Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Työpaikan sosiaaliset verkostot rakentavat hyvinvointia

Vietämme suuren osan elämästämme työtä tehden. Työpaikan sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi työntekijän hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Jokainen omalta osaltaan on vastuussa siitä, millaiseksi ilmapiiri muotoutuu.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.11.2022

Jatkuva muutos ja uusi hybridinormaali muovaavat työelämän verkostojen merkitystä. Kun kahvihuonekin on siirtynyt Teamsiin, työkaverin tavoitettavuus ja läsnäolo korostuvat eri tavalla kuin ennen. Kun käytäväkohtaamiset eivät välttämättä ole edes viikoittaisia, miten hoituvat spontaanit kuulumisten vaihtamiset? Miten me voimme edistää ja ylläpitää vuorovaikutusta omassa työyhteisössämme?

Verkostot luovat turvaa

Usein työelämään kytkeytyy monitahoisia verkostoja. Työtehtävät määrittävät varsin pitkälle sen, minkälaisiin verkostoihin kukin meistä kuuluu ja millaisia sosiaalisia kontakteja työssämme syntyy.

Keskustelumahdollisuus työkavereiden kanssa ja heiltä saatu tuki edistävät yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Tämä taas vaikuttaa suoraan työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiireisinäkin aikoina. On helpompi hyväksyä asioita, kun niitä saa jakaa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Verkostot työyhteisössä luovat turvaa ja edistävät siten sekä muutosmyönteisyyttä että uskallusta kokeilla uusia toimintatapoja.

Pienetkin asiat ylläpitävät yhteishenkeä

Kun työkavereiden kanssa viihtyy, tulostakin syntyy. Positiiviseen ilmapiiriin voi onneksi vaikuttaa pienillä arkisilla asioilla.

Jokainen haluaa tulla huomatuksi ja kuulluksi. Tervehtimiskulttuurista on hyvä aloittaa. Aamun huomenet ja hyvän työpäivän toivotukset antavat parhaimmillaan mukavaa lisäpuhtia. Osoitamme toisten arvostusta mm. sillä, että olemme tavoitettavissa ja vastaamme viesteihin kohtuullisessa ajassa.

Kollegaan kannattaa tutustua myös ihmisenä. Jutustelu muustakin kuin työstä on lähentää luontevasti. Kun työn lisäksi on muita yhdistäviä tekijöitä, yhteistyö sujuvoituu ja side työkavereihin voimistuu. Saattaa joukosta löytyä jopa uusi ystävä.

Pidä huolta verkostoistasi

Aiempaa projektiluonteisempi ja monipaikkaisempi työ edellyttää kaikilta entistä enemmän huomiota verkostojen ylläpitämiseen. Verkostot vaativat aktiivista osallistumista. Samoin vaatii verkostoihin mukaan pääseminen, etenkin jos ne toteutuvat virtuaalisissa ympäristöissä.

Teemmepä yhteisössämme mitä tahansa, on tärkeää, että ympärillä on ihmisiä. Ääneen pohditut asiat saattavat saada uudenlaisia ratkaisuja. Muiden tuki kannustaa rohkeammin uuden äärelle.

Pidetään kiinni verkostoista. Halutaan kuulua joukkoon. Voimme siten jopa pidentää työuriamme.

Kirjoittajat ovat pitkäaikaisia haagahelialaisia. Jatkuva työn muutos, opetustyön tiimimäisyys ja oman ammattitaidon kehittäminen vaativat monitahoista verkostoitumista niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Kuva: www.shutterstock.com