Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Tekoälyä on opeteltava käyttämään työvälineenä opintojen alusta lähtien

Tekoälyä hyödynnetään monin eri tavoin työelämässä ja eri aloilla. Tekoäly muuttaa toimintaa ja työvälineitä, työtehtäviä, organisaatioita ja ammatteja. Tekoälyn käytössä innovatiiviset käyttöratkaisut opinnoissa ja työelämässä sekä hyvinvoinnista huolehtiminen ovat keskiössä.

Kirjoittajat:

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.12.2023

Tekoälyn myötä työtehtäviä automatisoituu. Tekoäly tuottaa ja tekee hyvin staattista ja rutiininomaista tietoa ja tehtäviä (Järvinen 2023). Suurella osalla meistä on kokemuksia siitä, miten esimerkiksi verkkokaupoissa suositellaan tuotteita oman ostokäyttäytymisen ja kiinnostusten perusteella. Käytössä on jo esimerkiksi asiakaspalvelussa botit, jotka neuvovat asiakkaita sivustoilla reaaliajassa. Ne toimivat hyvin rutiininomaisissa neuvontatehtävissä, jolloin tyypillisiin kysymyksiin kone tuottaa hetkessä vastauksen. Botin vastaus asiakkaalle on kyllä, ei tai asiaan liittyvä fakta.

Tekoäly ei osaa vastata tapauskohtaisiin, soveltavaa tietoa ja osaamista edellyttäviin kysymyksiin. Silloin esimerkiksi botti ohjaa ihmisen palveltavaksi. Ihmisen osaamista tarvitaan luoviin ratkaisuihin yhdistelemään tietoa, osaamista ja toimintaa joustavasti. Lisäksi osa meistä haluaa edelleen palvelukokemuksen ihmiseltä ihmiselle.

Tekoäly edellyttää jatkuvaa oppimista

Tekoälyä voi hyödyntää rutiinitehtävissä ja uuden luomisessa. Se tuottaa puheesta tekstiä ja tekstistä puhetta, tekee analyysiä suurista tekstimassoista, käännöksiä eri kielille sekä luo musiikkia, kuvia, videoita jne. Tekoälyä ja sen käyttöä kehitetään jatkuvasti eteenpäin, joten sen hyödyntämismahdollisuudet kasvavat koko ajan.

Purasen (2023) mukaan meidän ei tarvitse pelätä, että tekoäly veisi työpaikat, mutta on syytä olla huolissaan työpaikastaan, jos ei ole halukas käyttämään työssään tekoälyä. Tekoäly on otettava käyttöön perustaitona kuten tekstinkäsittely, tietoturva tai itsensä johtaminen (Järvinen 2023).

Näihin asiantuntijoiden kirjoituksiin kytkeytyy ajatus jatkuvasta oppimisesta työelämässä ja uusien työskentelytapojen omaksuminen hyvinkin joustavasti ja lyhyellä aikavälillä. Meidän tuleekin ennakoida tätä ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijoille tulee luoda koulutuksen aikana valmiuksia kohdata, ymmärtää ja käyttää tekoälyä kansalaisena, opiskelijana sekä hyödyntää sitä ammatillisesti työssä. Lisäksi tulee luoda täydennyskoulutusmahdollisuuksia tekoälyn käyttöön liittyen.

Kannusta ja ohjaa opiskelijoita tekoälyn vastuulliseen käyttöön

Ammatillisessa koulutuksessa tehtävämme on kannustaa ja ohjata opiskelijoita tekoälyn monipuoliseen käyttöön alan opinnoissa alusta lähtien. Käyttöön liittyy saumattomasti kriittisen ajattelun ja eettisten periaatteiden tiedostaminen sekä vastuun tiedostaminen liittyen tekoälyn tuottaman tiedon käytöstä.

Myös Arene (2023) suosittelee ammattikorkeakouluja vahvistamaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia tekoälyn vastuullisessa käytössä opintojaksolle ja alalle sopivalla tavalla. Tekoälyn vastuulliseen käyttöön kuuluu myös kognitiivisen ergonomian ja kuormittumisen ennakointi, jotka ovat osa opiskelu- ja työhyvinvointia (Työterveyslaitos 2023).

AI Driver -hankkeessa testaamme erilaisia tekoälyavusteisia ratkaisuja opiskelun, oppimisen ja opettamisen saralla. Kokeilut esimerkiksi chatbottien ja kielimallien soveltamisesta opintojaksoilla on otettu hyvin vastaan. Opiskelijat ovat kokeneet saavansa niistä hyötyä esimerkiksi kurssin sisällön sisäistämisessä seka omien ajatustensa jäsentämisessä. Yksi etu on myös se, että opiskelija on voinut hyödyntää ratkaisuja hänelle sopivana aikana.

Siihen miten tekoälyä hyödynnetään tai halutaan hyödyntää, vaikuttaa muun muassa ala, organisaatio, toimintaympäristöt ja henkilöstön osaaminen (Järvinen 2023). Voimme vaikuttaa muutokseen huolehtimalla omalta osaltamme osaamisen kehittymisestä, tekoälyn tarkoituksenmukaisesta ja innovatiivisesta käytöstä opinnoissa ja työssä sekä vastuullisesta toiminnasta ja työhyvinvoinnista.

Blogi on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on syventää tietopohjaa eettisen ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen suunnittelusta ja omaksumisesta ammattilaisten koulutuksessa sekä vahvistaa palveluyritysten valmiuksia osallistua tekoälypohjaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittajien aikaisemmat aiheeseen liittyvät kirjoitukset
Tekoälyn avulla voidaan luoda parempia oppimistehtäviä
Tekoäly opettajan työvälineenä
Opettaja, kysy rohkeasti ja tekoäly vastaa

Lähteet

Arene – Ammattikorkeakoulujen neuvosto. 2023. Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille.

Järvinen, P. 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.

Työterveyslaitos. 2023. Työ ja tekoäly.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia