Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
HR-kyselymme yrityksissä koulutuksen vaikuttavuuden mittaaminen on puolittunut vuodessa

Vuonna 2024 vain 18,6 % HR-kyselyymme vastanneista organisaatioista aikoo mitata koulutuksen vaikuttavuutta. Luku on hyvin alhainen, sillä vuonna 2022 luku oli 43 %.

Kirjoittajat:

Anne Bondarèw

asiakkuuspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.10.2023

Koulutus on investointi. Sitä ei kuitenkaan yrityksissä ja organisaatioissa aina mielletä sellaiseksi.

Investoinnille lasketaan tuottoastetta. Koulutuksen tapauksessa pitäisi näin ollen mitata ja seurata sitä, miten ja kuinka nopeasti opittu asia otetaan hyötykäyttöön. Kuitenkin vain alle 5 % koulutuksista kytkeytyy suoraan liiketoiminnallisiin tuloksiin.

Koulutuksen tavoitteista on synnyttävä mitattavia vaikutuksia

Liian usein kuulemme ystävien ja kollegoiden pohtivan, että ”pitää istua näissä koulutuksissa vuodesta toiseen”.

Koulutusten vaikuttavuutta kannattaa aina mitata. Koulutukselle tulee asettaa tavoitteet ja niistä on synnyttävä mitattavia vaikutuksia, kuten joko käyttäytymisen muutos tai esimerkiksi myynnin kasvu tai henkilöstön työhyvinvoinnin nousu.

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida eri aikoina, esimerkiksi heti koulutuksen alussa, koulutuksen aikana tai koulutuksen päätyttyä. Usein vaikuttavuutta mitataan puolivuosittain tai jonkin pidemmän ajan kuluessa. Mitattavilla tuloksilla voidaan arvioida onko koulutus ollut kannattava, ja saadaanko koulutuksesta haluttuja hyötyjä.

Koulutuksen vaikuttavuuden pohjaksi on tärkeää kerätä tietoa nykyosaamisen tasosta. Tähän sopii mainiosti välineeksi osaamiskartoitus.

Tilaa HR-asiantuntijakyselymme raportti ja lue, mihin organisaatiot aikovat keskittyä lähivuoden aikana osaamisen kehittämisessä.

Maksuton webinaari koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida eri näkökulmista 

  • koulutetun näkökulmasta 
  • koulutetun esihenkilön näkökulmasta 
  • työtovereiden näkökulmasta 
  • alaisten näkökulmasta  
  • yrityksen asiakkaiden näkökulmasta 

Järjestämiemme webinaarien osallistujien organisaatioissa koulutusten vaikuttavuuden arviointia harkitaan, mutta se on vasta to do -listalla. Siitä kertoo myös HR-raporttimme tulos, jonka mukaan vain 18,6 % aikoo mitata koulutusten vaikuttavuutta lähivuonna.

Koulutusta kuitenkin ostetaan, vaikka ei tiedetä, onko siitä oikeasti hyötyä ja muuttuuko osallistujien käyttäytyminen opitun jälkeen.

Ilmoittautumalla mukaan koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin maksuttoman webinaarin kuulet mm.

  • Miksi vaikuttavuutta kannattaa mitata
  • Milloin sitä mitataan
  • Mitä hyötyä mittaamisesta organisaatiolle on

Tilaa HR-asiantuntijakyselyn raportti ja tiedät, millä tasolla yritysten osaaminen tekoälyn suhteen on, ja millä osa-alueilla yritykset tarvitsevat eniten koulutusta tekoälyn osaamisen kehittämiseen.

Kuva: Shutterstock