Siirry sisältöön
Tutkittu tieto
PasilaHUB tuottaa tietoa alueen yrityksille ja asukkaille

PasilaHUB-hankkeessa Haaga-Helia tuottaa Pasilan alueen yrityksille tutkittua tietoa esimerkiksi kaupan alan murroksesta.

Kirjoittajat:

Sirpa Lassila

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Toivola

kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.05.2021

Haaga-Helialla on juuret vahvasti Pasilassa, sillä siellä sijaitsee korkeakoulumme suurin toimipiste. Monet meistä ovat tehneet erilaisia projekteja ja muuta yhteistyötä Pasilassa toimivien yritysten kanssa. Opiskelijamme ovat loistaneet esimerkiksi Nordic Business Forumin tapahtumissa.

Mutta mitä oikeastaan tiedämme Pasilasta? Millaisia yrityksiä Pasilassa on? Käytämmekö pasilalaisten yritysten palveluja? Mitä Pasilassa asuvat ajattelevat asuinpaikastaan? Miten Mall of Tripla ja muut kehittämisprojektit vaikuttavat alueeseen? Mikä voisi olla Haaga-Helian rooli Pasilassa?

Kaupan murros oli hankkeen lähtökohta

Ajattelimme, että Haaga-Helialla voisi olla isompikin rooli Pasilassa tutkimustiedon keräämisessä, innovaatioiden luomisessa ja eri toimijoiden törmäyttämisessä. Erityisesti meitä kiinnosti kaupan murros sekä siihen liittyvät ratkaisut ja tutkimus. Ideoiden innoittamana lähdimme rakentamaan PasilaHUB -hanketta, joka sai rahoituksen Helsingin innovaatiorahastolta viime vuonna.

Heti hankkeen alkumetreillä huomasimme, että meillä on paljon uutta opittavaa Pasilasta. Alue on paljon moni-ilmeisempi kuin mitä olimme oivaltaneet. Kiinnostavia toimijoita, kehittämisprojekteja ja isoja muutoksiakin oli odotettua runsaammin.

Hankkeessamme tehdään konkreettisten uusien palvelukokeilujen lisäksi useita tutkimuksia, joita on tarkoitus toistaa säännöllisesti. Näin olemme mukana seuraamassa Pasilan muutosta ja tuotamme tietoa myös alueen yrityksille, asukkaille ja Helsingin elinkeinotoiminnan kehittäjille.

Opiskelijat ovat tutkineet ostokäyttäytymistä

PasilaHUB -hankkeessa on tehty kävijätutkimus Mall of Triplalle, joka sai asiakkailta hyvät arvosanat. Samalla selvisi, että Tripla houkuttelee asiakkaita, jotka ovat ennen käyttäneet Helsingin keskustan palveluja. Hankkeemme tarjoaa myös useita mahdollisuuksia opinnäytetöille ja opiskelijoiden projekteille.

Markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksen opintojaksolla opiskelijat toteuttavat Pasilan alueen mielikuvatutkimuksen, jonka ensisijaisina kohderyhminä ovat Pasilan asukkaat ja yritykset.

Tutkimusta tekevät opiskelijat pohdiskelivat etukäteistehtävässä myös omia mielikuviaan Pasilasta. Moni opiskelija näki Pasilan betonisena, tunkkaisena, ankeana, harmaana ja vastenmielisen ruuhkaisena läpikulkupaikkana. Toisaalta Pasila on lähellä keskustaa ja luontoa ja siellä on hyvät liikuntamahdollisuudet. Mall of Tripla ja Pasilan kehittyminen koettiin pääasiassa hyvinä ja mahdollisuuksia luovina asioina

Kaupan alan toimijoilla on iso tarve liiketoimintamallien uudistamiseen. Ostokäyttäytyminen muuttuu nopeasti ja nuori sukupolvi on siinä edelläkävijänä. Haaga-Helian opiskelijoiden ostotottumuksia ja erityisesti Triplan palvelujen hyödyntämistä tutkittiin Master-opiskelijan opinnäytetyössä. Opiskelijat vastasivat aktiivisesti (n=428). Tuloksista tullaan rakentamaan muun muassa asiakasprofiileita. Mall of Tripla ja sen kauppiaat saavat tutkimuksesta arvokasta asiakasymmärrystä ja paljon hyviä kehittämisideoita jatkojalostettavaksi.

Tutkimusten avulla myös me Haaga-Helian työntekijät ja opiskelijat tutustumme Pasilaan. Samalla herää kiinnostus alueeseen, jolloin sen tarjoamat mahdollisuudet on helpompi huomata. Haaga-Helialla on hyvinkin luontainen rooli toimia Pasilan alueen yrityksille tutkitun tiedon tuottajana ja tiedon hyödyntämisen fasilitoijana.