Siirry sisältöön
Urheilijakeskeinen valmennus ja Z-sukupolvi

Kirjoittajat:

Julkaistu : 21.03.2019

Laadukkaan urheilijakeskeisen valmennustoiminnan piirteitä ovat vuorovaikutteisuus sekä urheilijaa osallistavat toimintatavat.

Digitaalisuuteen ja tiedon jakamiseen tottuneen Z-sukupolven urheilijanpolulla korostuvat entistä voimakkaammin elämyksellisyys, merkityksellisyys ja tarinat. Aito ja arvostava kohtaaminen valmentajan ja urheilijan välillä on edelleen tärkeää, eikä sen merkitys vähene Z-sukupolven valmennuksessa tulevinakaan vuosina, kohtaamisen muodot ja paikat kuitenkin monipuolistuvat yhä kiihtyvällä vauhdilla.

Digitaalisuus haastaa valmennuksen

Uudet digitaidot ja -ympäristöt haastavat valmentajat kehittämään uusia tapoja toteuttaa urheilijakeskeistä valmennusta, sillä urheilijana kehittyminen ja valmentajan kanssa käytävä vuorovaikutus eivät ole enää tiukasti aikaan tai paikkaan sidottua toimintaa.

Z-sukupolven omaksumat sosiaalisen median kanavat, kuten Snapchat, Instagram tai WhatsApp, tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia kuuluvuuden tunteen, eli yhteisöllisyyden ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen, kehittämiseksi. Yhteistä urheilun tarinaa ja lajirakkauden syntymistä on mahdollista tukea muun muassa videoita ja kuvia hyödyntäen.

Nuorille tutut digitaaliset alustat voivat lisäksi toimia yhdessä oppimisen, ongelmanratkaisun ja itsearvioinnin alustana. Avoimuuteen kasvaneet urheilijat voivat osallistua tavoitteenasetteluun, harjoittelun suunnitteluun ja reflektointiin digitaalisten työkalujen avulla. Lisäksi oman osaamisen jakaminen ja erilaisten kyselyjen ja seurantojen toteuttaminen on helppoa esimerkiksi älypuhelimien sovellusten avulla.

Uteliaisuutta ja rohkeutta

Suomalaisessa valmennusosaamisen mallissa valmentajan osaamistarpeet jaetaan neljään kokonaisuuteen, jotka ovat voimavarat, itsensä kehittämisen taidot, ihmissuhdetaidot ja urheiluosaaminen. Valmentajilta ajassa pysyminen edellyttää jatkuvaa uteliaisuutta tutustua nuorten arkeen ja tapoihin toimia sekä rohkeutta kohdata urheilija yhä monipuolisemmissa ympäristöissä yhteisen matkan varrella.

LÄHDE:

Hämäläinen, K. 2016. Valmennusosaamisen malli. Luettavissa:https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2017/02/valmennusosaamisen20malli.ppt