Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Uusi matkailu perustuu vastuullisuuteen

Kestävä matkailu on toimialan megatrendi vielä pitkään, mutta keskusteluissa tämä laaja käsite on muut-tunut entistä enemmän vastuulliseksi matkailuksi. Vastuullisuus on käsitteenä helpompi kuluttajille ja alan organisaatioille. Lisäksi ymmärretään, että vastuullisella toiminnalla ja päätöksillä saavutetaan kestävän matkailun tavoitteita.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 28.10.2020

Vaikka Covid19-pandemia on pysäyttänyt kansainvälisen matkailun käytännössä koko maailmassa, keskustelu vastuullisesta matkailusta ei ole loppunut. Tänä kesänä eurooppalaisten suosimat ranta- ja kaupunkilomakohteet ovat olleet sesonkiaikana lähes tyhjiä, vaikka kotimaiset matkailijat korvasivat niissä ulkomaiset matkailijat. Kotimaanmatkailua pidetään perinteisesti kestävämpänä ja myös vastuullisempana matkailun muotona kuin ulkomaanmatkailua.

Matkailualan toimijoiden erilaisilla foorumeilla on keskusteltu oikeastaan koko Covid19-pandemian ajan uudesta tai uudenlaisesta matkailusta pandemian jälkeen. Uusi matkailu tarkoittaa näissä keskusteluissa kestävämpää ja vastuullisempaa matkailua, jossa huomioidaan erityisesti kohdealueiden luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan erityispiirteet.

Uusi matkailu kuulostaa myös enemmän yksilö- kuin massamatkailulta, sillä sitä kuvaa myös pienimuotoisuus ja paikallisten resurssien vastuullinen hyödyntäminen. Uusi matkailu ei välttämättä pysty hyödyntämään perinteisen massamatkailun infrastruktuuria, joka on rakennettu isojen matkailijamäärien liikuttamiseen, majoittamiseen ja muiden palvelujen tarjoamiseen. Onko uusi matkailu vain ideaali, joka mahdollistaa pienemmän ihmisjoukon matkailun entistä harvempiin matkailukohteisiin?

Suomalainen matkailija on yhä vastuullisempi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja TAK Oy selvittivät Covid19-pandemian vaikutuksia suomalaisten matkailuun kansainvälisessä kyselytutkimuksessa toukokuussa 2020. Tutkimus osoitti, että pandemiasta huolimatta suomalaiset haluavat matkustaa tulevaisuudessa. Kohdevalinnassa he kiinnittävät entistä enemmän huomiota lomakohteen ja majoituksen hyvään hygieniatasoon, tartuntatauteihin kohteessa ja matkanjärjestäjän luotettavuuteen. Kaikki periaatteessa asioita, jotka liittyvät palveluntuottajan ja -välittäjän vastuulliseen liiketoimintaan.

Vaikka pandemiakevään kyselyssä matkailijat painottivat luotettavan matkanjärjestäjän merkitystä, sen arvo ei enää perustu hyvään palveluun ja henkilökunnan osaamiseen. Asiakkaat ovat nykyisin entistä kiinnostuneempia kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta: ne vaikuttavat suoraan suomalaisen matkailijan ostopäätökseen. Tässä ovat luultavasti taustalla myös IPCC:n vuosien 2018 ja 2019 raportit ilmastonmuutoksesta.

Ympäristövastuun lisäksi suomalaiset matkailijat painottavat koko matkailupalveluketjun vastuullista toimintaa ja kohdemaan luonnon ja kulttuurin arvostusta. Kohdemaissa suomalaiset kiinnittävät lisäksi huomiota jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä siihen, miten taas-arvoisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat.