Siirry sisältöön
Miten säilyttää ammatillisuus ja vireystila etätyössä?

Miten säilyttää oma vireystila ja ammatillisuus, kun tutut työrutiinit ovat poissa ja kaikki mahdollinen hoidetaan etäyhteyksien avulla?

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.04.2020

Koronatilanne pakotti meidät muuttamaan työtapamme etätöihin sopiviksi melkeinpä muutaman päivän varoitusajalla. Nämä viikot ovat osoittaneet, että me Haaga-Heliassa olemme sopeutuneet tilanteeseen hienosti. Olen ollut vaikuttunut rohkeudestamme kokeilla uudenlaisia työn tapoja ja yhteisöllisyyden tunteen säilymisestä yli verkon – vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Tilanteen pitkittyessä etätöiden rutiineista kiinni pitäminen tulee olemaan kuitenkin henkisesti ja fyysisesti haastavaa. Miten säilyttää oma vireystila ja ammatillisuus myös näinä poikkeuksellisina aikoina?

Kuvio. Vireystila ja ammatillisuus. (Savonia AMK 2015; muokannut Siirilä 2020).

Oheinen kuvio tekee näkyväksi ammatillista ja epäammatillista vireystilaa. Vihreä sarake kuvaa arjen turvallista sujumista ja kaikkia niitä työnkuvaan liittyviä perustoimintoja, joita päivittäin teemme. Tällä alueella työntekijä tiedostaa ympäristöstään kaiken olennaisen. Tällä alueella toimiessaan työntekijällä on myös kyky ongelmien ratkaisuun. Työntekijän tunnetila on rauhallinen ja rentoutunut, ja vuorovaikutus kollegaa kohtaan empaattista. Hän tiedostaa vireystilansa vaikuttavan myös hänen lähiympäristöönsä. Hän on läsnä työssään.

Koronatilanne voi ajaa meidät epäammatillisen vireystilan alueelle. Näitä epäammatillisen vireystilan alueita kuvaavat kuvion harmaat ja mustat sarakkeet. Molemmat toiminnan tilat ovat epäammatillisia, mutta toisaalta hyvin inhimillisiäkin: esimerkiksi henkilökohtaisista syistä johtuen jokainen työtekijä on joskus harmaalla alueella. Luonnollisesti nämä tulisi tiedostaa ja palauttaa toiminta ja työkyky takaisin ammatilliselle alueelle.

Epäammatillisella harmaalla alueella työntekijä toimii ja havainnoi ympäristöä liian passiivisesti, välinpitämättömästi ja välttelevästi. Harmaalle alueelle joutuminen ei aina välttämättä ole tietoista. Pakottaminen etätyöhön voi joissakin meissä synnyttää yksinäisyyden tunnetta, kokemuksen yhteisön ulkopuolelle jättämisestä. Mustalla alueella työntekijä voi toimia liiallisen kiihtyneisyyden tilassa. Tähän tilaan voimme ajautua esimerkiksi jatkuvan median seuraamisen kautta: vallitsevan tilanteen tunnereaktiot vievät meidät mukanaan ja synnyttävät mielessämme kohtuuttomat mittasuhteet. Tämä voi johtaa epäammatillisiin ylireagointeihin, jotka näkyvät esimerkiksi verbaalisina hyökkäyksinä muita kohtaan.

Yksi keskeinen taito on pyrkiä saavuttamaan rentoutunut tila, joka mahdollistaa keskittymisen työtehtävien hoitamiseen. Stressaavissa tilanteissa tulisi pystyä keskittymisen avulla poistamaan mielestä tarpeettomat ja tilanteeseen kuulumattomat ajatukset ja tunteet, jotka haittaavat tilanteen hoitamista.

Vireystilan ja rentouden säätelyyn voi vaikuttaa omilla teoilla. Tämän blogin lopuksi kannustankin jokaista lukijaa kokeilemaan yksinkertaista rentoutumisharjoitusta:

Ota aluksi mukava asento, jossa selkä on suorassa.

  1. Kiinnitä huomiosi kevyesti hengitykseen ja hengitä syvään sisään, voit antaa uloshengityksen tapahtua itsestään. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka keho rentoutuu uloshengityksessä, sekä siihen, miltä pitkät hengitykset tuntuvat.
  2. Anna hengityksen muuttua kevyemmäksi ja lyhyemmäksi. Voit yhä antaa uloshengityksen tapahtua itsestään ja tutkia, miltä lyhyempi hengitysrytmi tuntuu.
  3. Hengitä sisään tietoisena koko kehosta, tietoisena siitä miltä sisään- ja ulos-hengitykset tuntuvat.
  4. Anna hengityksen rauhoittua, anna sen muuttua hyvin kevyeksi ja tunnustele, miltä se tuntuu kehossa.
  5. Uloshengityksen yhteydessä sano välillä mielensisäisenä puheena itsellesi esim. rauha, rentoudu tai kaikki on hyvin
  6. Huomaa tai aisti välillä, kuinka rentoutus ja rauhallisuus lisääntyvät sinussa.
  7. Tee harjoitusta päivittäin 5-15 minuuttia kerrallaan.

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana vuoden 2020 aikana kahdessa oppilaitosturvallisuutta edistävässä opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeessa. Hankkeet ovat nimeltään Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen ja -osaaminen oppilaitoksissa ja Turvallisuus kuuluu kaikille. Täydennyskoulutukset on suunnattu kaikille opetustoimen edustajille peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Vireystila ja ammatillisuus on myös näiden täydennyskoulutusten yksi kantavista teemoista.

Lähteet

Rentoutumisharjoitus. 2020.

Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen ja –osaaminen oppilaitoksissa.

Savonia AMK. (2015) AVEKKI -kouluttajan käsikirja.

Turvallisuus kuuluu kaikille.