Siirry sisältöön
3AMK
Yhteistyö yli korkeakoulurajojen – uhka vai mahdollisuus?

Haaga-Helian ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen sopimukseen kaudelle 2021–2024 on kirjattu 3AMK:n – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman – yhteistyön syventäminen. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä paikallisesti kolmen korkeakoulun välillä sekä yhdessä verkostoitua niin metropolialueella kuin kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla.

Kirjoittajat:

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.12.2022

3AMK-yhteistyön erityisenä tehtävänä on edistää kansainvälisyyttä ja tukea työperäistä korkeakoulutettujen maahanmuuttoa sekä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä tulisi vahvistaa, ja siten saavuttaa entistä suurempaa vaikuttavuutta. Sopimuskauden lopussa 3AMKin tulisi tuottaa 150 yhteistä julkaisua, kun vuonna 2022 määrä on 75. Oppimistoiminnassa tarjottavien osaamispolkujen ja intensiiviopintokokonaisuuksien määräksi on asetettu 30 kpl vuodelle 2024, kun vuonna 2022 tavoite oli 22 kpl.

Yhteistyön haasteet

Näitä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia tavoitteita ei saavuteta ilman aktiivista yhteistyötä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian välillä. Arjen kiireessä yhteistyö voi tuntua haastavalta jo organisaation sisälläkin, saatikka sitten organisaatioiden välillä. Meitä on Haaga-Heliassa työllistänyt parin viime vuoden aikana sekä koulutus- että organisaatiouudistus. Toimintatavat etsivät vielä muotoaan, mikä on vaatinut panostusta jatkuvaan evaluaatio- ja kehittämistyöhön.

Korkeakoulujen välisessä yhteistyössä haasteensa asettavat erilaiset organisaatiorakenteet ja tavat toimia. Aina nämä eivät mahdollista yhteisen toimintamallin kehittämistä tai yhteisen tiedon luontia. Tiedonhallintajärjestelmät poikkeavat usein toisistaan, eivätkä ne keskustele keskenään tai mahdollista ketterää opiskelijalähtöistä työskentelyä. Välillä on myös hankalaa hahmottaa eri toimijoiden rooleja ja niiden vastuita, kun organisaatiorakenteet poikkeavat toisistaan.

3AMK:n tehtävänä onkin luovia näissä karikoissa ja etsiä yhteisiä nimittäjiä, joita kuitenkin on paljon: pyrimmehän lisäämään sivistyspääomaa, hyvinvointia ja yhteiskuntaa kehittävää osaamista kestävällä tavalla.

Yhteistyön palkitsevuus

Vaikka yhteistyössä organisaatiorakenteiden tasolla onkin haasteita, on yhteistyö kuitenkin yksilötasolla varsin palkitsevaa. Oppimisen ja koulutuksen asiantuntijoiden on helppo keskustella keskenään, sillä me kaikki uskomme koulutukseen ja sen merkitykseen osaamisen kehittäjänä sekä Suomen voimavara- ja kilpailutekijänä.

Yhteistyö lisää siihen osallistuneiden ammatillista osaamista. Koulutusorganisaationa korostamme opiskelijoillemme vertaisoppimisen merkitystä. Sen merkitys ei ole yhtään vähäisempi henkilöstönkään kohdalla. Välillä on valaisevaa nähdä, miten eri organisaatioissa samoja asioita on ratkaistu ja saada ahaa-elämyksiä ja hyviä käytänteitä. Välillä on myös mukavaa todeta, että tämän asian olemme ratkaisseet mielestämme hyvin.

Erityisen palkitsevaa on yhdessä yli organisaatiorajojen kehittää jotain ainutlaatuista hyödyntäen jokaisen kehitystyöhön osallistuneen vahvuuksia. Aina yhteistyö ei kuitenkaan mene maaliin aiotulla tavalla. Silloin on hyvä muistaa, että epäonnistuminen on oppimis- ja kasvukokemus vailla vertaa ja hyvä organisaatiokulttuuri sallii myös epäonnistumisen.

Kannustan kaikkia osallistumaan 3AMK-yhteistyöhön, sillä yhteistyö antaa enemmän kuin ottaa. Näin lisäämme sekä Haaga-Helian että sen henkilöstön hyvinvointia ja uusinnamme osaamistamme.