vahvuuksia uudella tavalla ja mitä se itseltä vaatii. Kun seuraavan kerran kohtaat yllättävän ja haastavan tilanteen, reflektoi seuraavia kysymyksiä.

  • Reagoitko nopeasti vai rauhallisesti?
  • Toimitko aktiivisesti vai harkiten?
  • Mitä tunteita koit? Miksi?
  • Mistä tunteen kumpusivat?
  • Millainen ihmiskäsitys toimintasi taustalla oli?
  • Mitä vahvuuksia käytit tilanteessa?
  • Mitä kasvuvahvuuksia voisit ottaa käyttöön, jos tulisi samanlainen tilanne vastaan uudestaan?

Reflektoinnilla ja omia vahvuuksia tunnistamalla saa käyttöönsä supervoimia, sellaisia vahvuuksia, joita on käyttänyt onnistumisissa ja joiden käyttö on tuntunut vaivattomalta. Vahvuuksilla voi kohdata uusia yllättäviä ja haastavia tilanteita entistä paremmin. Hyödynnä siis kohdatut haasteet oppimisen matkana.  

SOLE – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeessa vahvistetaan ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. SOLE-hankkeessa toteutetaan mm. Haaga-Helian henkilöstölle valmennusta, jossa autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja resursseja monipuolisesti. Tavoitteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa konseptin käyttöön tukien siten opiskelijoiden hyvinvointia.

Kuva: www.shutterstock.com