Siirry sisältöön
Soiva opettajuus 2022
Sovelluksista apua arkeen 

Musiikkiin liittyviä sovelluksia on tuhansia  puhelimille ja tableteille.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 13.06.2022

Tässä blogikirjoituksessa nostetaan esille kategorioita, joiden sovelluksia musiikkipedagogiopiskelija voi käyttää apuna omassa oppimisessaan. 

Trackerit

Trackerit, eli seurantasovellukset ovat musiikinopiskelijoille hyödyllisiä työkaluja. Niiden avulla saa seurattua mm. oman harjoittelun määrää ja ajankohtia, työn alla olevien teosten edistymistä, ajankäytön painotuksia sekä kehitettyä omaa ajanhallintaa.

Seurattavan asian alkaessa tracker laitetaan käyntiin, ja sen päätyttyä toimintaan käytetty aika ja mahdollisesti sisältökin tallentuu muistiin. Esimerkiksi harjoittelumääriä on helpompi seurata ja päiväkirja kulkee mukana puhelimessa helposti.

Reflektointi helpottuu, kun kaikki on samassa paikassa tallessa. Näitä voi myös käyttää oppilaiden oppituntien tuntimäärien seurantaan. 

  • Nostoina sovelluskaupasta Androidille: Boosted ja Modacity. 

Metronomit ja viritysmittarit

Metronomit ja viritysmittarit toimivat hyvin mobiilistikin. Kun löytää itselle sopivimman sovelluksen, sitä tulee käytettyä mielellään oppimisen lomassa. Näitä laadukkaita metronomisovelluksia voi suositella myös omille oppilaille, jolloin kynnys niihin tutustumiseen on matalampi.

Metronomin käyttäminen on usein kausittaista ja sen tarvetta voi olla vaikea ennakoida. Puhelimessa se on aina saatavilla, eikä tarvitse kuljettaa mukana montaa pientä laitetta eri tarkoituksiin ‒ laturi riittää. 

  • Nosto: Soundbrenner Metronome 

Harjoitusnauhoitteet 

Oman soittamisen ja laulamisen kuunteleminen on erittäin hyödyllistä. Näin etäopettamisen aikakautena on tullut tavaksi äänittää tai videoida harjoituksia tai ottoja opettajalle. Niitä voisi myös jatkossa tehdä oman oppimisen tueksi ja ottaa hieman ulkopuolisemman roolin omaa soittoa kuunnellessa. Ulkopuolisen korvin on helpompi huomata asioita, joille on tullut ns. immuuniksi.

Myös edistyminen muuttuu konkreettisemmaksi, kun voi verrata monesta eri vaiheesta otettuja äänitteitä. Toisaalta voi itse tehdä omat säestysnauhat, joiden päälle voi harjoitella kappaleen esittämistä. 

Diginä tai paperina 

Ajoittain muusikko harjoittelee ja esittää teoksia nuoteista, joiden kanssa saattaa tulla hankaluuksia. Välillä sivunkäännöt eivät vain onnistu, tai kappaleita on työn alla niin monia, ettei nuotit paperisina mahdu mukaan. Tällöin on hyvä miettiä digitaalisia vaihtoehtoja.

Sähköisiksi skannatut omat nuotit voivat keventää liikkumista harjoittelupaikkojen välillä. Sivua vaihtavien pedaalien avulla tabletilta voi soittaa nuoteista ilman sivunkääntäjää tai pelkoa lattialle levähtävästä nuottihaitarista.

Digitaalisessa muodossa olevat nuotit myös vähentävät tulostamisen tarvetta, eikä pimeässäkään lukeminen ole hankalaa. Toki edelleen on tarve myös paperinuoteille. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että on toinenkin vaihtoehto. 

Hifistelyäkö? 

Teknologian maailmassa on aina mahdollisuus tehdä perusteellista taustatutkimusta alan parhaasta varustelusta, mutta etäopetuksen aikana on pärjätty kaikenlaisilla välineillä. Aiheesta kiinnostuneille löytyy paljon materiaalia ja tuotteita joista valita, mutta hyödyn teknologiasta voi saada pienelläkin budjetilla.

Uutta voi aina oppia, ja nyt on tarjoutunut tilaisuus oppia teknologiasta entistä enemmän! 

Soivaa opettajuutta jo 20 vuotta

Tämä blogikirjoitus kuuluu musiikkipedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva opettajuus -tekstien sarjaan. Kirjoittajat ovat suorittaneet Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista vuonna 2022.

Haaga-Helia tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Lue lisää taideaineiden opettajankoulutuksesta