Siirry sisältöön
Zetoille räätälöityjä urapolkuja

Kirjoittajat:

Kitte Marttinen

project director
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 21.03.2019

Työ muuttuu jatkuvasti ja sen tulee mukautua niin ympäröivän maailman muutoksiin kuin työntekijöiden vaatimuksiin. Myös johtamisen tulee muuttua ja päivittyä vastaamaan uusiin haasteisiin. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää, miten työelämään pian siirtyviä tai sinne juuri siirtyneitä zetoja tulee johtaa.

Zetoja kutsutaan erilaisilla nimityksillä kuten nettisukupolvi, äppi-sukupolvi, i-sukupolvi, @-sukupolvi, selfie-sukupolvi ja kännykkäsukupolvi. Koska zetat ovat syntyneet some-maailmaan, he myös voivat siellä hyvin. Zetat ovat koko ajan verkossa ja yhteydessä virtuaalisesti muuhun maailmaan. He ovat malttamattomia ja näppäriä, kokeiluihin kykeneneviä ja tottuneita. He etsivät jatkuvasti uusia haasteita ja impulsseja. Zetat osaavat hyödyntää joukkoälyä ja kokeilukulttuuri on luontaista.

Monimuotoisuus on Zetoille luonnollista globalisaation, teknologian ja arvomaailman myötä. Monimuotoisuus on itsestäänselvyys, samoin kuin tulevaisuuden kuva, joka perustuu monenlaisiin ammatteihin.

Zetat myös toivovat monipuolisia työnkuvia ja siirtyvät rohkeasti työstä toiseen, jos eivät ole tyytyväisiä.

Hierarkkisesta pönötyksestä epäjohtamiseen

Tienari ja Piekkari (2011) kirjassaan Z ja epäjohtaminen kuvaavat epäjohtamista Zetoille sopivana muotona. Epäjohtaminen on sankareiden ja pönötyksen vastakohtana. Pönötys ei liity niinkään henkilöihin, vaan organisaatioiden toimintaan liimaantuneista tavoista. Epäjohtamisessa erilaisuudet otetaan huomioon ja tilannetaju on yksi kulmakivistä. Epäjohtaminen kiteytyy ajatukseen kehysten luomisesta ja vapaudesta. Sovittujen tavoitteiden puitteissa jaetaan valtaa ja vastuuta.

Voidaan kysyä, onko kehysten luominen sekä vapauden ja vastuun jakaminen sitten epäjohtamista? Se on myös hyvää johtamista – sellaista, mitä nykypäivänä tarvitaan työpaikoilla.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana onkin syntynyt suuri määrä erilaisia johtamisen muotoja ja määritelmiä vastaamaan uuden, vapaamman ja teknologisemman työn vaatimuksia. Jaettu johtaminen, tilanteessa syntyvä johtaminen, muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen sekä monikollinen, vuorovaikutuksellinen, autenttinen, henkinen, palveleva, kollektiivinen, osallistava, voimaannuttava, arvostava, avoin, henkinen, hybridi, valmentava, eettinen ja esteettinen johtaminen, vain joitakin mainitakseni. Puhutaan myös itsensä johtamisesta, yrittäjämäisestä työntekemisestä sekä itseohjautuvuudesta. Lisää johtamisen ja epäjohtamisen muotoja ja määritelmiä tulee vielä syntymään.

Oikeaa vastausta siihen, miten tulisi johtaa tai minkälainen organisaation pitäisi olla, ei varmasti kukaan osaa sanoa. Siksi johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan tilannetajua. Suuren kuvan ja vision lisäksi on nähtävä yksilöt yksilöinä ja katsottava tilanteen mukaan, mitä tarvitaan.

Ei rutiinitehtäville

Zetat pitävät sirpaleisuutta itsestäänselvänä osana työelämää. He arvostavat työpaikalla kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia. On väitetty, että he myös arvostavat informaalin oppimisen muotoja enemmän kuin edeltäjänsä. Tämä onkin mahdollista, sillä internetin ja sosiaalisen median suomat oppimisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Zetat osaavat myös löytää he helposti verkosta. Zetojen johtamisessa oppimisen ja kasvun edellytyksistä tuleekin avoimesti ja usein keskustella. Tuoko työ uusia haasteita? Onko työ riittävän merkityksellinen? Onko työ riittävän monipuolinen?

Lyhytpinnaisuudessaan Zetat ovat nopeita työntekijöitä. Samassa ajassa, kun X-sukupolven edustaja on kulkenut ympäri työyhteisöä kertomassa, että hän on tehnyt yhden podcastin edellisellä viikolla, zeta on tehnyt niitä jo kolme ja muutaman videon päälle, postannut ne nettiin ja kerännyt niistä palautetta. Zetat myös etsivät tietoa netistä samalla nopeudella ja rohkeasti ehdottaa uusia lähestymistapoja – mikäli työyhteisössä sallitaan kokeilut erehdyksineen sekä avoimet nopeat ehdotukset.

Pelkät rutiinitehtävät tappavat Zetojen innostuksen ja tämä asia tuleekin esimiehen pitää mielessä joustavaa ja kannustavaa organisaatiota luodessaan. Zetat kaipaavat räätälöityjä urapolkuja, joissa voidaan siirtyä työtehtävästä toiseen lisääntyvän haasteellisuuden myötä. Zetat ovat nopeutensa ja teknologisen osaamisensa takia erinomaisia työntekijöitä. Ovatko he haaste johtamiselle – sen aika näyttää.

Lähteet

Tienari, J., & Piekkari, R. 2011. Z ja epäjohtaminen. Helsinki: Alma Talent.