Siirry sisältöön
Rohkeus
Se ei pelaa, joka pelkää

Opettajan ei aina tarvitse tietää kaikkea, vaan välillä voi heittäytyä myös itse avoimesti opettelemaan uutta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Katri Heikkinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kai Pietilä

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anna Sivonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.03.2021

Yksi Haaga-Helian arvoista on rohkeus. Se tarkoittaa, että olemme valmiit luopumaan vanhasta, ja kokeilemaan uutta kehittääksemme toimintaamme. Joskus tämä uuden kehittäminen saattaa vaatia meiltä uskallusta toimia silloinkin, kun lopputuloksesta ei ole täyttä varmuutta. Suhtautumalla uteliaasti uuteen, kokeilemalla ja laittamalla itsemme niin sanotusti likoon, meillä on mahdollisuus oppia myös itse. 

Rohkeasti ja ketterästi kokeilemaan

Porvoossa Haaga-Helian kampuksella rohkeus ryhtyä ajoittain hulluihinkin kokeiluihin on vahvasti mukana päivittäisessä toiminnassamme. Pienenä kampuksena meillä on loistava tilaisuus ketterästi kokeilla uusia ideoita, ja kehittää näin omia toimintatapojamme.

Opiskelijapalautteessa ja opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa toistui toive sisältöjen parempaan yhdistämiseen sekä opiskeltavien asioiden konkretisoimiseen. Päätimme kollegamme innoittamana kokeilla uutta lähestymistapaa kurssin asioiden läpikäymiseen. Päädyimme hyödyntämään toteutuksillamme Cesim-simulaatiopeliä, joka on ollut Haaga-Heliassa käytössä hyvällä menestyksellä eri opintojaksoilla jo pidempään.

Cesim-pelissä opiskelijatiimit toimivat yrityksen johtoryhmänä. Tiimit tekevät päätöksiä tavoitteenaan pärjätä kilpailussa muiden samalla markkinalla toimivien yritysten kanssa. Jokainen kierros alkaa markkinakatsauksella, jossa kerrotaan oleelliset kysyntään vaikuttavat tapahtumat. Päätöksiä tehdään liittyen hinnoitteluun, hankintaan, markkinointiin, henkilöstöön sekä muuhun resursointiin. Kierroksen päätyttyä kaikki pääsevät tarkastelemaan yritysten tilannetta, ja näkemään oman sijoituksensa suhteessa muihin kilpailijoihin.

Pelin avulla opetuksen eri sisällöt konkretisoituvat ja yhdistyvät

Peli antaa hyvän mahdollisuuden yhdistellä eri sisältöjen opetusta, kuten esimerkiksi yritystoimintaa, taloutta, rahoitusta sekä strategista suunnittelua. Peli tuottaa ennustetun tuloslaskelman ja taseen tehtyjen päätösten perusteella, joten osallistujat voivat seurata tekemiensä päätösten mahdollisia taloudellisia vaikutuksia reaaliaikaisesti.

Opiskelijoiden ja ohjaajien on pelin sekä sen tuottamien raporttien avulla helpompi yhdessä pohtia yrityksen talouslukuja sekä sitä, miten yrityksessä tehtävät päätökset sekä ympäristö vaikuttavat organisaation taloudelliseen tilanteeseen.

Erilaisten liiketalouteen liittyvien sisältöjen oppimisen lisäksi peli tarjoaa kilpailuhenkisemmille tiimeille mahdollisuuden mitellä kykyjään keskenään.

Opettajat rohkeasti mukana oppimassa

Olisimme voineet ohjaajina ottaa pelin käyttöön, ja vetäytyä taka-alalle seuraamaan opiskelijoiden toimintaa. Halusimme kuitenkin osallistua itsekin peliin, jotta oppisimme lisää siitä, ja voisimme näin paremmin auttaa opiskelijoita eteenpäin. Rohkeasti tartuimme haasteeseen, ja kilpailimme pelissä heti ensimmäisellä kerralla yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Omalla esimerkillämme pystyimme näyttämään, että pelin pelaaminen on hauskaa ja opettavaista, eikä siinä tarvitse olla täydellinen. Opettajan ei aina tarvitse tietää kaikkea, vaan välillä voi heittäytyä myös itse avoimesti opettelemaan uutta yhdessä opiskelijoiden kanssa.