Siirry sisältöön
Rohkeus
Rohkeutta on pyytää ja vastaanottaa apua

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjät tarvitsevat erityisesti kriisiaikana tukea ja apua. Tässä korkeakoulut ovat avainasemassa, eikä yksin tarvitse jäädä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 19.03.2021

Sanasta rohkeus tulee helposti mieleen vahvuus ja kyky uudistua. Suomalaista sisukkuutta värittää ankara periksiantamattomuus ja taistelu viimeiseen asti. Kaiken lisäksi parempi olisi pärjätä yksin ja valittamatta liikaa. On aika pöllyttää näitä kuluneita ajatuksia.

Heikkouden näyttämistä ei edelleenkään suvaita tarpeeksi, ja vaikeuksista kertominen ääneen voi olla jopa häpeällistä. 3AMK-liittouma (Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea) kokosi voimansa yhteen vuonna 2020 ja loi SUN-hankkeen, jonka tavoitteena on ollut tarjota matkailu- ja ravintola-alan yrityksille koulutusta ja apua kriisitilanteessa. Matkan varrella myös rohkeuden määritelmään on tullut uusia vivahteita.

Positiivisuus ei ole synonyymi rohkeudelle

Tällä hetkellä erilaiset matkailu- ja ravintola-alan toimijat yrittävät selviytyä parhaimpansa mukaan erittäin haastavissa olosuhteissa ja globaalissa kriisissä. Monet toimijat ovat joutuneet joustamaan ja miettimään uusia ratkaisuja, mutta kaikille toiminnan täydellinen muuttaminen ei ole ollut mahdollista tai mielekästä.

Esimerkiksi matkatoimisto ei välttämättä muutu helposti ravintolaksi, ja uuden kehittäminen vaatii työvoimaa sekä osaamista.

Onko ihanteellinen yrittäjä siis positiivinen uudistuja, joka selviytyy läpi vaikka harmaan kiven? Yrittäjän oletetaan olevan aina valmis selviytymään, sopeutumaan ja uudistumaan. Melkoisen kova vaatimus pandemian aikana. Helposti myös avun pyytäminen ja sen vastaanottaminen voivat tuntua yhteiskuntamme ilmapiirissä vaikealta.

Selviytyminen ei liity vain rohkeuden tai positiivisuuden määrään. Eihän vakavan sairauden parissakaan kamppailevalle kehoteta olemaan vain rohkea ja positiivinen, vaan konkreettista tukea ja apua tarvitaan.

Korkeakoulujen tulee vastata rohkeasti yrittäjien avuntarpeeseen

SUN-hanke on todistanut sen, että selviytymistä edesauttavat erilaiset avun muodot: koulutus ja se ettei jää yksin. Rahallisen tuen lisäksi henkinen tuki alan kärsineille yrityksille on äärimmäisen tärkeää.

Voimme myös korkeakouluina parantaa toimintaamme, ja hanketyö on tuonut hyvin esille kehityskohteita. Kriisin yhä jatkuessa korkeakoulujen tulee kehittää entistä helpommin saavutettavaa täydennyskoulutusta, joka toimii joustavasti kohderyhmälleen. Tärkeää on muistaa se, että erilaisia tukiohjelmia osataan myös hyödyntää ja ne ovat helposti saavutettavia.

Erilaiset yhteisölliset oppimisen muodot ja vertaistuki ovat osoittautuneet palautteiden perusteella erittäin tärkeiksi. Joskus pelkästään toisen ihmisen kohtaaminen ja keskustelu voivat olla sellaista tukea, mikä tuo toiveikkuutta ja rohkeutta tulevaan.

Katso 3AMK Sun-hankkeen yrittäjien puheenvuorot Haaga-Helian Youtube-kanavalta: