Siirry sisältöön
Soiva ja luova opettajuus
Laulu yli mannerten – etäyhteydet luovat monia mahdollisuuksia laulunopetukseen

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisessa oivallustyöpajassa 2020 oli tavoitteena, että taidepedagogiopiskelijat pohtivat rooliaan opettajana, vahvistavat opettajaidentiteettiään, kehittyvät opettajina, verkostoituvat ja jakavat pedagogista asiantuntijuutta. Opiskelijat ovat työstäneet vertaisryhmissä opetusmateriaalipaketteja ja blogeja.

Julkaistu : 16.06.2020

“Ope olen täällä maailman toisella puolen ja laulan pappada duda pappada duuda dappa”*

Kiinnostaisiko oppia bossa novan laulusävelmiä Rio De Janeirosta käsin tai ottaa oopperalaulutunti suoraan Italian Firenzestä? Teknologia ja etäyhteydet avaavat meille maailmanlaajuisen ikkunan, jonka ansiosta laulua pystyy opiskelemaan ja opettamaan, mistä päin maapalloa hyvänsä missä on toimiva internetyhteys.

Etäyhteydellä järjestetyt ja erityisesti kansainvälisille markkinoille suunnatut yksilölaulutunnit ovat ainakin Suomessa toimivien laulunopettajien keskuudessa vielä hieman hyödyntämätön resurssi. Samaan kategoriaan kuuluvia maksullisia laulun verkkokursseja on saatavilla ympäri maailman, mutta Suomessa niitäkin tarjoaa pikaisen Google-haun perusteella vielä vain kourallinen palveluntuottajia.

On ymmärrettävää, että varmasti monet suosivat yksilölaulutuntien kohdalla ensisijaisesti lähiopetusta. Etälaulutunneille saattaisi kuitenkin olla kysyntää, jos laulunopettajalla olisi takataskussaan jokin erityisosaamisen alue ja opetus luistaisi tarvittaessa muullakin kuin omalla äidinkielellä. Tämän tyyppiset laulutunnit toimisivat esimerkiksi erityisesti edistyneempien laulunopiskelijoiden kohdalla, jotka haluavat nimenomaan syventää osaamistaan jollain tietyllä laulamisen aihealueella tai perehtyä johonkin spesifiin laulutekniseen asiaan.

Etälaulutunneilla on monia hyötyjä

Verkko-opetus tarjoaa myös mahdollisuuden opiskella laulua tavoitteellisesti paikoissa, joissa palveluita ei ole tarjolla yhtä paljon kuin esim. pääkaupunkiseudulla. Verkko-opetuksella voidaan myös tukea hieman syrjäisemmillä seuduilla asuvien opettajien työllistymistä.

Suurin osa verkko-opetuksessa käytettävistä ohjelmista tarjoaa myös mahdollisuuden jokaisen tunnin videoimiseen ja äänittämiseen. Tämä tarjoaa oppilaalle ainutlaatuisen mahdollisuuden palata tunnilla käytyjen aiheiden pariin oman harjoittelun tukena.

Etäopetus on toki erilaista, mutta voi parhaimmillaan tarjota mahdollisuuden keskittyä niihin asioihin, jotka livetunneilla jäävät usein huomiotta. Etäopetus vaatii molemmilta osapuolilta tarkkaa keskittymistä ja suunnitelmallisuutta. Opiskelu etänä haastaa myös oppilaan taitoa ottaa vastuuta omasta oppimisen prosessista. Se haastaa vaikkapa livetunneilla hieman passiivisempaa oppilasta heittäytymään mukaan täysillä yhteistyöhön.

Etäopetuksen mukavuuksiin lukeutuu toki myös opiskelu omasta kodista käsin. Näin säästetään matkoihin kuluva aika, ja osa oppilaista kokee harjoituksiin heittäytymisen helpompana omassa kodissaan. Etäopetus tarjoaa myös hienon mahdollisuuden syventyä kappaleiden harjoitteluun tulkinnan, ilmaisun ja tekstianalyysin kautta. Näin voidaan kiinnittää huomiota harjoiteltavaan materiaaliin kokonaisvaltaisesti.

Oppilas voi kokea myös oman toimijuutensa vahvistumista, kun opettaja ei olekaan koko ajan vieressä ja omiin tuntemuksiin luottamisen taito korostuu. Opettaja ohjaa tietenkin opiskelijaa yhtä tarkasti etäyhteyden kautta, mutta ohjaus on kuitenkin erilaista, kun samassa tilassa ei olla fyysisesti.

Etäopetus mahdollistaa myös harjoittelu ja oppimisrutiinin ylläpidon vuorovaikutuksessa poikkeuksellisina aikoina tai silloin kun oppilaan kyky käydä tunnilla fyysisesti on syystä tai toisesta mahdotonta. Kohtaaminen opettajan ja oppilaan välillä on edelleen yhtä aitoa ja kokonaisvaltaista, vaikka opetus tapahtuisikin etänä.

*Sanat muunneltu Haloo Helsingin kappaleesta Maailman toisella puolen.

Lähteet:

Lauluhygge, 2020. Miten laulua voi harrastaa kotona? Kirjoitus Lauluhygge-blogissa 14.3.2020. Viitattu 17.4.2020.

Laulupedagogit Ry, 2020. Laulupedagogit ry:n vinkkejä online-opetukseen. 16.3.2020. Viitattu 17.4.2020.

Voicemanual, 2020. Miten kuoron etäharjoitukset toimivat? Kirjoitus Voicemanual-blogissa 18.3.2020. Viitattu 17.4.2020.

Voicemanual, 2020. Ovatko laulun onlinetunnit hyödyllisiä? Kirjoitus Voicemanual-blogissa 18.3.2020. Viitattu 17.4.2020.

Tämä blogikirjoitus kuuluu taidepedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva ja luova opettajuus -tekstien sarjaan. Opiskelijat suorittavat Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista.

Soiva ja luova opettajuus