Siirry sisältöön
Rohkeus
Onni suosii rohkeaa päätöksentekijää

Toiset ovat rohkeampia päätöksentekijöitä luonnostaan, mutta rohkeutta voi onneksi myös harjoitella. Intuition ja tietoiseen päättelyn yhdistämistä ja käyttöä voisi taitona opettaa opiskelijoille.

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.03.2021

Opiskelijoita ohjatessa on käsin kosketeltavaa, kuinka vaikeaa päätöksenteko on. Opintojakson valinta, päätös suuntautumisesta, opinnäytetyön aihe tai uraa koskevat ratkaisut ovat toisinaan suuria ja pelottavia valintoja. Tietysti on hyvä pohtia rauhassa, mikä on järkevää ja mikä tuntuu oikealta vaihtoehdolta, mutta sitten pitää vaan rohkeasti tehdä päätös.

Toiset ovat rohkeampia päätöksentekijöitä luonnostaan, mutta rohkeutta voi onneksi myös harjoitella.

Älykäs intuitio on tulevaisuuden työkalu

Päätöksiä tehdään yleensä perustuen faktoihin, asiantuntemukseen, kokemukseen ja intuitioon. Älykkään intuition aiheesta väitelleen Asta Raamin mukaan monet yritysjohtajat ja visionäärit ovat kertoneet, että intuitio turvallisessa ympäristössä on heidän tärkein työkalunsa. Dataan perustuva tietoinen päättely ja intuitio toimivat siis parhaimmillaan rinta rinnan loistavana työparina.

Raamin mielestä ihmisiä pitäisi kouluttaa hyödyntämään intuitiota paremmin. Intuitio on ihmisen vahvuus, yksi niistä kuuluisista metataidoista. Tulevaisuuden työssä tarvitsemme yhä enemmän intuitiivista päättelykykyä, kun monia yksinkertaisempia asiantuntijatehtäviä siirtyy robottien työtontille.

Intuitiivinen ajattelu yhtenä tietämisen tapana on jo lisätty osaksi peruskoulun uutta opetussuunnitelmaakin. Voisi olla tarpeellista meilläkin ohjata opiskelijoita käyttämään intuitiota yhtenä tärkeänä tulevaisuuden työelämän metataitona.

Miten valjastaa intuitiota käyttöön?

Raami on haastatellut väitöskirjaansa sekä kirjojaan varten mm. investointipankkiireja, yritysjohtajia, taiteilijoita ja aivokirurgeja. Raamin tutkimus osoittaa, että intuitio auttaa nopeutta vaativassa päätöksenteossa ja monimutkaisessa ongelmanratkaisussa.

Ensisijaista on Raamin mukaan kuitenkin erottaa älykäs intuitio tunnetilasta. Intuitioon ei liity tunteita, päinvastoin, voimakkaat toiveet tai tunteet (innostuneisuus, ärsytys, pelko) saavat aikaan vinoutunutta informaatiota päätöksenteon tueksi.

Intuitiolle kannattanee siis virittäytyä rauhoittamalla mieltään, kukin tyylillään. Unen ja valveen rajamailla moni saa oivalluksia ja pitää muistikirjaa yöpöydällä niitä varten. Mieltä voi virittää venyttelemällä, luonnossa liikkuessa tai vaikka rutiininomaisia askareita tehdessä.

Raamin yksi neuvo on antaa mielelle selkeä kysymys lenkille lähtiessä ja rentoutua keskittymällä luontoon lenkin aikana. Lenkin jälkeen voi antaa intuition tuoda vastaus kysymykseen. Kun mielemme saa selkeän tavoitteen, se alkaa työskennellä sen ratkaisemiseksi. Intuitio alkaa hakea, yhdistellä ja suodattaa kaikkea, mikä liittyy annettuun tavoitteeseen.

Kun intuitio antaa vastauksen, se ei tietenkään tarkoita, että sen mukaan pitäisi heti toimia. Intuitio on tietoisen päättelyn paras kumppani, jotka yhdessä saavat aikaan parhaita oivalluksia, innovaatioita ja päätöksiä.

Metataidot rohkeasti opetukseen

Metataitoja tyypillisesti opetetaan pedagogisten mallien kautta. Esimerkiksi ryhmätyöt, TKI-hankkeet, monialainen projektityö, yhteistyö yritysten kanssa jne. antavat hyvän maaperän myös metataitojen oppimiselle (ongelmanratkaisukyky, päätöksenteko, vuorovaikutustaidot jne.).

Voisi olla mielenkiintoista kokeilla myös metataitojen opettamista osana ”Tulevaisuuden työ” –tyyppistä kokonaisuutta ja tarjota opiskelijoille erilaisia tekniikoita, joiden avulla he osaisivat kiinnittää huomiota erilaisiin metataitoihin ja harjaannuttaa niitä rohkeasti. 

Aiheeseen liittyvää luettavaa: