Siirry sisältöön
Soiva ja luova opettajuus
Sukellus instrumenttien ihmeelliseen maailmaan

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisessa oivallustyöpajassa 2020 oli tavoitteena, että taidepedagogiopiskelijat pohtivat rooliaan opettajana, vahvistavat opettajaidentiteettiään, kehittyvät opettajina, verkostoituvat ja jakavat pedagogista asiantuntijuutta. Opiskelijat ovat työstäneet vertaisryhmissä opetusmateriaalipaketteja ja blogeja.

Julkaistu : 17.06.2020

Laadimme oppimateriaalipaketin osana kolmannen vuoden opintoihimme kuuluvia yleispedagogisia opintoja Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kevään 2020 pedagogisessa oivallustyöpajassa. Olimme ryhmän sisällä hyvin yksimielisiä siitä, että haluamme tehdä jotain, josta on oikeasti hyötyä meille nyt ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa.

Ideoista ryhmätyöskentelyyn

Ryhmällämme oli ideoita aluksi runsaasti. Lopulta päädyimme jalostamaan ideaa instrumenttiopetuksen alkeisiin painottuvasta opettajalle suunnatusta materiaalipaketista. Koimme, että sille voisi hyvinkin olla käyttöä jo lähitulevaisuudessa. Soitinkarusellit ovat tällä hetkellä muodissa, ja niiden kautta on helppoa ja hauskaa saada lapset tutustumaan uusiin soittimiin. Todennäköisesti myös työelämässä usea ryhmämme jäsenistä tulee joko järjestämään tai osallistumaan jonkinlaisen soitinkarusellin toteutukseen.

Ryhmällä oli muutama yhteinen tapaaminen, mutta pääsääntöisesti kommunikoimme WhatsAppissa ja Zoomissa. Työmme oli onneksemme luonteeltaan sellaista, että se ei vaatinut kovinkaan paljon yhteistä kontaktityöskentelyä. Pystyimme myös luottamaan siihen, että kukin jäsenistä pitää aikatauluista ja deadlineista kiinni ja pyrkii tuottamaan mahdollisimman laadukasta materiaalia. Aikataulumme pysyivät, ja materiaali oli valmiina editoitavaksi sovitussa ajassa.

Ryhmän jäsenet tuottivat myös itse kuvia ja nuotteja, mikä helpotti lähteiden käsittelyä huomattavasti.  Tämä osoitti samalla sitoutuneisuutta, itseohjautuvuutta, motivaatiota sekä kiinnostusta aiheeseen. 

Toimiva oppimateriaalipaketti neljälle eri soittimelle

Tavoitteemme oli antaa opettajille valmiudet eri instrumenttien perusteiden esittelyyn ja opettamiseen ilman kyseisten instrumenttien ennakkotietoja. Materiaalin suunnittelussa huomioimme taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteet. Valitsimme materiaalissa esitellyt instrumentit paitsi omien osaamistaustojemme pohjalta, myös niiden ominaispiirteet ja suosio huomioiden.

Materiaalissa esittelemme pianoa, kitaraa, viulua ja huilua. Käsittelemme seuraavia teemoja instrumenttikohtaisesti: soitinesittely, soittoasento ja -ergonomia, äänenmuodostus/ äänen syntyminen sekä kielet/ äänet. Lisäksi paketti sisältää kullekin instrumentille helpon yksilöharjoituksen ja sovelluksen siitä yhteissoittoa varten.

Olipa sitten musiikinopettaja, luokanopettaja, musiikkileikkikoulunopettaja, soitonopettaja tai vaikkapa soittimen valintaa pohtiva vanhempi, oppimateriaalin avulla pääsee tutustumaan muutaman suositun soittimen perusteisiin. Materiaalipakettiin on sisällytetty myös hyviä vinkkejä instrumenttiopetuksen alkutaipaleelle, joita voi hyödyntää minkä tahansa instrumentin opettamisessa.

Kirjoittajat: Janika Ikonen, Nora Kujansuu, Ella Linnonmaa, Emmi Närhi, Anni Rissanen, Markus Venehsalo, Maria Vuorinen

Tämä blogikirjoitus kuuluu taidepedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva ja luova opettajuus -tekstien sarjaan. Opiskelijat suorittavat Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista.

Soiva ja luova opettajuus