Siirry sisältöön
Trendit
Liikuntabisneksen trendit vaativat liikunnan lukutaitoa

Kirjoittajat:

Teemu Lehmusto

tutkintojohtaja, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.12.2019

Liikuntabisnes muodostaa noin 823 miljardin dollarin globaalit markkinat. Lähivuosina liikuntabisneksen koon on ennakoitu ylittävän 1000 miljardin dollarin rajan. (Global Wellness Institute 2019.)

Markkinat käsittävät vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan sekä Fitness- ja mindfulnes-toimialat. Kokonaismarkkinoita laajentavat liikuntavälineiden valmistajat ja toimittajat, urheilukenkien ja -vaatteiden valmistajat sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologia. Kyseessä on siis jatkuvasti kasvava markkina, jonka synnyttää jatkuvasti uusia trendejä.

Tämä taas pohjautuu ihmisten kiinnostuksen kasvamiseen omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Hyvä esimerkki trendeistä on CrossFit, joka on viimeisien vuosien aikana kasvattanut suosiotaan ja onnistunut brändäytymään omien saliensa ja harjoitusohjelmiensa kautta houkuttelevaksi mahdollisuudeksi harjoitella kovaa ja yhteisöllisesti. Oman suorituskyvyn kehittymistä voi mitata erilaisten hyvinvointiteknologian laitteiden kautta ja tätä kehittymistä voi sitten jakaa muille erilaisten sovellusten sekä alustojen kautta.

Fyysiseen harjoitteluun ovat sidoksissa myös terveyden ja hyvinvoinnin muut trendit, jotka liittyvät esimerkiksi ravintoon ja palautumiseen. Tarjolla on vaikka minkälaisia ruokavalioita ja lisäravinteita, jotka siivittävät tavoitteellista kuntoilijaa parempiin tuloksiin. Omaa palautumista voi seurata jatkuvasti, vaikka älysormuksella.

Markkinoilla oleva tarjonta on siis valtava ja tulee vain kasvamaan. Yksilötasolla oleellista on kuitenkin osata olla kriittinen, sillä fyysinen kunto, terveys ja hyvinvointi eivät kehity kestävällä pohjalla uusimpia trendejä seuraamalla.

Kriittisen ajattelun apuna liikunnan tutkimuksessa on noussut esille käsite liikunnan lukutaito (engl. physical literature). Käsitteellä ei tarkoita fyysisen kunnon tai liikunnallisen osaamisen tunnusmerkkejä vaan enemmän yksilön liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia osa-alueita, jotka vaikuttavat elinikäisen liikuntaharjoittelun taustalla.

Nämä osa-alueet jaetaan omaehtoiseen liikkumiseen ja henkilökohtaiseen liikuntasuhteeseen, yksilön ymmärrykseen liikunnan fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista sekä yksilön sinnikkyyteen ja kykyyn sopeutua vastoinkäymisiin ja löytää uusia liikuntamuotoja esimerkiksi ikääntymisen tai fyysisen vamman ehdoilla. (Shortt, Webster, Keegan, Egan & Brian 2019, 98-99.)

Mihin liikunnan lukutaitoa sitten tarvitaan?

Oleellista liikunnan lukutaidon määritelmän mukaan on se, että yksilö tunnistaa liikunnan merkityksen ja tarpeen oman hyvinvointinsa näkökulmasta sekä osaa sopeuttaa omaa liikkumistaan tämän tarpeen mukaisesti (Shortt ym. 2019). Se vaatii itsensä tuntemista ja oman kehon kuuntelemista, jotta ylipäätään osataan liikkua terveyttä edistävällä tavalla.

Tarvittaessa on siis osattava liikkua vallitsevia trendejä vastaan.

Lähteet

Physical Activity Is an $828 Billion Market – To Reach $1.1 Trillion+ by 2023. Global Wellness Institute. (15.10.2019)

Shortt, C.A., Webster, C. A., Keegan, R.J., Egan, C.A. & Brian A.S. Operationally conceptualizing physical literacy: Results of a Delphi study. Journal of Teaching in Physical Education, 38, 91-104.

Fitness-toimialan voi rajata tarkemmin koskemaan kuntosaliketjuja, ryhmäliikuntatunteja sekä lisensoituja harjoittelumuotoja, kuten CrossFit ja LesMills. Mindfullnes-toimialan esimerkkeinä voidaan mainita pilates ja jooga sekä muut rauhoittumiseen soveltuvat ja stressiä lievittävät harjoittelumuodot.