Siirry sisältöön
Soiva opettajuus 2022
Säveltäminen luovuuden työkaluna  

Säveltämistä pidetään usein ammattitaitoa ja laajaa musiikillista ymmärrystä vaativana taitona. Sitä se onkin, mutta se voi olla myös paljon muuta.

Julkaistu : 13.06.2022

Kuten yleensäkin oppimisessa, myös luovuudessa ympärillä olevat ihmiset ja heidän näyttämänsä esimerkki ovat tärkeässä roolissa. Mikäli esimerkiksi koulussa saadaan tukea luovuuden kehittämiseen ja omien oppimistottumuksien luomiseen, on siitä varmasti hyötyä monilla elämän osa-alueilla.  

Ihminen on luova, kun hän luo uutta ja hyödyntää opittuja taitoja rakentamalla opituista palasista kokonaisuuden, eli tavallaan soveltaa. Onko siten soveltaminen ja luovuus periaatteessa sama asia? Soveltamisessa käytämme aiempia taitojamme hyväksi ja jalostamme niitä eteenpäin. Esimerkiksi improvisoiminen on pitkälti valmiiksi osattujen taitojen yhteen kasaamista ja soveltamista uudeksi kokonaisuudeksi.  

Säveltämistä pidetään usein ammattitaitoa ja laajaa musiikillista ymmärrystä vaativana taitona. Sitä se onkin, mutta se voi olla myös paljon muuta.

Tutkija, musiikkikasvattaja ja muusikko Heidi Partti sanoo artikkelissaan, että säveltäminen voi tarkoittaa myös eräänlaista tutkimusprojektia. Tämä tutkimusprojekti on kaikille mahdollinen ja sen avulla voidaan löytää luovuuden ja musiikin harrastamisen uusia ulottuvuuksia. Säveltämällä keksitään uusia musiikillisia ideoita sekä tarkastellaan ja pohdiskellaan musiikin ja äänen eri mahdollisuuksia.

Partti kirjoittaa, että “säveltäminen ja improvisaatio avaavat kuitenkin mahdollisuuden asemoida itsensä musiikinluojan rooliin sekä pääsyn löytöretkelle, jota valmiiksi sävelletyn ja sovitetun musiikin esittäminen ja kuunteleminen eivät yhtä vahvasti mahdollista.”  

Opettajan rooli säveltämisessä on rohkaista oppilaita sekä tarttua heidän musiikillisiin ideoihinsa ja siten auttaa niiden työstämisessä eteenpäin. Partti pohtii tekstissään, että musiikinopetuksella ja luovan musiikkisuhteen aikaansaamisella voidaan luoda keinoja kohti solidaarisempaa maailmaa.

Tässä säveltäminen voi olla oiva apukeino yhteisen tulevaisuuden rakentumiselle. Hän pitää juuri musiikkisuhteen monipuolisuutta ja luovuutta vähintään yhtä olennaisena tavoitteena musiikinopetuksessa kuin instrumentin hallintaan liittyviä taitoja.  

Lähde

Partti H. Pääsy sallittu! Jokainen saa säveltää. Opus 1. Sävellyspedagogiikan aineistopankki. Luettavissa: https://www.opus1.fi/artikkelin-otsikko-4/

Soivaa opettajuutta jo 20 vuotta

Tämä blogikirjoitus kuuluu musiikkipedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva opettajuus -tekstien sarjaan. Kirjoittajat ovat suorittaneet Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista vuonna 2022.

Haaga-Helia tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Lue lisää taideaineiden opettajankoulutuksesta