Siirry sisältöön
3AMK
Kolmen ammattikorkeakoulun tutkija-kehittäjät etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden työhön

Mitä uutta syntyy, kun kolmen ammattikorkeakoulun tutkija-kehittäjät kokoontuvat etsimään yhdessä ratkaisuja työn ja osaamisen haasteisiin?

Julkaistu : 13.05.2022

Tulevaisuuden tekijä on yksi kolmesta Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön kärjestä. Kärjen suhteen olemme tehneet yhteistyötä erityisesti työn ja osaamisen ajankohtaisiin muutoksiin liittyvien ilmiöiden tunnistamiseksi ja kolmen ammattikorkeakoulun vahvuuksia yhdistävien hankkeiden toteuttamiseksi.

Yhteistyön tuloksia on kartoitettu mm. Pentti Rauhalan selvityksessä amk-liittoutuma korkeakoulupoliittisen innovaationa (Rauhala 2021). Rauhala tarkastelee TKI-yhteistyötä kaikkien kolmen TKI-kärjen näkökulmista. Kärkien nimet ovat jo hieman muuttuneet alkuperäisestä, vuoden 2019 sanoituksesta:

 • Työn ja osaamisen murros -> Tulevaisuuden tekijä
 • Pääkaupunkiseudun kasvuhaasteet -> Kestävä kaupunkikehitys
 • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä

Yhteistyö on Rauhalan raportin mukaan lisännyt TKI-rahoituksen kasvua 3amk-liittoutumassa ja lisännyt toteutuneiden hankkeiden määrää. Keskeinen tulos on myös kokemusten vaihtaminen ja omaa korkeakoulua laajempi näkemys TKI-työn ytimestä eli ratkaisujen etsimisestä aikamme ongelmiin.

Rauhalan mukaan haastattelujen perusteella lisäarvoa tuovista asioista kärkeen nousee asiakokonaisuus, jota on sanoitettu mm. johdon ajatustenvaihtona, henkilökunnan oppimisena, monipuolisempana osaamisena, kokeilukulttuurina, voimaantumisena ja tekoälyn kehittämisenä.

Yhteistyö on tuottanut toteutettujen hankkeiden ja hyvien yhteistyökokemusten lisäksi myös uusia onnistumisen väyliä. Näitä ovat yhteiset julkaisut (49 kpl vuonna 2021), sekä keväällä 2022 toteutettu, laajan puhuja- ja osallistujajoukon koonnut 3amk-konferenssin Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä.

Nämä tulokset olemme saaneet aikaan seuraavin konkreettisin teoin.

Hankkeilla uusia ratkaisuja työn ja osaamisen murrokseen

Yhteistyö rakentui aluksi kahta väylää pitkin. ProjektiBoostereissa keräsimme hankeideoita yhteiselle virtuaaliselle alustalle tai kasvokkaisissa työpajoissa. Hankeideat luotasivat samalla yhteistyöstä kiinnostuneiden asiantuntijoiden kiinnostuksen ja osaamisen kohteita. Ideoita edistämään ja toimintaa koordinoimaan nimettiin tiimi, jossa oli kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun edustajia. Tiimi teemoitteli hankeideat ja jakoi valmisteluvastuut Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kesken.

Alla on esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista hankkeista. Voit tutustua niihin hankkeiden koosteista tai kotisivuilta:

Nähdäänkö työn tulevaisuus jo toisin?

Työpajoissa kartoitimme hankeideoiden rinnalla 3amk-toimijoiden ja verkostojen ymmärrystä työn ja osaamisen murroksesta ja sen keskeisistä ilmiöistä. Murrosten Sensemaking-tyyppinen pohdinta, yhteinen ääneen ihmettely, kiteytyi kuuteen kärjen ydinteemaan:

 • Osaamisen uudentyyppinen hyödyntäminen
 • Yritysten ja organisaatioiden uudistuminen
 • Digitalisoituminen ja virtuaalisuus
 • Metataitojen arvostuksen kasvaminen
 • Ekosysteemit, verkostot ja alustat
 • Muuttuva johtajuus

Näin korona-pandemian ja Ukrainan sodan ravistellessa maailmaa, olemme todenneet teeman ilmiöiden tarkastelun taas ajankohtaiseksi. Jokainen meistä on kokenut työelämän muutoksen henkilökohtaisesti viime vuosina. Etätyövelvoite on muuntunut monen ajatuksissa etätyöoikeudeksi.

Työntekijän odotukset työtä kohtaan ovat voineet muuttua pandemia-aikana ja samalla sitoutuminen omaan työnantajaan höllentyä. Olemme kuulleet maailmalta uutisia joukkoirtisanoutumisista, joiden taustalla on heikentynyt tunne yhteenkuuluvuudesta, merkityksellisyydestä ja arvostuksesta (De Smet ym. 2021). Voidaan pohtia, ovatko työelämän valtarakenteet muuttumassa.

Moni yritys pohtiikin parhaillaan organisaation pitotekijöitä ja sitä, mitä on johtajuus koronan jälkeisessä ajassa. Työtä tehdään itseohjautuvasti verkostoissa ja digiympäristöissä. Työorganisaation merkityksen pienentyessä nousee kysymys, mistä tekijöistä syntyy yhteisöllisyyden tunne yksilöllistyvän työn aikakautena? Miten lisätään työntekijöiden hyvän työelämän edellytyksiä? Työtä myös määritellään uudelleen. Viime kuukausina moni on löytänyt merkitystä vapaaehtoistyöstä ukrainalaisten avustamisessa oman palkkatyön rinnalla.  

Monet muutokset työelämässä tapahtuvat pakon edessä. Ukrainan sodan myötä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista kiihtyy. Tämä merkitsee työpaikkojen kiihtyvää katoamista joidenkin toimialojen hävitessä. Samalla työpaikkoja syntyy uudemmille toimialoille, kuten kiertotalouteen nopeammin kuin vielä puoli vuotta sitten ajateltiin. Reilu siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tapahtuu silmiemme alla.

Tehtävänämme yhteiskunnassa on huolehtia, että tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen ja löytää uutta työtä (Dufva ym. 2021). Jatkuva osaamisen kehittäminen on vastaus muuttuvaan työympäristöön, mutta miten se toteutetaan?  

Muun muassa näitä kiinnostavia haasteita muuttuva työelämä tarjoaa meille. Mihin niistä haluamme olla kehittämässä ratkaisuja? Mitä pidämme mahdollisena? Näiden kysmysten parissa jatkuu yhteistyömme.

Lähteet:

 • De Smet, A., Dowling, B., Mugayar-Baldocchi, M. & Schaninger, B. 2021. ‘Great Attrition’ or ‘Great Attraction’? The choice is yours. McKinsey Report, 9/2021. 
 • Dufva, M., Wartiovaara, A. ja Vataja, K. 2021. Työn tulevaisuudet megatrendien valossa. Sitran artikkeli.
 • Rauhala, P. 2021. Amk-liittoutuma korkeakoulupoliittisen innovaationa. Selvitys Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista 2017–2020. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kuva: www.shutterstock.com