Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullisesti kehitetty osaaminen on kilpailuetu

Muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen vastuullisuus korostuu niin tuotteiden valmistuksessa, palvelujen tarjonnassa kuin työntekijöiden osaamisen ja työn merkityksellisyyden tukemisessa.

Kirjoittajat:

Tarja Autio

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.10.2020

Työntekijöiden osaamistarpeiden ja -vaatimusten lisääntyessä sekä ymmärryksen kasvaessa korostuu henkilöstön koulutus. Mitä paremmin asiakasrajapinnassa olevat työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja tarvittavaa osaamista on vahvistettu, sen onnistuneempia asiakkaille tuotetut ratkaisut ovat.

Vahvistava osaamisen kehittäminen

Yhden kaupallisesti menestyvään innovaatioon tarvitaan runsaasti erilaisia luovia ideoita. Timanttisen ratkaisun löytämiseksi kannattaa ensinnäkin antaa aikaa ja tilaa luovuudelle, hyödyntää useita erityyppisiä työkaluja ja menetelmiä ideoinnin tukena. Yrityksen ottaessa vastuuta työntekijöiden osaamisen kehittämisessä, yritys hyötyy siitä, että työntekijöillä on motivaatiota kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja asiakkaille ja näin yritys voi saada myös timanttisen kilpailuedun markkinoille.

Työntekijät tarvitsevat vain mahdollisuuden oppia erilaisia ideointi- ja analysointimenetelmiä. Tämä ei tarkoita aina perinteistä tapaa opiskella ja oppia uusia asioita, vaan valmentavaa sekä osallistavaa osaamisen kehittämistä. Sellaista osaamisen kehittämistä, jossa samalla vahvistuu tunne työn merkityksellisyydestä ja sitoutuminen yrityksen toimintaan.

Tänään keksitty idea tai ratkaisu on huomisen menestystekijä

Haaga-Helian Uuden kehittäjä -moduulin kurssilla hyödynnetään uusia ja erityyppisiä ideoinnin työskentelymenetelmiä, opetellaan analyysityökalujen käyttöä ja vahvistetaan ymmärrystä toteuttaa ideointi innovatiiviseksi ratkaisuksi teknologisia ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tarkoituksena on siis löytää uusia ideoita ja löytää uudenlaisia liiketoimintamalleja tulevaisuuden asiakkaille ja arvioida niiden menestymistä myös kaupallisessa mielessä. Uuden kehittäjä –moduulin kurssi tarjoaa työssäkäyville opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ja oppia yhdessä ideoimalla perinteisen opetuksen sijaan. Jos työntekijät pystyvät hyödyntämään opittuja työkaluja vielä tulevaisuudessa työpaikoilla, jatkuu työntekijöiden oppiminen sekä osaamisen kehittyminen. Kuuluisaa suomalaista mäkihyppääjää lainaten: Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.

Vastuullisuutta on tarjota työntekijöille mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan ja tarjota asiakkaille uusia tuotteita sekä palveluja asiakastarpeisiin. Tässä voi vain olla kolmen win:n tilanne. Yritys – työntekijä – asiakas = win – win – win.