Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Tiedolla johtamisella kohti parempaa päätöksentekoa matkailussa 

Tiedolla johtamista tutkittiin osana Haaga-Helian ja 6aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyötä opinnäytetyön muodossa. Kohdeorganisaationa oli äskettäin perustettu Helsingin kaupungin ja lähialueen matkailun kehittämisestä vastaava matkailuyksikkö.

Julkaistu : 17.12.2021

Modernissa tieto- ja palveluyhteiskunnassa tiedon määrä kasvaa räjähdymäisesti digitaalisen muutoksen keskellä. Dataa syntyy yritysten itsetuottamana ja sitä on saatavilla lähes loputtomasti organisaation ulkopuolelta. Nykypäivänä onkin oleellista oikean, luotettavan ja eettisesti vastuullisen tiedon löytäminen ja sen tehokas hyödyntäminen johtamisessa tilannekuvan muodostamisesta päätöksentekoon.

Oikea-aikainen tieto ja sen hyödyntäminen on ollut menestyvien edelläkävijäyritysten kilpailuetu, jota digitalisaatio ja vallitseva pandemia ovat entisestään korostaneet. Yhä useampi organisaatio onkin alkanut puhumaan tiedolla johtamisesta ja sen soveltamisesta. 

Tiedolla johtamisen avulla parempaa päätöksentekoa 

Tiedolla johtaminen tähtää tietoperustaiseen päätöksentekoon ja sen mahdollistamiseen. Tiedolla johtamisen avulla pyritään edistämään organisaatioiden kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella. Tiedolla johtamista ei kuitenkaan voida tehdä onnistuneesti ilman riittäviä teknisiä kyvykkyyksiä ja hyvää data- ja tiedonhallintaa.

Jotta raa’asta datasta saataisiin informaatiota, tietämystä ja loppujen lopuksi ymmärrystä, dataa täytyy jalostaa. Jalostamisen lähtökohtana on hyvä asiakasymmärrys, jotta osataan asettaa jalostamiselle oikeat tavoitteet tai tutkia relevantteja kysymyksiä. Seuraavaksi tarvitaan analytiikkaosaamista analyysia ja mallinnusta varten. Lopuksi hyödynnetään visualisointimenetelmiä analysoidun tiedon havainnollistamiseksi kohdeyleisölle.

Ymmärryksen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimenpiteitä. Prosessi voidaan osin automatisoida tai parhaimmiillaan jopa kokonaan.  

Tiedolla johtaminen matkailussa 

Tiedolla johtamista tutkittiin osana Haaga-Helian ja 6aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyötä opinnäytetyön muodossa. Kohdeorganisaationa oli Helsingin kaupungin äskettäin perustettu matkailuyksikkö, joka vastaa Helsingin kaupungin ja lähialueen matkailun kehittämisestä. 6aika-hankkeen muita osallistujia olivat Forum Virium, Turun kaupunki ja Visit Tampere.

Yksi Helsingin matkailuyksikön tehtävistä on edistää matkailun tiedolla johtamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden kansallisen matkailun tiedolla johtamisen malli. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää matkailun tiedolla johtamisen nykytila uudessa matkailuyksikössä ja laatia kehitysehdotuksia sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Nykytila-analyysin, haasteiden ja mahdollisuuksien lisäksi opinnäytetyö tuotti käytännöllisiä kehittämisehdotuksia, joita matkailuyksikkö hyödyntää tulevassa toiminnassaan ja jatkohankkeissa. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että tiedolla johtaminen on tunnistettu tärkeäksi laajasti matkailussa, sekä alueorganisaatioissa, että kansallisella tasolla ja hiilijalanjäljen pienentäminen matkailussa on yksi sen tavoitteista.